Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

Şimdi öğrenci olmak varmış!

MEBim yeni düzenlemeleri ile okul keufi bu yazıda…

ŞİMDİ ÖĞRENCİ OLMAK VARMIŞ!

Pervin KAPLAN
SABAH

Devamsızlıktan kalmak ve sınav yok, iyi karne notu tek ölçü değil; örnek ve iyi sporcu olan da sınıfını geçecek. İlköğretim Yönetmeliği de ABye uyduruldu. Öğrencilere hakları öğretilecek, yabancı uyruklular ant içmeyecek. 1, 2 ve 3üncü sınıfta sınav yapılmayacak. Karne, davranış ve başarıya göre doldurulacak.

Okul müdürleri, öğrencilerin okul dışındaki davranışlarından da sorumlu tutulacak. Yaramaz öğrenci önce uyarılacak. Israr ederse, uslu duracağına ilişkin sözleşme imzalatılacak. Devamsızlıktan sınıfta kalmak yok. Devamsızlığı önleyemeyen veliye para cezası var. Öğrenci okulun ya da arkadaşlarının mallarına zarar verirse, parası veliden alınacak…

Milli Eğitimin İlköğretim Yönetmeliği köklü değişikliklere uğradı. 19 gün sonra başlayacak yeni eğitim yılında, ilköğretim öğrencileri yeni haklara da kavuşuyor.

Yeni yönetmelikle öğrencilerin, planlı çalışma alışkanlığına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılığını geliştiren, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor

İlköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim esaslarını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklik, şimdi öğrenci olmak varmış dedirtecek nitelikte. Yönetmelik değişliği ile devamsızlık nedeniyle sınıfta kalmak tarihe karışırken, öğrenciler için radikal değişiklikler öngören yenilikler getirildi. Buna göre, okullarda öğretmeler haylaz öğrencilerle sözleşme yapacak. Bununla birlikte, 20 günden fazla devamsızlık halinde okuldan atılma kalkarken, bunun cezası veliye kesilecek. Ayrıca yabancı öğrenciler Türküm, Doğruyum, Çalışkanım diye başlayan Andımızı okumayacak.

Ayrıca okula yeni kayıt yaptıracak çocukların sağlık kurumundan aşılarının yapıldığına dair belge getirmesi istenecek. Yeni yönetmeliğe göre, okul içinde veya dışında okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer personele saldırıda bulunan öğrenciler, başkasının yerine sınava girenler, herhangi bir kurum ve dernek adına yardım toplayanlar da başka okula gönderilecek. Yürürlükten kalkan yönetmelikte var olan, müdür ve yardımcılarının maaş karşılığı olarak haftada en az 6 saat derse girmeleri öngörüsü de yeni yönetmelikle zorunluluktan çıktı.

ÇOCUKLAR HAKLARINI BİLSİN
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınav yapılmasını yasaklayan yönetmeliğe göre tinerci öğrenciler başka okullara nakledilecek.

Resmi Gazetede dün yayınlanan yönetmelikle, öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına göre yetiştirilmelerinde değişiklik de yapıldı. Daha önceki yönetmelikte ilköğretimin amaçları arasında, Öğrenciye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, T.C. Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak hükmü yer alıyordu. Yeni yönetmelikte ilgili düzenleme şu şekilde yer aldı

Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; T.C. Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başka haklara saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenen birey olma bilincini kazandırmak.

Şimdiki okullar harika…
İlköğretim okullarında 8 yıllık kesintisiz eğitimin her Türk vatandaşının hakkı ve zorunlu olduğunun altı çizilen, özellikle öğrencinin davranışlarının ödüllendirilmesi ve cezalandırılması konularında detay hükümler içeren yönetmeliğin getirdiği bazı yenilikler şöyle

DEVAMSIZLIĞIN CEZASI VELİYE;
Daha önceki yönetmelikte, raporsuz olarak en fazla 20 gün okula devam etmeyenlerin devamsızlıktan sınıfta kalmaları yer alıyordu. Yeni yönetmelikte ise bu hüküm kalktı. Öğrencinin okula devam etmesinden velisi sorumlu olacak. Öğrenci okula devam etmediği taktirde bir süre sonra velisi uyarılacak. Buna rağmen de öğrenci devam etmemekte ısrar ederse veliye, kaymakamlıklar tarafından idari para cezası verilecek. Öğrencinin devamsızlığının velinin göndermeme tavrı nedeniyle gerçekleştiği tespit edilirse bu kez veli hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

MİNİKLERE SINAV YOK ;
Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda sınav yapılmayacak. Bu öğrencilerin karneleri, okul içindeki ve derslerdeki tutum ve davranışları ile başarılarına göre doldurulacak.

Haylaz öğrenciye Sözleşmeli engel;
Sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışı devam eden öğrenciler velisi ile görüşülmeden önce son kez uyarılacak. Bu sırada öğrenciye bir daha aynı davranışı yapmayacağına ilişkin şu sözleşme imzalatılacak

Ben …. ….. (adı soyadı) tarihinde, öğretmenim … (öğretmenin adı soyadı) tarafından ….. (hatanın ne olduğu) hatalı olduğumu anladım. Olumsuz davranışımın yinelenmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar konusunda bilgilendirildim. Aynı tür davranışı bir kez daha yapmayacağıma söz veriyorum. (Tarih ve öğrencinin tek taraflı imzası).

Tinerciye sürgün;
Öğrencilere uygulanacak yaptırımlardan biri de okul değiştirme olacak. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırı davranışta bulunanlar, sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit, taciz gibi davranış gösterenler, okula yaralayıcı, öldürücü alet getirenler, yangın çıkaranlar, dernek ve siyasi parti propagandası yapanlar, alkol veya bağımlılık yaratan maddeleri kullanan veya bulunduranlarla başkalarını teşvik edenler başka okula nakledilecekler. Buna ilçedeki Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu karar verecek.

* Müdürler sokakta da öğrencinin ensesinde

Okul yöneticileri, öğrencilerin okul içinde olduğu gibi, okul dışında yasal soruşturmayı gerektiren bir suç işlediklerini duyarlarsa, öğrencileri, polis ve savcılıklar gibi ilgili makamları bildirecekler.

Üstün başarı belgesi;
Üç öğrenim yılı kesintisiz takdirname alan öğrencilere, üstün başarı belgesi verilecek. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ilk beşe girenler; sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde başarı gösterenler; davranışlarıyla örnek olanlar da onur belgesi ile ödüllendirilecek.

Özel yetenekler köreltİlmeyecek;
Özel yeteneği saptanan öğrenciler, gerekli olanak sunulabilmesi için bilim ve sanat merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kurumları, devlet tiyatroları, il kültür müdürlükleri ve güzel sanatlar liseleri gibi kurumlarla ilişki içine girilecek.

* Okulda kırılan camın zararı veliden

Öğrenci, okulun veya diğer arkadaşlarının mallarına zarar verirse bu maddi zarar velisinden alınacak.

ÖĞRENCİYİ ÖĞRENCİ DENETLEYECEK;
Her okulda, üstün başarı belgesi alan öğrencilerden biri Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna alınacak.

CEZAYA İTİRAZ HAKKI;
Öğrenciye ceza vermek zorlaştırılıyor. Buna göre bir öğrenci disiplinsiz davranışı sınıfta yapmışsa, suçsuz olduğunu ispatlayabilmek için diğer arkadaşlarını tanık olarak gösterebilecek. Verilecek ceza mutlaka yazılı ve gerekçeli olacak. Öğrenciye savunmasını almadan ceza verilemeyecek.

Okula ilk adım 200 milyondan başlıyor
Okulların açılma heyecanına velilerin alışveriş telaşı da eklendi. Aileler, birinci sınıfa başlayan çocuklarının çanta, önlük, eşofman gibi ihtiyaçlarını karşılamak için en az 236 milyon lira ödeyecek

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kayıtların başlaması ile birlikte velileri aynı zamanda bir de okul kıyafetleri sıkıntısı sardı. En düşük bütçeye sahip veliler bile çocuklarını en az 200 milyon lira ile 350 milyon arasında değişen fiyatlara giydirebilecekler.

Bu yıl okul kitaplarının ücretsiz olması bile, dar gelirli ailelerin 15 Eylül 2003 tarihinde başlayacak öğretim yılında yüklenecekleri masrafları azaltmıyor. Giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle öğrencinin okul masrafı her yıl katlanarak artıyor.

Bu yıl da ilköğretimin ilk sınıfına adım atmanın bedeli 200 milyon lira ile 350 milyon lira arasında değişiyor. Buna kayıt için gereken eğitime katkı payları ve bağışlar da eklenince her öğretim yılı aile bütçesinde kara delikler açılmasına neden oluyor.

Kayıt parası mecburi
Mili Eğitim Bakanı Hüseyin Çelikin de ifade ettiği gibi her yıl Milli Eğitim Bakanları okullarda bağış adı altında kayıt parası alınmaması yönünde genelge yayınlamalarına rağmen bunun önüne geçilemiyor. Okula ilk kayıt yapılırken velilerden Eğitime Katkı Payı adı altında en az 15 milyon lira ek ücret ve ardından da gönüllerinden kopan oranında bağış yapmaları isteniyor.

GÖNÜLLÜ BAĞIŞ OLUR
Milli Eğitim Bakanı Çelik ise bu konuyla ilgili, yaptığı açıklamada okul müdürlerinin bağış istemek zorunda kaldığına işaret ederek, bunun gerekçesini şu sözlerle açıklıyor

Genelgelere rağmen bağışın önüne geçilememiyor. Çünkü okul müdürüne okulu en iyi şekilde idare et, ama sana öğretmen parası ve yakıt parası dışında başka tahsilat ayıramayız. Başının çaresine bak diyoruz. Ama ekmeğine muhtaç olanların gırtlağına yapışıp, zorunlu bağış adı altında para istemek hiçbir vicdana sığmaz. Gönüllü olarak vatandaş okula katkıda bulunmak istiyorsa, bu para alınsın.

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Advertisement

MAKALE

Spor Dünyasından Resimli Şampiyon Sözleri

spor dünyası sözleri, şampiyonluk, şampiyon sözleri mümin sekman, şampiyon sözleri kitap, şampiyon sözleri, şampiyon

Şampiyon Sözleri Mümin Sekman tarafından yazıldı. Dünya şampiyonlarının hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiyesinin bulunduğu Şampiyon Sözleri kitabından sizler için en güzel ve motivasyon sağlayıcı sözleri seçtik.

Zorlu Zamanlarda Motivasyonu Arttıran Fikirler!..

ŞAMPİYON SÖZLERİ ARKA KAPAK YAZISI

Zorlu Zamanlarda Motivasyonu Arttıran Fikirler!..

SPOR DÜNYASINDA BAŞARILI OLMAK

Pes etmeyi bir kez öğrendin mi alışkanlığa dönüşür.

Vince Lombardi

Kan, ter ve saygı. İlk ikisini verir, sonuncuyu kazanırsın.

Dwayne Johnson

Yapmadığın atışları asla sayıya çeviremezsin.

Larry Bird

Zayıf olana herkes acır, “kıskanılmak” ise çabayla kazanılır.

Arnold Schwarzenegger

Olduğun yerden başla. Elindekini kullan. Yapabildiğini yap.

Arthur Ashe

Bir olimpiyat şampiyonu, size birebir başarı koçluğu yapsa ne kazanırdınız? 

Lazer gibi odak, çelikten bir irade ve ateşli motivasyon! 

Dünya şampiyonlarının hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiyesi bu kitapta. Şampiyonlar şöhret, servet, kudret, marifet, zafer ve hezimet üzerine hayat dersleri veriyor. Hayatın zorlu “unvan maçları”na çıkarken, mücadele gücünüzü artıracaklar. 

Bu kitap şampiyon sporcular kadar, işinin şampiyonu olanlar için. Hayatın olimpik mücadelesinde yarışan CEO’lar, TUS adayı doktorlar, genç girişimciler veya üniversite adayları “zorlu zamanlarda güçlendiren fikirler” bulacak.

“Yetenek yoksulun servetidir,” der John Wooden. Yeteneği şöhrete, şöhreti servete, serveti kudrete, kudreti de daha büyük başarıya çevirmenin sistemini keşfedeceksiniz. 

Şampiyonluk bir zihin durumudur. Kazanmak için oynamak bir dünya görüşüdür. İnsan kendi hayatının şampiyonu olabilir. İçinde ve işinde “şampiyon zihniyeti inşa etmek” isteyenlere en kapsamlı kaynak…

Kitapta Muhammed Ali’den Pele’ye, Tiger Woods’tan Michael Jordan’a, Katarina Witt’ten Bruce Lee’ye, Roger Federer’den Ronaldo’ya alanın en iyileri kişisel sırlarını ve profesyonel sistemlerini anlatıyor. Çoğu kazanma taktiği Türkçeye ilk kez çevrildi. Türkiye’nin “başarı yazarı” Mümin Sekman da efsanelerin başarı sistemini analiz etti.

Hayatı bir şampiyon gibi yaşamak isteyenler ve şampiyonluktan başka bir hayat düşünemeyenler için… Daha ileriye, daha yükseğe, daha güçlü ve daha hızlı!

Okumaya devam et

MAKALE

Evlat edinilen çocuklar ve güvenli bağlanma süreci

yakın ilişkiler, evlat edinme, evlat edinilen çocuklar, çocuk, bağlanma

Evlat edinilen çocuklar, diğer çocukların uğraşmak zorunda kalmayacağı deneyimler yaşıyorlar. Bu deneyimler, evlat edinilen çocuklarda kaygı veren davranışlara yol açabilir. Peki, bu durumu nasıl baş edebiliriz? İşte yanıtı…

Evlat Edinilen Çocuklarda Bağlanma

Bağlanma teorisini ortaya atan John Bowlby’e göre bir çocuğun birine bağlanması; korktuğu, yorgun ya da hasta olduğu durumlarda özel olarak o kişinin yakınında ve o kişiyle iletişim içinde olmak istemesi anlamına geliyor1. Çocukların bağlanma stilleri güvenli, güvensiz (kaygılı veya kaçınmacı) ve düzensiz-güvensiz olmak üzere üçe ayrılıyor1. Ebeveynlerine güvenli bağlanan çocuklar, hem etraflarındaki dünya üzerinde bir etkileri olduğuna dair kendilerine hem de kişilerarası ilişkilerinde ebeveynlerine güveniyorlar1. Bu sayede problem çözme yeteneklerine daha fazla güvenen çocuklar, daha özgür bir biçimde dünyayı keşfedebiliyorlar1. Buna karşılık güvensiz bağlanan çocuklar gelişimleri boyunca bu keşif süreçlerini güvenle gerçekleştiremedikleri için daha fazla sorun yaşayabiliyorlar. Özellikle düzensiz-güvensiz bağlanan çocuklarda davranış bozuklukları ve psikopatoloji görülme olasılığı daha yüksek oluyor1.

Yapılan araştırmalarda evlatlık çocuklarda daha sık güvensiz ve düzensiz-güvensiz bağlanma stilleri, ideal olmayan çocuk-ebeveyn ilişkileri, tepkisel bağlanma bozukluğu ve rastgele arkadaşlık davranışları olduğu görülüyor1, 3, 4, 5. Evlat edinilmiş çocukların arasında güvensiz-düzensiz bağlananların fazla olmasına aslında bu grupta yetimhanede yetişmiş çocukların sayısının daha çok olması sebep oluyor. Çünkü yetimhanelerden çıkmış evlatlık çocuklar, çok küçük yaşta biyolojik ebeveynlerinden ve yetimhanede karşılaştıkları bakıcılardan sürekli ve sık sık ayrılmak zorunda kalıyorlar1, 4. Temel ebeveyn bakımından yoksun kalmanın getirdiği stres, çocukların beyinlerinin stresle baş etmeyi sağlayan bölümünün diğer çocuklarınkine göre daha farklı çalışmasına ve strese uygun tepki verilmesini sağlayan kortizol hormonunun daha az salgılanmasına sebep oluyor8. Bu işlevsel farklılıklar, çocuklarda zihinsel hastalıklar görülmesine ya da strese yeterince uygun tepki veremedikleri için gençliklerinde daha riskli davranışlar sergilemelerine yol açabiliyor8.

Yetimhaneden çıkıp evlat edinilen çocuklarda yeni ebeveynlerle bağlanmanın oluşabilmesi ve çocukların işlevselliklerinde buna bağlı olumlu gelişmeler görülebilmesi için çocuk ile ebeveyn arasındaki ilişkinin çocuğun önceki bakıcılarıyla olan ilişkisinden farklı olarak stabil, tutarlı ve kaliteli olması gerekiyor. Yapılan bir araştırmada hayatlarının ilk yıllarını yetimhanede sık sık bakıcı değiştirerek geçirmiş çocukların -en uzunu dokuz ayda olmak üzere- %40’ının ilk 3 ay içinde yeni ebeveynlerine bağlandıkları görülüyor5. Ancak çocuklarda bu şekilde bağlanma davranışlarının gözlenmesi, bağlanma stillerinin kesin olarak güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Romanya’daki yetimhanelerde yetiştikten sonra evlat edinilmiş çocuklarla yapılan bir araştırmada, Kanadalı çocuklar ve dört aylıktan önce evlat edinilmiş çocuklara kıyasla araştırılan grubun belirgin bir kısmının yeni ebeveynlerine daha güvensiz bağlandıkları ortaya çıkıyor6. Bu durum elbette çocukların evlat edinilmeden önce karşılaştıkları, bakıcılar tarafından ihmal edilmek gibi kötü deneyimlere oldukça bağlı.

Yetimhanedeki koşullardan ötürü güvensiz bağlanmaya yatkın olan bu çocukların yeni ebeveynleriyle güvenli bir bağ kurmaları zor görünüyor ancak imkansız değil. Bowlby’ye göre çocukların hayatlarındaki ilk beş yılda karşı karşıya kaldıkları ebeveynlik davranışlarının hassasiyetindeki değişimler, çocukların bağlanma stillerinde ve dünyaya bakış açılarında iyi yönde bir değişim sağlayabiliyor4. Yapılan araştırmalarda bir yaşından önce evlat edinilen çocukların biyolojik ebeveynleriyle yetişen çocuklarla aralarında bağlanma stilleri açısından kayda değer bir fark olmadığı görülüyor4, 6. Genel olarak, evlat edinilme yaşı ile bağlanma stilinin iyi yönde değişmesinin zorluk seviyesinin paralel gittiği düşünülüyor2. Bu duruma sebep olarak bir yaşından küçük çocukların yetimhanelerin kötü şartlarına uzun süre maruz kalmadan ve henüz bağlanma sistemleri gelişmekteyken yeni ebeveynleri tarafından bakım görmeye başlamaları görülüyor6. Ancak aynı paralellik düzensiz-güvensiz bağlanma stiliyle evlat edinilme yaşı arasında bulunmuyor, yaştan bağımsız olarak düzensiz-güvensiz bağlanma stili genellikle yoğun bir şekilde kötü muameleye maruz kalma sonucu oluştuğu için değişmesi de daha zor oluyor4.

Bu istisna göz ardı edildiğinde, evlatlık edinilen çocukların, biyolojik ebeveynleri tarafından yetiştirilen çocuklar gibi bağlanma stillerinin onları evlat edinen anneleriyle oldukça benzer olduğu görülüyor7. Yapılan uzun soluklu bir çalışma da erken ve orta çocukluk dönemlerinde annelerin çocuklarına gösterdiği hassas davranışların çocukların erken yetişkinliklerindeki bağlanma algıları üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koyuyor3. Bunun yanı sıra aslında ebeveynlerden en az birinin bile güvenli bir dünya görüşüne (state of mind) sahip olması, çocukların evlat edinilmeden önce yaşadığı travma ve mahrum kalmışlığa karşı koruma görevi görebiliyor7. Yani her ne kadar bağlanma stillerinin güvenliye dönmesi zor gibi görünse de geç evlat edinilen çocukların bile kurumların bakımı altından çıkıp sabit, korumacı ve ilgi gösteren bir aile tarafından bakım görmeleri sosyal ilişkilerinden bilişsel kapasitelerine ve zihinsel sağlıklarına kadar hayatlarının birçok alanındaki gelişimlerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Yazan: Rengim Lal Kılavuz
Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök
Kaynak: www.yakiniliskiler.com

Okumaya devam et

MAKALE

Müşteri memnuniyeti için öneriler

satın alma deneyimi, satın alma, pazarlama, müşteri, marka

Markalar müşterilerine iyi bir satın alma deneyimi yaşatmayı hedefler. Fakat maalesef bu konuda başarılı olan pek az şirket var. Peki, bu durum tam tersine nasıl çevrilir? İşte yanıtı…

İyi Müşteri Deneyimi Yaşatmak Neden Çok Zor?

İnsanın bir markayla ilişkisi sadece o ürünü kullandığı zaman yaşadıklarından ibaret değildir. Bilgi edinmek için internetten yaptığı araştırmalarla başlayan süreç; çağrı merkezi görevlileriyle konuşmalar, satın alma sırasında satıcıların tavırları ve satın alma yolculuğu sonunda yaşadıklarının toplamından oluşan bir marka deneyimidir.

Kısacası müşteri ve marka arasındaki ilişki bu “gerçeklik anlarında” yaşanan tüm adımları içerir.

Rekabetin gerisinde kalmamak için şirketlerin bu gerçeklik anlarının her birini incelemesi ve satın alma yolculuğunun her aşamasını müşteri için kolaylaştırması gerekir. Bunun için insanların motivasyonlarını, yapmak istediklerini anlayıp sonra da markayla ilişkiye girdiklerinde yaşadıkları zorlukları giderecek çözümler üretmesi lazımdır.

Bugün -maalesef- büyük şirketlerin birincil sorunu müşterilerin gerçekten ne istediklerini anlayamamalarıdır. Satın alma deneyimini iyileştirmek için bir araya gelen yöneticiler, çoğu zaman empati güçlerini kaybederler. Tüketicilerin de kendileri gibi insan olduğunu unuturlar. Çamaşır makinesi üreten bir şirket yöneticisi müşteri deneyimine odaklanmak yerine satış noktalarında yaşanan şirket sorunlarına odaklanır. Oysa her marka yöneticisi, günlük hayatta bir başka markanın tüketicisidir. Özel hayatında; o da yaptığı alışverişten şikâyet eden, aldığı ürünün fiyatından yakınan, gereğinde memnun kalmadığı ürünü iade eden olağan bir müşteridir. Fakat yönetici şapkasını giyip kurumsal bir kimliğe büründüğünde düşünceleri ve davranışları değişir. Müşterilerinin çamaşır yıkamakla ilgili gerçek sorunlarını çözmek yerine sosyal projeler üretmeye, toplumsal konulara duyarlılık kisvesi altında konu dışı alanlara kafa yormaya başlar. Tüketicinin bugünkü ihtiyaçlarını çözmek yerine ilgisiz konulara öncelik verir. Kendi kişisel hedeflerine veya kendi departmanının önceliklerine odaklanır.

Benzer şekilde müşteri deneyimini iyileştirmek için uluslararası danışmanlık şirketlerine büyük projeler yaptıran şirketler bile çoğu zaman kendi tüketicilerinin (müşterilerinin) ihtiyaçlarına yalın çözümler üretmek yerine mevcut sorunları daha da karmaşıklaştırırlar.

Oysa tüketiciler markaların vaat ettiklerini hakkıyla yerine getirmesini beklerler.

Dijitalleşmeyle, bugün pazarlama disiplini bir evrim geçiriyor. Satın alacağı ürünü internetten iyice araştıran, tüketici yorumlarını didik didik okuyan yeni nesil müşteriler markaların önüne farklı taleplerle gelmekte. Bütün şirketlerin bu talepleri iyi anlamaları, analiz etmeleri ve bunlara çözüm üretmeleri şart. Aksi takdirde bugünün insanına zorla iteleyerek ürün veya hizmet satmak mümkün değil.

Son yıllarda hayatımıza giren Inbound Pazarlama, modern insanın beklentilerine karşılık veren bir felsefeyi benimser. Yaklaşımı, dijital ortamda edindiği bilgi ile güçlenen modern müşterinin (tüketicinin) yapmak istediğini anlamak ve ona yol göstermektir. Inbound Marketing felsefesi eski usul yöntemler kullanarak, ısrarla bir ürün veya hizmeti zorla satmaya çalışan pazarlama anlayışının tam tersidir.

Inbound Marketing’in hedefi, markayı insanlara itelemek yerine onları markaya çekmek ve gönüllü bir şekilde markadan alışveriş yapmalarını sağlamaktır.

Inbound Pazarlama yöntemini uygulamak isteyen yöneticilere önerilerim şunlardır:

  • Markanın odağına insanı koy. Onun ne yapmak istediğini, amacını anla. Tüketicilerini veya müşterilerini “persona”lar ile tanımlayabilir, onları segmentlere ayırabilirsin ama unutma ki her biri senin benim gibi gerçek birer insandır. Dolayısıyla markanın müşterisinin önce insan sonra tüketici olduğu hatırla.
  • İnsanlar her gün kendilerine zorla bir şeyler satmaya çalışan yapışkan satıcılardan bıktı. Bu nedenle Web sitene ya da mağazana gelen insana hemen satış yapmaya çalışma. Onun ihtiyaçlarını anlayabilmek için sorman gereken bütün soruları sor. Ona bilgi vermekte cömert ol. Kendini bir satıcı gibi değil, o insana yardım etmek için görevlendirilmiş bir yetkili gibi gör.
  • Alışveriş yapan her insanı tedirgin eden birçok konu vardır. Yanlış ürüne veya hizmete para harcamak, verdiği karardan dönememek, satın aldıktan sonra markanın ilgisiz kalacağından endişe etmek… Bunlar insanların “acı noktalarıdır”. Her sektörde insanların markalardan alışveriş yaparken karşı karşıya kaldıkları sayısız acı noktası vardır. Kendi markan için bunların hepsini listele ve bunlara çözüm üret. Bugün Amazon, insanların bütün acı noktalarını çözdüğü için dünyada 1 numara olmuştur.
  • Eğer böyle davranırsan insanlar senin markana güven duyacak ve alışveriş yapmaya gönüllü olacaklardır. Markanı kendilerine zorla satış yapmaya çalışan diğer markalardan ayrı bir yere konumlayacaklardır.
  • Satın alma yaptıktan sonra senin markanla ilişkiye devam edecekler, kendi çevrelerine markanı tavsiye edeceklerdir.
  • Bütün bunları hayata geçirmek ve insanlara iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için dijital teknolojileri hakkıyla kullan.

Dijital çağda istediği bilgiyi edinebilen, önünde sayısız seçenek olan, istediği markadan alışveriş yapabilen modern insana hitap edebilmek, onu markana çekebilmek, onun aklını ve gönlünü kazanabilmek, onun senin markandan can-ı gönülden alışveriş yapmasını sağlamak için gerekli dijital dönüşümü gerçekleştir.

Bu dijital dönüşümü gerçekleştirmeyen markaların bugünün dünyasında iyi bir alışverişçi deneyimi yaşatmaları ve ayakta kalmaları mümkün değil.

Yazar: Temel Aksoy
Kaynak: www.temelaksoy.com

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Başak Koç Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Başak Koç
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

Ümit Sedat Bayram, Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Ümit Sedat Bayram, Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Harun Kılcı Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Harun Kılcı
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND