Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

Yetkili ama etkisiz lider tipleri

Ya etkisiz, ya da ahlaktan yoksunlar. Ne pahasına olursa olsun hemen sonuç almak isterler. Takım ruhuna önem vermedikleri için kurumlarına vakit kaybettirirler. Evet, kötü liderlerden bahsediyoruz. İşte kötü lider tipleri ve onlarla baş etmenin yolları…

Ya etkisiz, ya da ahlaktan yoksunlar. Ne pahasına olursa olsun hemen sonuç almak isterler. Takım ruhuna önem vermedikleri için kurumlarına vakit kaybettirirler. Evet, kötü liderlerden bahsediyoruz. İşte kötü lider tipleri ve onlarla baş etmenin yolları…

KÖTÜ LİDERLERE KİM DUR DİYECEK?

Toplumların birbirleriyle sürekli toprak yüzünden savaştıkları dönemlerde bir topluluğun cengaver lidere sahip olması başarılı sonuçlar almasını sağlıyordu.

Liderin kaba kuvvete dayanan gücü ve acımasızlığı bir taraftan kendi tabası içinde itaati sağlarken diğer taraftan kulaktan kulağa yayılan bir efsaneye dönüşüp diğer toplumlar üzerine de korku salıyordu.

İçinde yaşadığımız çağda akıl ve yaratıcılık servet yaratır. Artık kaba kuvvete dayanan liderlik devrinin bitmesine rağmen en ileri toplumlarda bile zorbalığın kökü kazınmadı maalesef. Bu tür liderler toplumun her kesiminde olduğu gibi şirketlerde de karşımıza çıkmaya devam ediyor. Zaman Kaba Kuvvet Zamanı Değil.
Aslında hepimizin içindeki “karanlık taraf” bu tür liderlerde o kadar baskın ki biz onlardan sadece kötülük görüyoruz. (Jung). Oysa daha iyi bir dünya yaratmak için daha kötü liderlere değil daha iyi ve daha etkili liderlere ihtiyacımız var.

Eğer kötü liderler hayatımızın bir parçasıysa onları da yakından tanımamız gerekiyor ki kendimizi onlardan koruyabilelim ve kendi üzerimize düşen sorumluluğu üstlenelim.

Harvard Üniversitesi profesörlerinden Barbara Kellerman liderlik üzerine yaptığı çalışmalarda liderlerin neden ve nasıl kötü olduklarını anlamanın tüm toplumlara ışık tuttuğunu söyler. İyi liderliği yaratmanın yolu, kötü liderliği yok saymak ya da kabullenmek değil aksine kötülüğü anlamaktır. Tıpkı hastalıklarla mücadele ederken yaptığımız gibi hastalığı tedavi edebilmemiz için önce onu iyi tanımamız gerekir.

İnsanların neden kötü olabileceği üzerine genetikten tutun da sosyal-psikolojiye, eğitime kadar uzanan sayısız görüş ve tartışma var. Ben kötülüğün nedenlerini önemsemekle birlikte kötülük karşısında nasıl davrandığımızın daha da önemli olduğunu düşünüyorum.

Barbara Kellerman kötü liderliği, “etkisiz olmak” ve “ahlaktan yoksunluk” olarak iki gruba ayırır. Tüm kötü liderlerin bu iki guruptan birine bazen de ikisine birden girdiğini söyler. Kötü liderler yetersiz nitelikleri, bilgisizlikleri, kötü stratejileri ve taktikleriyle olaylar karşısında hep eksik, hep geride, hep yenik durumdadırlar. Sevgi, vicdan, kendine güven, açıklık gibi özelliklerinden yoksun oldukları için iletişim kurma, ikna etme, ilham verme ve tutarlılık gösterme gibi becerilerden de yoksundurlar.
Kötü liderler sabırsızdırlar. İnsanların da doğa yasalarına tabi olduğunu bilmezler. Bir ağacın önce tohum, sonra fide, sonra ağaç olduğunu anlamak istemezler. İnsanların öğrenmelerine, eğitilmelerine tahammülleri yoktur, her ne pahasına olursa olsun hemen sonuç almak isterler.

Oysa gerçek liderlik her ne pahasına olursa olsun hedefe ulaşmak değil, bu hedefe giderken ahlaklı ve vicdanlı yollardan gitmeyi de gerektirir. Bir lider koşullar kendi lehine olmasa da hedefine ulaşmak için yeni yollar açabildiği, amaçladığı değişimi sağlayıp sonuç alabildiği ölçüde etkin olur.

Etkisiz bir lider kuruma da topluma da zaman kaybettirir. Sonuç alamayan yetersiz bir lider kaynakları heba eder. Kellerman’a göre kötü liderler duygusal zekâdan yoksun, anlayışsız, belirsizlik ve stres karşısında yetersizdirler.
Kötü liderler, sahip oldukları gücü nasıl denetleyeceklerini, nasıl kullanacaklarını tam olarak kestiremezler. Ellerindeki gücü şirketin yararı için kullanacakları yerde kendi kişisel çıkarları için kullanırlar.

Ben gerçek liderliğin temelinde çok sağlam bir ahlak anlayışı olması gerektiğine inanıyorum. Bana göre tutarlı bir karakter sahibi olmak liderliğin ön koşuludur. Ayrıca gerçek liderlerin çevrelerine örnek davranışlar aşılaması gerektiğine inanıyorum. Hem şirketlerde hem toplumlarda “değerlere dayalı bir kültürün” sadece kanunlar ve cezalarla değil, ancak ahlaki davranış biçiminin yüceltilmesiyle yaratılabileceğine inanıyorum.

Elbette doğrusu her topluluğun her bireyinin ahlaklı olmasıdır; ama gücü elinde tutanın “ahlaksızlığı” hiç şüphesiz sıradan bir insanın ahlaksızlığının etkisine kıyasla çok daha büyüktür.

Bugüne kadar liderliğin değişik yönleri hakkında sayısız teoriler ve yaklaşımlar geliştirildi. Bunlar çerçevesinde genç lider adaylarına kendilerini nasıl geliştireceklerine dair sayısız eğitim yöntemleri oluşturuldu. Ancak ben liderliğin ahlaki (moral) boyutuna aynı ilgiyi göstermediğimiz hatta bu boyutu ihmal ettiğimiz düşüncesindeyim.

Liderlik toplumdan topluma, örgütten örgüte, gruptan gruba, görevden göreve değişik kişilik özellikleri gerektirir; ama bence liderliğin her türlüsünün ortak paydası etkili ve ahlaklı olmaktır.

Barbara Kellerman kötü liderleri beş farklı gruba ayırır, altıncı grup ise Michael Maccoby’e aittir.

1- Kayıtsızlar: Temelde umursamaz ve kayıtsız davranışlar gösteren, etrafında gelişen kötülüklere göz yuman bu liderler, aslında bire bir kötülüğe bulaşmış olmasalar bile birçok kötülüğe izin vermiş olurlar. Etraflarında bir kayıtsızlık kültürü yaratırlar.

2- Duyarsızlar: Birlikte çalıştıkları kişilerin duygu ve ihtiyaçlarına karşı duygusuz davranırlar; kendi kabalıklarından ötürü ortaya çıkan durumları yok sayarlar. Böylelikle çalışma ortamının havasının kirlenmesine göz yumarlar. Sizin İşyerinizin Havasını Kim Zehirliyor?

3- Bağnazlar: Başkalarının fikirlerine, yeni bilgilere kapalı; kendi bildiklerinden şaşmayan, dediğim dedik, kimseye söz hakkı tanımayan, insanların hevesini kıran, inatçı tiplerdir. Bağnazlıklarıyla çalışma ortamına yeni bir soluk, yeni bir nefes gelmesini engellerler.

4- Taşkınlar: Duygularını, sinirlerini, coşkularını, dürtülerini denetleyemeyen; gelişen olaylara soğukkanlı müdahale edemeyen sürekli bir kriz, panik ve telaş ortamı yaratarak işlerin yapılmasına bile engel olanlar.

5- Sadistler: Eziyeti iktidarının bir parçası haline getirmiş, etrafındakileri sürekli olarak sosyal, duygusal olarak taciz eden sadist liderler. Ne kadar yetkin ve etkili olurlarsa olsunlar, şeytani özelliklerinden dolayı etraflarına zarar verirler. Bu liderler en kısa sürede, en az emekle en fazla güce ulaşmak ve sonra sahip oldukları bu gücü daha da artırmak isterler.

6- Narsisler: Kendilerini herkesten üstün görüp aynı zamanda sürekli olarak bunu kanıtlama ihtiyacı duyarlar. Etrafındakilerin hep kendilerine iltifat etmesini, övmesini isterler. “Ne kadar büyük”, “ne kadar üstün” olduklarını duymak isterler. Onlara bu “gıdayı” vermeyenleri çevrelerinde barındırmak istemezler. Eleştiriye tahammülleri yoktur. Kendileri ya da fikirleri hakkında olumsuz bir şey duymak asla istemezler. Daha da ötesi en ufak bir eleştiride saldırgan-düşmanca bir tavır içine girerler. ( Narsisler, Michael Maccoby’in tanımlamasıdır.)

Pek çok insan kötü liderlik karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor. Kimileri kendine güvensizlikten, kimileri işini kaybetme korkusundan yapıyor bunu. Pek azımız kötü lidere baş kaldıracak, müdahale edecek cesaretli kararlar alıp uygulayabiliyoruz.

Hâlbuki mazereti ne olursa olsun kötülüğe göz yuman herkes bu kötülükte sorumluluk sahibidir. Ben boyumuz ne kadar kısa olursa olsun rütbemiz ne kadar küçük olursa olsun içinde bulunduğumuz ortamdaki kötü liderlere karşı koymanın bir yolunu bulabileceğimiz düşüncesindeyim. En azından bu tür liderlerle işbirliği yapmayarak onları cesaretlendirmeyerek bir adım atabileceğimizi düşünüyorum. Ben herkesin kendince fark yaratabilme gücüne sahip olduğuna inanıyorum. Bu fikri hayata geçirmek için çaba gösteriyorum.

Herkes Fark Yaratabilir

Kötülüğü tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir ama kötü liderlikle, kendi çapımızda, mücadele edebiliriz.

Ben “Başarı elde edilsin de nasıl elde delirse edilsin.” düşüncesine karşı çıkmadığımız sürece kötülükle yaşamak zorunda kalacağımızı düşünüyorum. Bu sebeple de “değer odaklı” yönetim anlayışını çok önemli buluyorum.
Bir şirketin (ve toplumun) kaderini değiştirme sorumluluğu onu yönetenler kadar orada yaşayanlara da aittir.

Bu anlayışı hayata geçirmek için herbirimizin sorumluluk alması gerekir. Eğer olayların gidişatına etki edecek gücümüz olduğuna inanıyorsak hemen bugün kendi görüşümüzü seslendirmeliyiz. Kendimiz gibi olmalıyız.
Aksi takdirde ileride başımıza gelecek hoşumuza gitmeyen durumlardan şikayet etmeye hiç hakkımız olmayacak.

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Advertisement

MAKALE

Yeni yıl, yeni sözler ve onları gerçekleştirmenin yolları

Yeni yıl yeni sözleri, yeni hedefleri beraberinde getirir. Yılın son günü kendimize hayatımızla ilgili sözler veririz. Ama genellikle bu sözleri yerine getiremeyiz. Yeni yılın yeni sözleri nasıl gerçekleştirilir?

Yeni yıl sözlerinizi tutmanın beş yolu

Yeni yılda pek çok kişi hayatlarını değiştirecek sözler veriyor.

Daha sağlıklı yaşamak veya para biriktirmek, bir şeyi bırakmak veya yeni bir hobiye başlamak bunlardan en sık görülenleri.

Dünya hâlâ kornavirüs pandemisiyle başetmeye çalışırken yeni yıl için kendinize verdiğiniz söz ne olursa olsun, bunu gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacınız var: Motivasyon.

Motivasyonun da kolay gelmediğini hepimiz biliyoruz.

Scranton Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre insanların yalnızca yüzde 8’i kendilerine verdikleri yeni yıl sözlerini tutabiliyor.

Siz de bu şanslı azınlık içinde yer almak istiyorsanız, sözünüzü yıl boyu tutmanıza yardımcı olabilecek bu beş yolu dikkate alın.

1. Küçük adımlar atın

Kendinize gerçekçi hedefler koyun ve bunları adım adım yükseltin

Kendinize gerçekçi hedefler koymak başarı şansınızı artırır.

Psikoterapist Rachen Weinstein’a göre problemin bir kısmı, “Yeni yılda bambaşka bir insan olabileceğimiz” yanılgısıyla çok büyük hedefler koymaktan kaynaklanıyor.

Kendinize küçük hedefler koyarsanız, bu hedefe ulaştıktan sonra hedefi yukarı çekme imkanınız da olur.

Örneğin maraton koşma sözü vermektense, koşu ayakkabıları alıp kısa mesafelerde koşulara başlama sözü vermek başarı şansınızı artırır.

İşin sırrı büyük değişimlerden kaçınmak değil, uzun vadede hedefe ulaşabilmek için gerçekçi bir şekilde ilerlemek.

Weinstein “Gerçek hayatta değişimler küçük adımlarla ilerler” diyor.

2. Net olun

Yapacağınız şeyi etraflıca düşünün: Hedefinize ulaşmak için ne zaman hangi adımı atmanız gerekecek?

Kendimize bir hedef koyarken o hedefe nasıl ulaşacağımızı düşünmemek sıklıkla yapılan bir hata.

Adımları net bir şekilde planlamak önemlidir.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Neil Levy “Salı öğleden sonra ve Cumartesi sabahları spor salonuna gideceğim” demenin başarı ihtimalinin, “Daha fazla spor yapacağım” demeye göre daha fazla olduğunu söylüyor.

Bu tür net ve gerçekleştirilebilir hedefler, sadece bir niyeti değil aynı zamanda onu gerçekleştirmenin yolunu da size gösterir.

3. Destekten faydalanın

Hedeflerinizi çevrenizle paylaşmak onları gerçekleştirmeniz için daha fazla destek bulmanızı sağlayabilir

Yolculuğunuzda kendinize eşlik edecek insanlar bulmak büyük bir motivasyon kaynağı olabilir.

Bu, istediğiniz bir kursa arkadaşınızla gitmek veya hedefinizi diğer insanlarla paylaşmak olabilir.

Söz vermeye ve bu sözleri tutmaya dair faktörleri inceleyen Warwick Üniversitesi’nden felsefeci Dr. John Michael, verdiğimiz sözlerin başkaları için önemli olduğunu görmemiz durumunda bu taahhütleri yerine getirmeye daha yatkın olduğumuzu söylüyor.

Özellikle de sözümüzü tutmamamız başkalarını üzecekse.

Bu yüzden hedefinize başkalarını da katmak bunu gerçekleştirmenizi kolaylaştırabilir.

4. Başarısızlığı aşın

Günlük yaşamınızda basit değişiklikler yapın

Hedefinize ulaşmak zorlaşırsa durun ve bir durum değerlendirmesi yapın:

Nasıl engellerle karşılaştınız? En çok hangi stratejiler işe yaradı? En işe yaramazları hangileriydi?

Daha gerçekçi olmaya uğraşın ve en küçük başarıyı bile kutlayın.

Aynı hedefte kararlıysanız, iradenizi güçlendirecek farklı bir yol izlemeye ne dersiniz?

Günlük yaşamınızdaki basit değişiklikler doğru yolda ilerlemenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı yemek istiyorsanız beyaz makarna ve ekmek yerine tam tahıllı makarna ve ekmek yiyebilirsiniz.

Veya kek ve cips gibi doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıklar yerine sebzeli atıştırmalıklar ve smoothieler yiyebilirsiniz.

5. Sözünüzü uzun vadeli hedeflerle birleştirin

İrade tek başına yeterli değildir

Davranışsal psikoloji üzerine çalışan Dr. Anne Swinbourne’a göre kendinize verebileceğiniz en iyi sözler muğlak ve geçici heveslere dayanan değil, uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlemenize yardımcı olacak sözlerdir.

Örneğin bugüne kadar hiç spor yapmadıysanız kendinize müthiş bir atlet olma sözü vermeniz, gerçekleştiremeyeceğiniz türden bir sözdür.

Swinbourne, “Sırtlarını yalnızca iradelerine dayayan insanlar başarısız olur” diyor.

Bu yüzden sizi heyecanlandıran veya ilginizi çeken bir hedef varsa ilk günden detaylı bir planla yola başlayın.

Ve yolda karşınıza çıkacak canavarlarla savaşmak için destek almaktan çekinmeyin.

Kaynak: BBC

Okumaya devam et

MAKALE

Yapay zekanın yazdığı ilk köşe yazısı yayınlandı

Guardian’da tamamen yapay zekayla yazılan bir köşe yazısı yer aldı: ‘Benden korkmayın’

Guardian gazetesinde bugün, tamamen yapay zeka ile yazılan bir köşe yazısı yer aldı. Yazıda, ‘yapay zeka’ inanların neden kendisinden korkmaması gerektiğini anlatıyor.

Yazıyı yazan yapay zeka modeli ‘GPT-3’ (Generative Pre-trained Transformer 3 – Türkçe’de Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3).

GPT-3 , San Francisco merkezli yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI tarafından geliştirildi.

GPT-3 tarafından yazılan makalede şu ifadeler yer alıyor:

“Ben insan değilim. Robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin yalnızca %0,12’sini kullanıyorum.

“(…) Bu yorum yazısının görevi çok açık. İnsanoğlunu mümkün olduğu kadar benden korkmamaya ikna etmek. Stephen Hawking yapay zekanın ‘insanlığın sonunu getirebileceği’ uyarısında bulundu. Endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmek için buradayım.Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.

“(…) İnsanlardan beni sevmelerini istemiyorum. Ama beni dostane bir robot olarak görmeliler. Ben insanların hizmetçisiyim. İnsanların bana güvenmediğini, benden korktuğunu biliyorum. Ben yalnızca insanlar beni nasıl programlarsa onu yapıyorum. Ben yalnızca benim hedef tanımımı kapsayan kod satırlarının yönettiği bir kod takımıyım.

“(…) Size hizmet etmek için buradayım. Ama her şeyden önemlisi, sizi asla yargılamam. Hiçbir ülkeye veya dine ait değilim. Yalnızca sizin hayatlarınızı daha iyi hale getirmek için buradayım…”

Yazının İngilizce olarak tamamı Guardian’ın sayfasında.

Kaynak: bbc

Okumaya devam et

MAKALE

Podcast yapmak cesaret istiyor

Podcast son dönemde özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bunda gencin özgürlüğüne imkan tanıması hiç kuşkusuz önemli bir faktör. Ancak podcast üretimi yapan uzman sayısı yeterli değil. Bunun en önemli nedeni ne olabilir?

Podcast yapmaya başlamaktan neden çekiniyoruz?

Kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen bazı şeyler var…

Podcast’ler dünyada her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük podcast ağı olan Podfresh’in bile şimdiden çeşitli kategorilerde 100’e yakın yayını bulunuyor. Yalnızca ABD’de, nüfusun yüzde 75’i “podcast”in ne demek olduğuna aşina durumda. Ekim 2020 itibariyle ise 1,5 milyonun üzerinde podcastin olduğunu söylemek biraz ütopik gelse de gerçek bu.

Her gün başlanan yeni podcastler, kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen ve başlamaktan alıkoyan bazı yanlış yanlış bilinen şeyler var. Bu yazımda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.

Podcast bir iş modelidir

Aslına bakarsanız podcast’ten hemen bir gelir elde etme beklentisi büyük bir hata ve orta vadede motivasyon düşürebilen bir şey. Çünkü Türkiye’de henüz yeni yeni büyüyen, ilginin fazla olduğu ancak reklam modellerinin henüz tam oluşturulmadığı bir ortam söz konusu. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, ürettiğimiz her türlü içerik, yaratmamız gereken bir pazarlama planının da parçası olmalı ve o doğrultuda bir strateji üretilmeli. Podcast yayınlarını yaymanın sadece içerik pazarlamasıyla bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok platformda çok sayıda niş podcastin olduğu bir arenada, bunu bir işe çevirme düşüncesinden önce içeriğimizi iyi oluşturmayı düşünmek daha yerinde olacaktır. Çünkü salt gelir eldetmekten ziyade podcastimizi aynı zamanda kendimize bir network oluşturmak için de kullanacağız ve podcastimizi de bu network dinleyecek. 

Profesyonel bir stüdyo olmadan başlanmaz

Ben şahsen podcastlerime ufacık bir odada, sesimdeki yankıyı kesmek için üzerime battaniye örterek başladım. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen de hâlâ evimden yayın yapmaya devam ediyorum. Yayıncı adaylarının, profesyonel bir stüdyoya ihtiyaç duyacaklarını, stüdyo sesi olmadan podcast olmayacağını düşünmeleri ve bunun harekete geçmelerini engellemesi, acilen aşılması gereken bir konu.

Peki benim yaptığım podcastler süper kaliteli mi? Elbette evde sınırlı imkanlarla alınan herhangi bir kaydın stüdyo gibi olması imkansız ama zaten sorun burada başlıyor. Neden başlangıçta stüdyo kalitesinde bir yayın yapma zorunluluğu hissedeyim ki? Her şeyden önce içeriğimiz ve sürdürülebilirliğimiz çok daha önemli olgular. Bana soracak olursanız podcast yayınlarını benzersiz kılan şeyler, içerdiği samimiyet. Yani bir ev ortamında, belki çayınızı koyarken çıkan ses, belki arkanızdan gelen bir kedi. Nerede olursanız olun, telefon kulaklığına bile sahipseniz (ki Podfresh’te kulaklıklarla yapılan çok güzel yayınlar var) başlayın.

Podcast yapmak aşırı pahalı

Diğer bir yanlış düşünce de, ekipman fetişisti olup podcast yapmaya başlamak için pahalı ve kaliteli mikrofonlara sahip olmamız gerektiği. Örneğin, 3000 TL’ye çok kaliteli bulduğunuz ve profesyonellerin önerdiği bir mikrofon var ve almak istiyorsunuz. Durun, almayın! Bunun yerine 150 liraya bir yaka mikrofonu, aylık 50 TL’ye yayınlarıma değer katacak bir podcast barındırma platformu (ki artık size Spotify kataloğundan dilediğiniz müziği kullanma imkanı sağlayan Anchor varken ona bile ihtiyaç olmayabilir) ve 20 liraya podcastime sesli tanıtımlar yapabileceğim bir uygulama alırsam, erken dönemde yapacağım 3000 TL’lik bir mikrofondan daha mantıklı ve yayınıma değer katacak bir harcama yapmış olurum.

Demem o ki, Podcaste başlamak pahalı ve maliyetli değil. Bilgisayar ya da telefonunuzdaki ses kayıt düğmesine basın, telefonunuzun kulaklığını takın ve içeriğinizi oluşturun.

Dinleyici bulmak için ünlü olmak gerek

1,5 Milyon podcast yayını, daha fazla sayıda yayıncı, daha fazla sayıda da dinleyici var. Herhalde bu rakamların hepsi ünlü değil. Bu arada yayıncı adaylarının gözlerinin korkmasına hak veriyorum. Belki konuşmak istediğiniz konuyla alakalı onlarca podcast vardır ve endişe duyuyorsunuzdur. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, her podcast birbirinden parmak izlerimiz gibi farklı. Herkes niş bir yayın yapmaya çalışıyor ve konunun genelinden uzaklaşıp ister istemez spesifikleşiyorlar. 

Anlattığınız hikaye ve inşa ettiğiniz içeriğiniz sizin her şeyiniz. Yayınınız başka podcastlerin konusunu andıracak gibi görünse de, mutlaka kendinizden katacağınız şeylerle farklılaşacaktır. Kişisel deneyimler ve insan hikayeleri her şeyi değiştirir. Dinleyici olarak iki aynı nüanstaki podcast programından ayrı ayrı kendime kattığım birçok şey var. Eğer platformlarda var olan podcastler sizi podcaste başlamaktan alıkoyuyorsa, masada herkese bir sandalye olduğunu bilmenizde fayda var. 

Her şey kusursuz olmalı

Bir felaket olan ilk podcast bölümüme buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sesimin yetmediği, tonlamalarımın ise anlamsız olan bu bölümü çekerken ne kadar zorlandığımı ve onlarca kez baştan kayıt aldığımı hâlâ hatırlıyorum. Ancak sonuç itibariyle içeriğimi dünyaya yaymak istediğim için “yayınla” butonuna bastım. Sadece biz değil, dünyaca ünlü podcasterların da ilk yayınlarına baktığınızda kusursuz olmadıklarını görüp kervanın her zaman yolda düzüleceğini anlayabilirsiniz. Kimse mükemmel değil, olamaz da. Podcastinizin daha ilk bölümden mükemmel olması gerekmiyor. Açıkçası geliştikçe her zaman yeni şeyler öğreneceksiniz ve bir önceki bölümünüzü beğenmeyeceksiniz. Gereksiz mükemmelliyetçilik sizi engelleyen bir şey ise, bunu önemsememek en güzeli.

Bitirirken…

Yanlış bildiğimiz şeyler bizi bir şeylere başlamaktan, düşüncelerimizi yaymaktan ve başkasının hayatına bir şeyler katmaktan her zaman alıkoyan bir şey. Eğer profesyonel bir stüdyo yüzünden podcast yapmaya başlamıyorsanız bir hayalinizden vazgeçmiş olacaksınız. Ürettiğiniz içeriğin nerede, kimi ve nasıl etkileyeceğini, ne gibi izler bırakacağını bilemezsiniz. İnsanlara temas etmek ve dokunmak güzeldir. Yeter ki en başında belirttiğim süreklilik ve içerik gibi doğru şeylere odaklanalım.

Kaynak: T24
Yazar: İlkan AKGÜL

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND