Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

Siyah türk, beyaz türk ve sınıf çatışması!

Radikal’deki köşe yazısında Mine G. Kırıkkanat, Bakırköy sahilinde piknik yapan “halkı” “geviş getiriyorlar” diye aşağılamasıyla başlayan “siyah türk”,”beyaz türk” meydan muharebesini Aksiyon dergisi de işledi. Dergi bu ayrımı “Türk usulü başarı” kitabında ayrıntılarıyla anlatan Mümin Sekman”dan da görüş aldı…İşte ilginç sınıf çatışması dosyası..

Öyle bir silin ki izi kalmasın!

Radikal’deki köşe yazısında Mine G. Kırıkkanat, halka “geviş getiriyorlar” diyerek hakarette bulundu. Özellikle bir kesime yönelik ağır eleştirileriyle tanınan Mine G. Kırıkkanat’ın, yakın çevresine övünerek anlattığı 28 Şubat sürecinde General Çevik Bir’den bir talebi vardı ki, onun hakkında başka yorum yapmaya gerek bırakmayacak türdendi: “Öyle bir silin ki izi kalmasın!”

Tam ‘Beyaz Türk’, ‘Siyah Türk’ kavgası yeniden alevleniyor derken olay asıl noktasına oturdu da anlayabildik. Görüşüne başvurduğumuz sosyologlar konunun Beyaz Türklükle alakası olmadığını söyledi. Hatta bir tanesi “Tabii ki burada öyle bir şey var; ama bu Beyaz Türklüğün artık dejenere olmuş biçimi.” deyiverdi. Asıl dikkat çekici yaklaşımı ise şu cümleleriydi: “Kemal Derviş de Beyaz Türk; ama halkçılık, bir efendilik şeyi vardır. Mütevazılık vardır Kemalizm’de, bir Anadoluluk sevgisi, halk sevgisi vardır. Ama burada mütevazılık yok. Burada bir Beyaz Türklük değil bir ‘sapkın’ Beyaz Türklük var.”

Eskiden buğday tenli olmayı ifade eden Anadoluluğun simgesi Esmer Türkler tabirine karşılık, bugün, sınıf farkının belirginleşmesi ile Türk’ü tarif şekilleri arttı ve Beyaz Türkler de böylece ortaya çıktı. Türk Üsûlu Başarı kitabının yazarı Mümin Sekman’a göre Beyaz Türk, seçkin ve seçkinci, varlıklı, kültürlü, batı değerlerine göre yaşayan kişileri anlatıyor. Sekman’ın sınıf kategorisinde Siyah ve Gri Türkler tabiri de var. Siyah Türk, Beyaz Türk’ün aksine kanaatkar, nispeten yoksul, milliyetçi, muhafazakar değerlere göre yaşayanları içine alıyor. Gri Türk ise, Siyah Türk olarak doğmuş fakat Beyaz Türk sınıfına da yükselememiş grubu anlatıyor.

Bu açıdan baktığımızda, her ne kadar Siyah ve Beyaz Türk tartışması gibi gözükse de, bu tartışmayı Beyaz Türk kavgası olarak ele almak, hadiseye bir numaraya büyük gelir. Yani Beyaz Türk tanımı burada eleştiriden çok iltifat anlamı taşıyacaktır. Çünkü olay artık, bir kesimin seçkinlik adına, halk düşmanlığına dönüşmüş durumda. Bazılarına göre Beyaz Türklüğün sapkınlığı da tam bunu ifade ediyor. Çünkü bu tavrı ne Kemalizmle, ne Atatürkçülük’le, ne laiklikle, ne seçkin Avrupalılık’la açıklamak mümkün. Bu, bir siyasi kavga ise hiç değil. Olayın tam karşılığı, hafta boyunca da gündeme geldiği ve adı konduğu gibi ırkçı ve faşizan zihniyet .

Peki olay neydi? 27 Temmuz 2005 tarihinde Mine G. Kırıkkanat, Radikal gazetesindeki köşesinde bir yazı yayınlamıştı. Yazar, Atatürk Havalimanı’na indikten sonra sahil yolunu kullanarak İstanbul’a giriş yapanların gözlerine ilişen manzarayı anlatmaya çalışıyordu. Ama yazı, bir sorunun tespitinden ziyade hakaretler içeriyordu. Yazısının en can alıcı satırları şöyleydi: “Don paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken, siyah çarşaflı ya da türbanlı, istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yellemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. Her 10 metrekarede, bu manzara tekrarlanmakta, kara halkımız kıçını döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında, mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve paçalı donlarıyla yatmazlar, hart hart kaşınmazlar, geviş getirip geğirmezler, zaten bu kadar kalın, bu kadar kısa bacaklı, bu kadar uzun kollu ve kıllarla kaplı da olmazlardı!”

Tarihte, halkı eleştiren insanlar olmamış mıydı? Tabii ki olmuştu ama belki onların düzeyi bu denli faşizan değildi. Hem onlar tarihte kalmıştı. Bugün, artık Avrupalı ve 21. yüzyıl insanı olmaktan bahsediyorduk. Mine Kırıkkanat, Anadolu’da çok bilinen bir deyimdeki gibi, civciv yumurtadan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş pozisyonundaydı.

Yazıya, ilk tepkiyi Hürriyet’ten A. Hakan Coşkun verdi. Coşkun, tarihte, Avrupa’dan damızlık erkek ithal edip Türk ırkının ıslahını savunan Abdullah Cevdet’e bile taş çıkartan Kırıkkanat’ın üslûbunu ‘faşist cesareti’ şeklinde değerlendirmişti.

Ardından Yıldırım Türker, ‘ırkçı yazar’ diyerek kamuoyunda olayın tam adını koymuştu. “Yazarın Kemalizm varaklı çerçevesi içinde sergilediği ırkçılıkla tanışlığımız var.” diyen Türker, Kırıkkanat’ın burada, eski Türk filmlerindeki gibi “köşke yeni gelmiş uzak akraba kıza, taşralıya işkence ettiğini” söylüyordu.

Yazıya Ertuğrul Özkök, “Ben, iç çamaşırı ile denize girmekle, köşe yazısında insanlara hakaret etmek, lakaplar takmak, alay etmek arasında medeniyet açısından bir fark görmüyorum.” satırları ile tepki gösterip, Kırıkkanat’ı da, eleştirdiği insanların seviyesinde bulduğunu ifade ediyordu. Nuray Mert ise yazarın tutumunu “Bir 3. Dünya aşağılık kompleksi olarak” tanımladıktan sonra, bu ırkçı üsluba herkesin karşı gelmesini dile getiriyordu.

Hadi Uluengin ise yazarın, yurtdışında yaşadığı hinterlanddan dostu idi. Ancak, Uluengin’in yazısından anladığımıza göre bu dostluk, en azından kendisine göre geçmişte kalmıştı. Uluengin’in yazısının en dikkat çekici satırları ise, köşesinde kapalı geçiştirdiği “… daha vahimi, 28 Şubat sürecinde General Çevik Bir’e ilettiği dehşet ‘laikçi talebe’ dair övünmeler, bunlar benim yiyip yutacağım şeyler arasına girmez.” dedikleriydi.

Kırıkkanat, yazısında halka hakaret ettiği için olayın bir de hukuki yönü vardı. Yeni Ceza Kanunu’nu hazırlayanlardan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Sözüer, Mine Kırıkkanat’ın üslûbunun Avrupa’daki yabancı ve özellikle Türk düşmanlığı gibi ırkçı bir yaklaşım olduğunu kaydederek, Avrupa’da da hoş karşılanmayan ırkçılığın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu dile getiriyordu. Sözüer, Kırıkkanat hadisesi için ise şunları anlatıyordu: “Bu tür aşırı görüşler de olsa kamu güvenliği bakımından bir tehlike doğmadığı sürece bir hukukî şey başlatılması taraftarı değilim. Çok ağır eleştiriyorum söylediklerini. Irkçı olduğunu, düşmanlık olgusu yarattığını söylüyorum. Ama hukukî bir şey için kamu güvenliğinin tehlikeye düşmesi gerekir, ceza hukuku bakımından.”

Kırıkkanat, yazıda kişi belirtmediği, genel ifadeler kullandığı için kişisel olarak açılacak hakaret davalarının sonuçsuz kalacağını düşünen hukukçu Kezban Hatemi ise burada ancak bir savcının devreye girip, Türklüğe hakaretten olayı bir yere getirebileceğini söylüyordu. Hatemi, Ceza Kanunu’nda, halkın diğerine karşı ‘kin ve nefret’ ile başlayan madde dolayısıyla anayasal bir suç işlenmesi nedeniyle de dava edilebileceğini ifade ediyordu. Ancak orada da “Ben Türkiye’ye demedim.” diye savunma yaparak durumu kurtarmak mümkündü.

Ancak Kezban Hatemi mahkeme yoluyla bu işin çözülmemesi gerektiğini de vurguluyor. Çünkü yazarı büyütmenin bir anlamı olmayacağını dile gelirtiyor. Hatemi, olayın vicdanlarda çözülmesinden yana. O da olmuştu zaten. Ancak Hatemi, halkın tepkisi dediğimiz şeyden anladıklarını da şöyle anlatıyor: “Bence okurun Radikal gazetesini almıyorum diye bir kampanya başlatması lazımdı. Gazeteye bir tane bu konuda halktan bir tepki geldi mi? Hiç sanmıyorum. O kadar bilinçsiziz ki. Bakın, cumhurbaşkanının ‘başörtülü gelmeyecekler’ dediği zamanki olayda da Allah’ın tek bir başörtülü kulu, kalkıp da cumhurbaşkanlığı köşküne ‘Protesto ediyorum cumhurun başkanını. Sen benim cumhur başkanımsın. Bana nasıl böyle bir tavır alırsın?’ mealinde bir faks çekti mi? Toplumsal şuurunuz olmadığınız müddetçe bir yere varamazsınız.”

Berkan: Cevap veremem

Herkes bir şekilde tepkisini ortaya koyarken, Radikal Gazetesi Yayın Yönetmeni İsmet Berkan’dan bir ses çıkmamıştı. Hem düşüncelerini merak ettiğimiz, hem de gazeteye yönelik tepkileri almak için aradığımızda Berkan, sekreteri vasıtasıyla bize “Cevap veremeyeceği” notunu ileterek, konu hakkında sessiz kalmayı yeğlemişti.

Kişisel gelişim uzmanı Mümin Sekman’ın da altını çizdiği gibi Türkiye’de yeni bir pazar oluşmaya başlamıştı son yıllarda. Türk’e Türk propagandası yapmak ve Türk’e Türk’ü aşağılamak. Sekman, ilk gruba milliyetçilerin, ikinci gruba ise elitlerin girdiğini ve her ikisinin de “alıcısı” ve ekonomisinin oluşmuş olduğunu belirtiyordu. Sekman, özellikle Türk’e Türk’ü aşağılamayla ilgili ince bir detaya daha vurgu yapıyordu: “Türk, özünden uzaklaştıkça yükselebiliyor. Bir başka deyimle yükselmen için hafiflemen gerekiyor. Geleneksel değerlerine sahip olup ağır adam olduğun zaman yükseltmiyorlar.”

Sorun zaten Siyah Türkler’in kanatkârlık yerine talepkârlığa geçtiği, hani mütevazı olup kaderlerine razı olmanın aksine ‘yükselelim, biz de yapabiliriz’ demesiyle başlamıştı. Bu da Turgut Özal dönemini işaret ediyordu. Siyahlar yükselmeye ve sınıf atlamaya başladığı zaman, bu sefer beyazlarla yan yana gelince çatışma başlamış oluyordu. Sekman, bunun, Türkiye’deki sosyoloji kitaplarında olmayan, ancak hayatta işleyen bir ayırım olduğunu da dikkatlerinize sunuyordu. Caddebostan Plajı’na halkın rağbet etmesi, vatandaşın ise girecek yer bulamaması bunun tipik bir örneğiydi! Bu da işin bir başka boyutuydu.

Şimdi biraz da, bir hafta-on gündür tartışmaları başlatan Mine Kırıkkanat’ı tanıyalım isterseniz.

Ankara’da doğan ve asker kızı olan Mine Kırıkkanat, Notre Dame de Sion Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu. 1977 yılında Türkiye’nin ilk kadın mizah yazarı olarak yazı hayatına giren Kırıkkanat, on yıl ara verdikten sonra 1988’de gazeteciliğe adım atar. Cumhuriyet ve Milliyet’te çalışır. Dış muhabirlik yapar. İspanya’da altı yıl kaldıktan sonra halen yaşadığı Paris’te görev yapmakta olan Mine G. Kırıkkanat, Radikal gazetesinde köşe yazmaya da bu süreçte başlar. Fransız TV5 televizyonunun yabancı gazeteciler ekibinde de yer alan Kırıkkanat, uzun bir süredir hayatını yurt dışında sürdürmektedir.

Onu tanıyan ve zamanında sıcak ilişkiler kurduğu yakın çevresinden edindiğimiz bilgilere göre üç evlilik geçiren ve bunlardan bir çocuğu olan Kırıkkanat, yakın çevresinin izlenimlerine göre Fransız eşiyle, bu ülkenin pasaportunu almak için evlenmişti. Çünkü, görgü şahitleri onun, ‘Fransız pasaportunu aldığı gün sevincinden havalara zıpladığını’ anlatıyordu.

Her zaman güçten yana ve gözü kara birisi olan yazar, evlendiği Solmiyer soyadlı eşinin evini elinden almış, ancak daha sonra kendisinin vergi dairesi ile yaşadığı bir mesele yüzünden bu evi kaybetmişti.

Halen yaşadığı Paris’te de, tutum ve davranışları sebebiyle yakın çevresi tarafından pek tutulmadığı söylenen Kırıkkanat, zamanla eski dostlarını da egoist ve bencil tavırlarıyla etrafından bir bir uzaklaştırmıştı. Yazılarında herkese karşı saldırgan bir üslup takınan Kırıkkanat, Hasan Cemal, Nuray Mert, Hadi Uluengin gibi isimleri de listesine eklemişti.

Kezban Hatemi “Bu kadın hasta. Bu kadın ilk defa benim dikkatimi ne zaman çekti biliyor musunuz?” diyerekten, onu, camilerin ışıklandırılmaya başlandığı dönemde kaleme aldığı ‘irticanın ışıklandırılması’ yazısı sebebiyle izlemeye aldığını söylüyor. Hatemi, camilerin bu haliyle sergilediği güzellik karşısında turistlerin bile beğenisini topladığını, fakat Kırıkkanat’ın bu durum karşısında gösterdiği reaksiyon ve tepkinin, kendisini şoka soktuğunu anlatıyor. Hatemi “O haberi kestim, saklıyorum ve bir gün kullanacağım.” diyor.

Hüseyin Hatemi de onunla ilgili olarak önemli bir notu şöyle aktarıyor: “Hangi üniversite olduğunu şimdi tam bilemeyeceğim ama bir üniversitenin daveti üzerine, baş örtüsü ve laiklik konusunda yapılan bir açık oturumda ‘Biz zaten Allah’ı kamu alanından çıkartmak, hatta kovmak istiyoruz’ demişti.”

Birkaç yıl önce de Fransız TV5 kanalında Afrikalı Müslümanlarla İslam hakkında bir açık oturuma katılmış ve ‘İslam yanlış anlaşılıyor’ tartışması üzerine Kırıkkanat sıranın kendisine geldiği zaman “Bu kadar yanlış anlaşılan bir din yanlıştır.” demiş ve büyük bir zafer kazanmışçasına, elini masaya vurmuştu. Ancak Afrikalı Müslümanlar gerekli cevabı verince, o da geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Müslümanlar ve İslamla ilgili sürekli ahkam kesen, tartışma başlatan yazısında da ‘çarşaf’ ve ‘tesettür’ vurgusu yaparak, onları aşağılamayı sürdüren Mine Kırıkkanat için Kezban Hatemi şöyle bir değerlendirmede bulunuyor: “Bütün derdi halk diye gördüğü Müslüman kesim. Keşke Hıristiyan olsa. İnanın edepli bir Hıristiyan böyle yapmaz. Çünkü Allah korkusu olur. Allah onu ıslah etsin.”

İstanbul’da ancak bir milyon insanın yaşama hakkı olduğunu düşünen yazar, gayr-i müslim birisiyle yaptığı bu tartışmada muhatabının “Ben Lozan Antlaşması’na göre bu bir milyon kişinin içinde varım ama seni bilmem.” cevabıyla karşılaşmıştı.

Tartışmak ve bazı kesimlere saldırıda bulunmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan yazarın, en önemli icraatı ise şüphesiz, 28 Şubat sürecinde General Çevik Bir’e söyledikleri olmuştu. 4 Ağustos 2005 tarihli Hürriyet gazetesinde Hadi Uluengin’in üstü kapalı geçtiği ‘dehşet laikçi talep’in sırrı, Radikal yazarının, çevresine övünçle bahsettiği, generale söylediği “Öyle bir silin ki, izi kalmasın.” cümlesindeydi.

Son bir not. Eleştirmekten uzak üslûbuyla ‘geviş getiriyorlar’ diyerek hakaret ettiği halktan bir kişi aynı üslûpla kendisine cevap verdiği için 31 Temmuz 2005 tarihli yazısında “Yontulmayı bekleyen hammadde bu” sözlerini sarf etmekten çekinmeyen yazar, bu yazıyla birlikte tatile çıkmıştı. Belki gelen tepkiler yüzünden ortadan kaybolmayı yeğlemişti. Belki de ‘ırkçı ve faşizan’ üslûbun getirdiği yorgunlukla tatili hak ettiğine inanmıştı. Burası önemli değildi. Önemli olan, özellikle bu son yazısı nedeniyle, artık kamuoyunda adı konmuş yazarın tatil için hangi ülkeyi seçmiş olduğuydu.

Evet, Mine G. Kırıkkanat, tatil için, dünyanın 180 ülkesi arasından, ‘geviş getirdiğini’ söylediği insanların ülkesini, yani Türkiye’yi seçmişti.

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Advertisement

MAKALE

Spor Dünyasından Resimli Şampiyon Sözleri

spor dünyası sözleri, şampiyonluk, şampiyon sözleri mümin sekman, şampiyon sözleri kitap, şampiyon sözleri, şampiyon

Şampiyon Sözleri Mümin Sekman tarafından yazıldı. Dünya şampiyonlarının hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiyesinin bulunduğu Şampiyon Sözleri kitabından sizler için en güzel ve motivasyon sağlayıcı sözleri seçtik.

Zorlu Zamanlarda Motivasyonu Arttıran Fikirler!..

ŞAMPİYON SÖZLERİ ARKA KAPAK YAZISI

Zorlu Zamanlarda Motivasyonu Arttıran Fikirler!..

SPOR DÜNYASINDA BAŞARILI OLMAK

Pes etmeyi bir kez öğrendin mi alışkanlığa dönüşür.

Vince Lombardi

Kan, ter ve saygı. İlk ikisini verir, sonuncuyu kazanırsın.

Dwayne Johnson

Yapmadığın atışları asla sayıya çeviremezsin.

Larry Bird

Zayıf olana herkes acır, “kıskanılmak” ise çabayla kazanılır.

Arnold Schwarzenegger

Olduğun yerden başla. Elindekini kullan. Yapabildiğini yap.

Arthur Ashe

Bir olimpiyat şampiyonu, size birebir başarı koçluğu yapsa ne kazanırdınız? 

Lazer gibi odak, çelikten bir irade ve ateşli motivasyon! 

Dünya şampiyonlarının hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiyesi bu kitapta. Şampiyonlar şöhret, servet, kudret, marifet, zafer ve hezimet üzerine hayat dersleri veriyor. Hayatın zorlu “unvan maçları”na çıkarken, mücadele gücünüzü artıracaklar. 

Bu kitap şampiyon sporcular kadar, işinin şampiyonu olanlar için. Hayatın olimpik mücadelesinde yarışan CEO’lar, TUS adayı doktorlar, genç girişimciler veya üniversite adayları “zorlu zamanlarda güçlendiren fikirler” bulacak.

“Yetenek yoksulun servetidir,” der John Wooden. Yeteneği şöhrete, şöhreti servete, serveti kudrete, kudreti de daha büyük başarıya çevirmenin sistemini keşfedeceksiniz. 

Şampiyonluk bir zihin durumudur. Kazanmak için oynamak bir dünya görüşüdür. İnsan kendi hayatının şampiyonu olabilir. İçinde ve işinde “şampiyon zihniyeti inşa etmek” isteyenlere en kapsamlı kaynak…

Kitapta Muhammed Ali’den Pele’ye, Tiger Woods’tan Michael Jordan’a, Katarina Witt’ten Bruce Lee’ye, Roger Federer’den Ronaldo’ya alanın en iyileri kişisel sırlarını ve profesyonel sistemlerini anlatıyor. Çoğu kazanma taktiği Türkçeye ilk kez çevrildi. Türkiye’nin “başarı yazarı” Mümin Sekman da efsanelerin başarı sistemini analiz etti.

Hayatı bir şampiyon gibi yaşamak isteyenler ve şampiyonluktan başka bir hayat düşünemeyenler için… Daha ileriye, daha yükseğe, daha güçlü ve daha hızlı!

Okumaya devam et

MAKALE

Evlat edinilen çocuklar ve güvenli bağlanma süreci

yakın ilişkiler, evlat edinme, evlat edinilen çocuklar, çocuk, bağlanma

Evlat edinilen çocuklar, diğer çocukların uğraşmak zorunda kalmayacağı deneyimler yaşıyorlar. Bu deneyimler, evlat edinilen çocuklarda kaygı veren davranışlara yol açabilir. Peki, bu durumu nasıl baş edebiliriz? İşte yanıtı…

Evlat Edinilen Çocuklarda Bağlanma

Bağlanma teorisini ortaya atan John Bowlby’e göre bir çocuğun birine bağlanması; korktuğu, yorgun ya da hasta olduğu durumlarda özel olarak o kişinin yakınında ve o kişiyle iletişim içinde olmak istemesi anlamına geliyor1. Çocukların bağlanma stilleri güvenli, güvensiz (kaygılı veya kaçınmacı) ve düzensiz-güvensiz olmak üzere üçe ayrılıyor1. Ebeveynlerine güvenli bağlanan çocuklar, hem etraflarındaki dünya üzerinde bir etkileri olduğuna dair kendilerine hem de kişilerarası ilişkilerinde ebeveynlerine güveniyorlar1. Bu sayede problem çözme yeteneklerine daha fazla güvenen çocuklar, daha özgür bir biçimde dünyayı keşfedebiliyorlar1. Buna karşılık güvensiz bağlanan çocuklar gelişimleri boyunca bu keşif süreçlerini güvenle gerçekleştiremedikleri için daha fazla sorun yaşayabiliyorlar. Özellikle düzensiz-güvensiz bağlanan çocuklarda davranış bozuklukları ve psikopatoloji görülme olasılığı daha yüksek oluyor1.

Yapılan araştırmalarda evlatlık çocuklarda daha sık güvensiz ve düzensiz-güvensiz bağlanma stilleri, ideal olmayan çocuk-ebeveyn ilişkileri, tepkisel bağlanma bozukluğu ve rastgele arkadaşlık davranışları olduğu görülüyor1, 3, 4, 5. Evlat edinilmiş çocukların arasında güvensiz-düzensiz bağlananların fazla olmasına aslında bu grupta yetimhanede yetişmiş çocukların sayısının daha çok olması sebep oluyor. Çünkü yetimhanelerden çıkmış evlatlık çocuklar, çok küçük yaşta biyolojik ebeveynlerinden ve yetimhanede karşılaştıkları bakıcılardan sürekli ve sık sık ayrılmak zorunda kalıyorlar1, 4. Temel ebeveyn bakımından yoksun kalmanın getirdiği stres, çocukların beyinlerinin stresle baş etmeyi sağlayan bölümünün diğer çocuklarınkine göre daha farklı çalışmasına ve strese uygun tepki verilmesini sağlayan kortizol hormonunun daha az salgılanmasına sebep oluyor8. Bu işlevsel farklılıklar, çocuklarda zihinsel hastalıklar görülmesine ya da strese yeterince uygun tepki veremedikleri için gençliklerinde daha riskli davranışlar sergilemelerine yol açabiliyor8.

Yetimhaneden çıkıp evlat edinilen çocuklarda yeni ebeveynlerle bağlanmanın oluşabilmesi ve çocukların işlevselliklerinde buna bağlı olumlu gelişmeler görülebilmesi için çocuk ile ebeveyn arasındaki ilişkinin çocuğun önceki bakıcılarıyla olan ilişkisinden farklı olarak stabil, tutarlı ve kaliteli olması gerekiyor. Yapılan bir araştırmada hayatlarının ilk yıllarını yetimhanede sık sık bakıcı değiştirerek geçirmiş çocukların -en uzunu dokuz ayda olmak üzere- %40’ının ilk 3 ay içinde yeni ebeveynlerine bağlandıkları görülüyor5. Ancak çocuklarda bu şekilde bağlanma davranışlarının gözlenmesi, bağlanma stillerinin kesin olarak güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Romanya’daki yetimhanelerde yetiştikten sonra evlat edinilmiş çocuklarla yapılan bir araştırmada, Kanadalı çocuklar ve dört aylıktan önce evlat edinilmiş çocuklara kıyasla araştırılan grubun belirgin bir kısmının yeni ebeveynlerine daha güvensiz bağlandıkları ortaya çıkıyor6. Bu durum elbette çocukların evlat edinilmeden önce karşılaştıkları, bakıcılar tarafından ihmal edilmek gibi kötü deneyimlere oldukça bağlı.

Yetimhanedeki koşullardan ötürü güvensiz bağlanmaya yatkın olan bu çocukların yeni ebeveynleriyle güvenli bir bağ kurmaları zor görünüyor ancak imkansız değil. Bowlby’ye göre çocukların hayatlarındaki ilk beş yılda karşı karşıya kaldıkları ebeveynlik davranışlarının hassasiyetindeki değişimler, çocukların bağlanma stillerinde ve dünyaya bakış açılarında iyi yönde bir değişim sağlayabiliyor4. Yapılan araştırmalarda bir yaşından önce evlat edinilen çocukların biyolojik ebeveynleriyle yetişen çocuklarla aralarında bağlanma stilleri açısından kayda değer bir fark olmadığı görülüyor4, 6. Genel olarak, evlat edinilme yaşı ile bağlanma stilinin iyi yönde değişmesinin zorluk seviyesinin paralel gittiği düşünülüyor2. Bu duruma sebep olarak bir yaşından küçük çocukların yetimhanelerin kötü şartlarına uzun süre maruz kalmadan ve henüz bağlanma sistemleri gelişmekteyken yeni ebeveynleri tarafından bakım görmeye başlamaları görülüyor6. Ancak aynı paralellik düzensiz-güvensiz bağlanma stiliyle evlat edinilme yaşı arasında bulunmuyor, yaştan bağımsız olarak düzensiz-güvensiz bağlanma stili genellikle yoğun bir şekilde kötü muameleye maruz kalma sonucu oluştuğu için değişmesi de daha zor oluyor4.

Bu istisna göz ardı edildiğinde, evlatlık edinilen çocukların, biyolojik ebeveynleri tarafından yetiştirilen çocuklar gibi bağlanma stillerinin onları evlat edinen anneleriyle oldukça benzer olduğu görülüyor7. Yapılan uzun soluklu bir çalışma da erken ve orta çocukluk dönemlerinde annelerin çocuklarına gösterdiği hassas davranışların çocukların erken yetişkinliklerindeki bağlanma algıları üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koyuyor3. Bunun yanı sıra aslında ebeveynlerden en az birinin bile güvenli bir dünya görüşüne (state of mind) sahip olması, çocukların evlat edinilmeden önce yaşadığı travma ve mahrum kalmışlığa karşı koruma görevi görebiliyor7. Yani her ne kadar bağlanma stillerinin güvenliye dönmesi zor gibi görünse de geç evlat edinilen çocukların bile kurumların bakımı altından çıkıp sabit, korumacı ve ilgi gösteren bir aile tarafından bakım görmeleri sosyal ilişkilerinden bilişsel kapasitelerine ve zihinsel sağlıklarına kadar hayatlarının birçok alanındaki gelişimlerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Yazan: Rengim Lal Kılavuz
Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök
Kaynak: www.yakiniliskiler.com

Okumaya devam et

MAKALE

Müşteri memnuniyeti için öneriler

satın alma deneyimi, satın alma, pazarlama, müşteri, marka

Markalar müşterilerine iyi bir satın alma deneyimi yaşatmayı hedefler. Fakat maalesef bu konuda başarılı olan pek az şirket var. Peki, bu durum tam tersine nasıl çevrilir? İşte yanıtı…

İyi Müşteri Deneyimi Yaşatmak Neden Çok Zor?

İnsanın bir markayla ilişkisi sadece o ürünü kullandığı zaman yaşadıklarından ibaret değildir. Bilgi edinmek için internetten yaptığı araştırmalarla başlayan süreç; çağrı merkezi görevlileriyle konuşmalar, satın alma sırasında satıcıların tavırları ve satın alma yolculuğu sonunda yaşadıklarının toplamından oluşan bir marka deneyimidir.

Kısacası müşteri ve marka arasındaki ilişki bu “gerçeklik anlarında” yaşanan tüm adımları içerir.

Rekabetin gerisinde kalmamak için şirketlerin bu gerçeklik anlarının her birini incelemesi ve satın alma yolculuğunun her aşamasını müşteri için kolaylaştırması gerekir. Bunun için insanların motivasyonlarını, yapmak istediklerini anlayıp sonra da markayla ilişkiye girdiklerinde yaşadıkları zorlukları giderecek çözümler üretmesi lazımdır.

Bugün -maalesef- büyük şirketlerin birincil sorunu müşterilerin gerçekten ne istediklerini anlayamamalarıdır. Satın alma deneyimini iyileştirmek için bir araya gelen yöneticiler, çoğu zaman empati güçlerini kaybederler. Tüketicilerin de kendileri gibi insan olduğunu unuturlar. Çamaşır makinesi üreten bir şirket yöneticisi müşteri deneyimine odaklanmak yerine satış noktalarında yaşanan şirket sorunlarına odaklanır. Oysa her marka yöneticisi, günlük hayatta bir başka markanın tüketicisidir. Özel hayatında; o da yaptığı alışverişten şikâyet eden, aldığı ürünün fiyatından yakınan, gereğinde memnun kalmadığı ürünü iade eden olağan bir müşteridir. Fakat yönetici şapkasını giyip kurumsal bir kimliğe büründüğünde düşünceleri ve davranışları değişir. Müşterilerinin çamaşır yıkamakla ilgili gerçek sorunlarını çözmek yerine sosyal projeler üretmeye, toplumsal konulara duyarlılık kisvesi altında konu dışı alanlara kafa yormaya başlar. Tüketicinin bugünkü ihtiyaçlarını çözmek yerine ilgisiz konulara öncelik verir. Kendi kişisel hedeflerine veya kendi departmanının önceliklerine odaklanır.

Benzer şekilde müşteri deneyimini iyileştirmek için uluslararası danışmanlık şirketlerine büyük projeler yaptıran şirketler bile çoğu zaman kendi tüketicilerinin (müşterilerinin) ihtiyaçlarına yalın çözümler üretmek yerine mevcut sorunları daha da karmaşıklaştırırlar.

Oysa tüketiciler markaların vaat ettiklerini hakkıyla yerine getirmesini beklerler.

Dijitalleşmeyle, bugün pazarlama disiplini bir evrim geçiriyor. Satın alacağı ürünü internetten iyice araştıran, tüketici yorumlarını didik didik okuyan yeni nesil müşteriler markaların önüne farklı taleplerle gelmekte. Bütün şirketlerin bu talepleri iyi anlamaları, analiz etmeleri ve bunlara çözüm üretmeleri şart. Aksi takdirde bugünün insanına zorla iteleyerek ürün veya hizmet satmak mümkün değil.

Son yıllarda hayatımıza giren Inbound Pazarlama, modern insanın beklentilerine karşılık veren bir felsefeyi benimser. Yaklaşımı, dijital ortamda edindiği bilgi ile güçlenen modern müşterinin (tüketicinin) yapmak istediğini anlamak ve ona yol göstermektir. Inbound Marketing felsefesi eski usul yöntemler kullanarak, ısrarla bir ürün veya hizmeti zorla satmaya çalışan pazarlama anlayışının tam tersidir.

Inbound Marketing’in hedefi, markayı insanlara itelemek yerine onları markaya çekmek ve gönüllü bir şekilde markadan alışveriş yapmalarını sağlamaktır.

Inbound Pazarlama yöntemini uygulamak isteyen yöneticilere önerilerim şunlardır:

  • Markanın odağına insanı koy. Onun ne yapmak istediğini, amacını anla. Tüketicilerini veya müşterilerini “persona”lar ile tanımlayabilir, onları segmentlere ayırabilirsin ama unutma ki her biri senin benim gibi gerçek birer insandır. Dolayısıyla markanın müşterisinin önce insan sonra tüketici olduğu hatırla.
  • İnsanlar her gün kendilerine zorla bir şeyler satmaya çalışan yapışkan satıcılardan bıktı. Bu nedenle Web sitene ya da mağazana gelen insana hemen satış yapmaya çalışma. Onun ihtiyaçlarını anlayabilmek için sorman gereken bütün soruları sor. Ona bilgi vermekte cömert ol. Kendini bir satıcı gibi değil, o insana yardım etmek için görevlendirilmiş bir yetkili gibi gör.
  • Alışveriş yapan her insanı tedirgin eden birçok konu vardır. Yanlış ürüne veya hizmete para harcamak, verdiği karardan dönememek, satın aldıktan sonra markanın ilgisiz kalacağından endişe etmek… Bunlar insanların “acı noktalarıdır”. Her sektörde insanların markalardan alışveriş yaparken karşı karşıya kaldıkları sayısız acı noktası vardır. Kendi markan için bunların hepsini listele ve bunlara çözüm üret. Bugün Amazon, insanların bütün acı noktalarını çözdüğü için dünyada 1 numara olmuştur.
  • Eğer böyle davranırsan insanlar senin markana güven duyacak ve alışveriş yapmaya gönüllü olacaklardır. Markanı kendilerine zorla satış yapmaya çalışan diğer markalardan ayrı bir yere konumlayacaklardır.
  • Satın alma yaptıktan sonra senin markanla ilişkiye devam edecekler, kendi çevrelerine markanı tavsiye edeceklerdir.
  • Bütün bunları hayata geçirmek ve insanlara iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için dijital teknolojileri hakkıyla kullan.

Dijital çağda istediği bilgiyi edinebilen, önünde sayısız seçenek olan, istediği markadan alışveriş yapabilen modern insana hitap edebilmek, onu markana çekebilmek, onun aklını ve gönlünü kazanabilmek, onun senin markandan can-ı gönülden alışveriş yapmasını sağlamak için gerekli dijital dönüşümü gerçekleştir.

Bu dijital dönüşümü gerçekleştirmeyen markaların bugünün dünyasında iyi bir alışverişçi deneyimi yaşatmaları ve ayakta kalmaları mümkün değil.

Yazar: Temel Aksoy
Kaynak: www.temelaksoy.com

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Başak Koç Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Başak Koç
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

Ümit Sedat Bayram, Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Ümit Sedat Bayram, Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Harun Kılcı Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Harun Kılcı
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND