Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

Okulda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

okulda yaşanan sorunlar, okul, disiplin sorunları, disiplin sağlama yöntemleri

Bizler okullarımıza, “kendisi ve toplumu ile uyumlu, bilgi ve görgü düzeyi yüksek, zihinsel ve yaşamsal problemlerin çözüm yöntemlerini öğrenmiş bireyler geliştirmeyi hedefleyen kurumlar olarak” misyon yüklemekteyiz.

Okullarımız bu misyonunu yerine getirirken problemlerle karşılaşmaktadır. Okulun yapısı yaşanan problemlerin çeşitliliğini ve niteliğini de farklılaştırmaktadır. Araştırmalarda okulun fiziksel yapısı, görünüşü, öğrenci sayıları, personel yeterliliği, sağlık koşullarına uygun olması, iyi donanımlı olması ve kaynakların olumlu kullanılmasının öğrenci başarısını arttırdığı görülmüştür. Bu olumlu özellikleri taşımayan ve öğrenci sayısının fazla olduğu okullarda disiplin sorunlarında artış olduğu, başarı ve eğitim kalitesinde azalma görüldüğü belirlenmiştir.

Okul yapıları arasında farklar olsa da sınıflarımızda eğitim-öğretim yapılırken benzer sorunlarla karşılaşmaktayız.

Sınıflarda karşılaşılan ortak problemleri şöyle sıralayabiliriz:

• Öğrencilerin ders sırasında kendi aralarında konuşmaları,
• Ödev yapmama,
• Söz almadan konuşma,
• Öğrencinin defterine yazı yazmayı reddetmesi,
• Öğrencilerin ders materyallerini eksik getirmesi,
• Derste konsantrasyonun dağılması, başka şeylerle veya kişilerle ilgilenilmesi,
• Yalan söylemek,
• Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmesi,
• Sınıf içinde bir etkinlik yaparken kargaşa yaşanması,
• Sınıf içi kuralların uygulanmasında öğrencilerin zorlanması,
• Grup çalışmalarında grup oluşturma esnasında yaşanan zorluklar vb.

Okullarımızda yaşanan bu problemlere yönelik etkili çözüm yöntemleri vardır. Aşağıda belirtilen çözüm yöntemlerinin yerinde ve zamanında kullanılması problemlerin çözümünde etkili olabileceği gibi öğrencilere de davranış kazandırma açısından faydalı olacaktır.

1. Sorunu Anlamak

Öncelikle öğrencinin yapmış olduğu davranışın tanımını yapmak, onun davranışını yorumlamamıza yardımcı olacaktır. Örneğin, sınıfta bir konu hakkında konuşan arkadaşının sözünü kesti ise, bu davranışının türü, başkasına saygısızlık mı yoksa yardım mıdır? Eğer söz kesme, tam sözün kesildiği noktaya yerinde bir katkı yapıyorsa, bu katkı “taşı gediğine koy-ma” niteliğinde ise bu davranış saygısızlık değil yardım olarak adlandırılabilir.

Bir başka davranışı tanımlamaya çalışalım: Öğrencinin, arkadaşının elindeki kalemi çekerek alması saldırganlık mıdır? Ya da o kalem kendisinin ise ve öğretmen görmeden arkadaşı o kalemi zorla almışsa? İşte bu ve benzeri davranışların öncelikle anlamlandırılması gerekmektedir. Yoksa öğrenciler tarafından sorun çözücü değil sorun oluşturan veya öğrenciler arasında taraf tutan olarak görünürüz.

2. Görmezden Gelmek

Sınıf içerisinde sorun büyütülecek değerde değilse yapılması gereken fazla önemsemeden olayın sönmesini beklemektir. Böyle durumlarda öğretmen hangi davranışın görmezden geleceğine olayın ipuçlarını değerlendirerek karar verebilir. Örneğin, söz almadan konu-şan öğrenciler görmezden gelinerek öncelikle öğrencinin durumunu kendi anlaması sağlanır.

Parmak kaldırarak söz isteyen öğrencilerin söylediğine olumlu dönütler verilir, söz almadan konuşan öğrencinin söylediği ise dikkate alınmaz. Bazen öğrenciler bu duruma öğretmenin önem vermediği şeklinde algı geliştirip söz almadan konuşmaya devam edebilirler. Söz almadan konuşmaya devam eden öğrencilerle teneffüste veya uygun bir ortamda incitilmeden konuşularak rahatsız olunan durum anlatılır. Eğer hâlâ devam edilirse sınıf düzeni ve kontrolü için görevlendirme yapılabilir.

3. Uyarmak

Olumsuz davranışlara yönelik, beklemeden uyarma yapmak önemlidir. Aksi halde yanlış davranış sürer. Öğrenci, öğretmenin gördüğü halde eyleme geçmediğini görürse onay ve cesaret bulabilir. Yanlış davranışın zamanında müdahalesi öğretmenin sınıftan haberli olduğunu gösterir. Bu durumu fark eden öğrencilerin daha sonra yanlış davranış sergilemelerinde caydırıcı olur.

Bazen sınıf içerisinde öğrenciler arasında yaşanan olumsuz davranışlar sonucunda öfke durumları yaşanabilir. Öğretmen, ateşe körükle gitmek yerine, uyarının etkili olabilmesi için duygu birikiminin azalması için kısa bir zaman beklenebilir.

Öğrencilere yapılan uyarılar sözel olabilir. Örneğin, kalemi ile oynamayı sürdüren başkalarının dikkatini dağıtan öğrencimize “Kalemin sıranın üstünde dursa daha iyi olmaz mı?” veya “Kaleminizi sıranın üstüne koyabilirsin.” denilebilir. Sözel uyarılar farklı anlam taşımayan bir ses ve duygu ifadesi ile yapılmamalı, yumuşak olmalıdır. Burada uyarının öğrencinin kişiliğine değil yapılan davranışa yönelik olduğu hissettirilmelidir.

Uyarma yöntemlerinden birisi de vücut dilini kullanmaktır. Olumsuz davranışı yapan öğrenci ile göz teması kurularak iletişime geçilebilir. Örneğin, “göz kırpma” yaptığının farkındayım mesajı verilebilir. Ya da “göz kapaklarının yukarı kaldırılması” lütfen yapma, onaylamıyorum anlamında hareket olabilir.

İşaretler öğrenciye eylemlerinin farkında olduğunu, dinlendiğini, anlaşıldığını da anlatır. Vücut dili işaret vermede sınıftaki eşyalardan yararlanarak da kullanılabilir. Masaya parmak veya bir cisimle hafifçe vurmak toplu uyarma işaretleri olarak kullanılabilir. Bu işaretlerin kullanılması dersin akışının bozulmasını önler ve dikkatin tek yöne doğru yoğunlaşmasını sağlar.

4. Derste Değişiklik Yapmak

Derse ilginin azaldığı durumlarda öğretmen yöntem ve araçlarda değişiklik yapabilir. Derse bir süre ara vermek gerekebilir. Mola vermek, sürdürülen etkinlikten başka bir etkinliğe geçiş olduğu gibi fıkra anlatılarak da yapılabilir. Farklı etkinlik olarak öğrencilerle sınıf içinde kısa oyunlar da oynanabilir. Yoğun duygu durumu yaşandığı zamanlarda ise ortam değişikliği yapmak öğrencilere iyi gelecektir. Öğrenciler derse duygusal olarak hazır değilse anlatılan dersin öğrenilmesi de sağlanamaz.

5. Sorumluluk Vermek

Derslerde anlatılan konular öğrencinin dikkatini çekecek nitelikte değilse olumsuz davranışlara yönelmeler olabilmektedir. Böyle durumlarda öğrenciye yapabileceği bir sorumluluk verilebilir. Örneğin etkinlikler uygulanırken etkileşimli tahtayı hazır hale getirme, sunum yaparken yardımcılık görevleri verilebilir. Öğrencinin kendisine verilen sorumluluğu ceza olarak algılamamasına dikkat etmek gerekir.

6. Öğrenci ile Konuşmak

Sınıf içerisinde uygulanan yöntem sonucunda sorun halen çözülmediyse öğrenci ile bireysel görüşme yapılabilir. Ya da olay gurubu ilgilendiriyorsa gurupla birlikte görüşme yapılabilir. Öğrenciyle konuşmadaki amaç diğer yöntemlerle yanlışlığını anlayamayan öğrencinin bu anlayışa ulaşmasını, öğretmenin kararlılığını bilmesini sağlamak, davranışının düzelmesine yardım etmektir.

7. Okul Yönetimi ve Aile İle İlişki Kurmak

Sınıf içinde yaşanan problemlerle yalnız baş etme konusunda öğretmen zorluk çekebilir. Böyle durumlarda okul yönetimi ve aile ile görüşülerek yardım istenebilir. Öğrencide gözlemlediğimiz olumsuz davranışların kaynağı aile de olabilir. Bazen kültürel özellikler ve yaşadığımız yerin özelliklerine göre öğrencinin davranışı evde hoşgörülebilmektedir. Fakat aynı davranış okul kuralları açısından olumsuz ise sorun oluşturmaktadır. Öğretmen aile ile yaptığı görüşme sürecini iyi yönetmelidir. Aile ile işbirliği halinde olup problemin çözümü noktasında onun da katkısı sağlanmalıdır.

8. Ceza Vermek

Ceza olumsuz davranışlara karşı en son başvurulabilir yöntem olmalıdır. Uyguladığımız diğer yöntemler işe yaramadığında düşünülmelidir. Öğretmen, cezadan çok önleyici yöntemlere başvurmalı ama ceza vermemeye çalışmak uğruna dersin engellenmesine de izin vermemelidir.

Ceza davranışla orantılı olarak o davranışın yenilenmesini engelleyecek şekilde uygulanmalı, bunun için de öğrenci neyi nasıl yaptığı için ceza aldığını bilmelidir. Sık olmayan, yerinde, zamanında, kurallarına uyularak verilen cezaların olumsuz işlevleri azalır, yararları artar. Bir araştırmada, cezayı zorunlu olduğu zaman uygulayan öğretmenler etkili bulmuştur. Cezanın hemen davranışın arkasından verilmesi ve sınıf dışında uygulanması etkili bir uygulama olarak görülmüştür. Sınıf içerisinde diğer öğrencilerin çoğunun duyacağı şekilde ayıplama, alay etme, küçük düşürme, hakaret etme gibi olumsuz davranışları önlemediği belirtilmiştir. Bunun yanında, sınıf içerisinde diğer öğrencilerin duymayacağı şekilde yapılan uyarıların da olumsuz davranışları azaltan bir yöntem olarak görüldüğü belirtilmiştir.

Yazar: Ercan Nar / Psikolojik Danışman

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Advertisement

MAKALE

Kahvaltılı sabahlar, başarılı yarınlar!

sağlıklı çocuk kahvaltıları, okula giden çocuğun kahvaltısı, okul başarısı, Manşet, kahvaltı tabağı

Çocukların okul başarısını önemli ölçüde etkileyen kahvaltı nasıl olmalı? Hangi besinleri kahvaltıda mutlaka tüketmeliyiz? İşte Diyetisyen İzan Işık’tan dengeli ve sağlıklı kahvaltı önerileri…

Kahvaltı, okul başarısını olumlu etkiliyor

Diyetisyen İzan Işık, sağlıklı ve dengeli bir kahvaltının, eğitim başarısını etkilediğini, matematik problemleri çözme becerisini, okuma ve dinleme esnasında daha iyi anlamayı söyledi.

Diyetisyen İzan Işık, kahvaltının gece boyu süren açlığın sonunda vücut için gerekli ilk enerji kaynağı olduğunu belirterek, “Gece açlığında düşen kan glikozunun dengelenmesini sağlayan kahvaltı, bilişsel ve fiziksel performansın devamı için son derece önemli. Kahvaltı, glikojen (enerji) depolarını doldurur ve metabolizmayı çalışmaya başlatır” dedi. İzan Işık, MAT-FEN Eğitim Kurumu lise seviyesindeki öğrencilerine yönelik kahvaltı konulu beslenme eğitiminde konuştu. Eğitimde, gençlere örnek kahvaltı da sunuldu.

Kahvaltı okul başarısını etkiler

Sağlıklı ve dengeli bir kahvaltının, eğitim başarısını etkilediğini, matematik problemleri çözme becerisini, okuma ve dinleme esnasında daha iyi anlamayı sağladığını, hafızayı geliştirdiğini, derslerde konsantrasyonu sağladığını vurgulayan İzan Işık, bunun yanında derslere geç kalmayı önleme ve devamsızlığı azaltmaya da yaradığını anlattı. İzan Işık kahvaltının duygu durumuna etkisinin de bilindiğini belirterek, “Kahvaltı ile duygu durumları arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Düzenli kahvaltı yapan çocuk ve adölesanlar yaşama daha pozitif bakmakta, daha az negatif duyguya sahip olmaktadırlar” diye konuştu.

6-12 ve 12-18 yaş dönemi bireylerin kahvaltı ve genel olarak sağlıklı beslenme konusunda alışkanlığı kazanmasının, gelecekte hastalıklardan korunmasına katkı verdiğine işaret eden İzan Işık, “Bu dönemler fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu, yaşam boyu devam edebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu, bilgi almaya ve alışkanlık kazanmaya en uygun oldukları ve yetişkinlik hastalıklarının gelişimi açısından ise en riskli dönemlerdir. Çocuklarda ve adölesanlarda (12-18 yaş) kahvaltı öğününün atlanması oldukça yaygın görülüyor. Kahvaltı öğününü atlayan adölesanlar arasında, bu oranın kızlarda erkeklere göre daha fazla olduğu biliniyor. Kahvaltı öğününün atlanmasının temel nedenleri zaman yetersizliği, sabah iştahın olmaması ve adölesanların vücut ağırlıkları hakkında duydukları endişe nedeniyle besin alımını sınırlamak istemeleridir” bilgisini verdi.

Kahvaltı yapmak yetişkinlikte obezite riskini azaltıyor

Diyetisyen İzan Işık, bazı gençlerin kahvaltıyı kilo alma endişesiyle atlamasına karşılık, kahvaltı yapmanın yetişkinlikteki obezite riskini azalttığını da vurgulayarak, “Kahvaltıyı atlayan veya yeterli ve dengeli bir kahvaltı öğünü tüketmeyen çocuk ve 12-18 yaş arasındaki bireylerde ilerleyen yıllarda obezite görülme oranın daha fazla. Total kolesterol, LDL kolesterol ve insülin düzeylerinin yüksekliği ile ilişkili olduğunu, bireylerin yetişkinlik döneminde tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, metabolik sendrom ve osteoporoz risklerinin daha yüksek” bilgisini verdi.

Ailelere uyarı

Ailelerin kahvaltıya yönelik tutumlarının çocukların ve adölesan çağdaki (12-18 yaş) gençlerin davranışlarını etkilediğine işaret eden İzan Işık, evde kahvaltı hazırlanmaması ve kahvaltıda gerekli olan besinlere yer verilmemesinin çocuk ve gençleri kahvaltıdan uzaklaştırabildiğini anlattı. İzan Işık, “Adölesan bireylere aileleri tarafından sağlıklı beslenme konusunda yol gösterilmeli, kendi besin alımlarını düzenleyerek yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının gelişimi desteklenmelidir”  diye konuştu.

İyi bir kahvaltı nasıl olmalı?

Öğrencilere kahvaltı tavsiyelerinde de bulunan Diyetisyen İzan Işık, iyi bir kahvaltının günlük enerji ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılaması gerektiğini belirtti. Dört temel besin grubu olan süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, tahıl grubu ve sebze meyve grubunu içermesi gerektiğini belirten Diyetisyen Işık, mevsiminde taze meyve ve sebzeleri de önerdi. İzan Işık, örnek bir kahvaltıyı şöyle sıraladı:

“1 bardak süt, 1 yumurta, 1 dilim beyaz peynir, 2 ceviz veya 5 adet zeytin, 1 avuç yeşillik, söğüş doğranmış mevsim sebzeleri, 1 tatlı kaşığı ölçü ile bal veya ev yapımı reçel, 2-3 dilim tam tahıllı ekmek şeklinde hazırlanmış bir kahvaltı yaklaşık 500 kilokalori (kcal) enerji içerir ve aynı zamanda bireye tüm besin gruplarını sağlamış olur”

Öğrencilerin kahvaltıya bakışında olumlu değişiklik oldu

Bilgilendirme öncesi ve sonrasında tutum ve düşünceye yönelik yapılan kısa ankette de, MAT-FEN öğrencilerinin kahvaltıya yönelik tutumlarında olumlu değişiklik gözlendi.  Kahvaltısını artık atlamayacağını söyleyenler yüzde 43,4’ten yüzde 60,8’e yükseldi.

Kaynak: www.dunya.com

Okumaya devam et

MAKALE

Dikkatimizi artırmak için neler yapmalıyız?

psikoloji, odaklanma, dikkati artırma yöntemleri, dikkat problemi, dikkat

Etkili ve verimli çalışabilmek için iyi odaklanmamız gerekir. Fakat zor ve sıkıcı işlerle uğraşırken bu pek kolay olmuyor. Neyse ki bilim dikkati geliştiren kolay ve etkili yollar keşfetti. İşte o 5 bilimsel çözüm…

Dikkati geliştirecek 5 yöntem

Zor veya sıkıcı bir işe yoğunlaşmaya çalışanlar bunun ne kadar zor olduğunu bilir. Ama dikkati artırmayı sağlayan bazı bilimsel çözümler de var.

Yaptığımız işe daha iyi konsantre olmak için yapmamız gerektiğini sandığımız şeylerin çoğu beynimizin doğal işleyişine aykırıdır. Peki, daha fazla verim almak için, dikkat konusundaki araştırmalardan neler öğrenebiliriz?

1. Zihni dağıtmak

Yaptığınız iş üzerinde yoğunlaşmakta güçlük çekiyorsanız kısa süreliğine zihninizi dağıtacak başka bir şeye yönelmek en iyi yöntemlerden biridir.

Psikologlar zamanımızın yaklaşık yüzde 50’sini uğraştığımız işten farklı şeyler düşünerek geçirdiğimizi söylüyor. O halde zihni dağıtmak beynin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir.

Beyne baktığımızda, konsantrasyonun neden bozulduğunu anlayabiliriz. Konsantre olmak için beynin bazı bölgeleri arasında iyi bağlantılar kurulması gerekir.

Zamanımızın yarısını hayal kurarak geçiriyorsak bunun vaktini kendimizin belirlemesi daha yararlı olabilir.

Beynin ön kısmındaki kıvrımlardan oluşan frontal korteks, dikkat dağıtan şeylere karşı direnmeyi ve daha eğlenceli şeylerle uğraşmaya yönelten doğal içgüdümüzü kontrol etmeyi sağlar.

Bu bağlantıları çalışır halde tutmak için, özel bir şeyle uğraşmadığımızda beynin aktif olan kısımlarından daha fazla enerji gerekir. Ama kaçınılmaz olarak gün içinde bu enerji tükenip yorulduğumuzda, dikkatimiz dağılır, aklımız başka şeylere kaymaya başlar.

Eğer bu durum zaten yaşanacaksa bunun vaktini en uygun ana ayarlamak neden mümkün olmasın?

Harvard Üniversitesi’nde psikolog Paul Seli, zihnin dağılması konusunda kasıtlı ve kazara dağılma ayrımı yapıyor. Yapılan işi olumsuz etkileyen işte bu kazara zihin dağılmasıdır.

Oysa bu zamanı kendisi belirleyenler daha az zarar görür. Bilerek ve planlayarak zihni dağıtacak bir şeylere yönelmenin yararı olabilir.

“Uğraştığınız işle ilgisi olmayan başka bir konuyu düşünün, örneğin kafanıza takılan başka bir sorunu çözmeye çalışın, sonra da asıl işinize dönün” tavsiyesinde bulunuyor Seli.

İş dışındaki başka bir konuyu düşünmesi için zihninize izin vermek, hem aklın başka şeylere kayması sırasındaki suçluluk duygusunu hem de bu kaymaya neden olan ve zihni meşgul eden konuları gidermiş olacaktır.

İşyerinde şaka ortamına izin vermek verimliliği artırabilir. Bunun bir yolu da kedi videoları izlemek olabilir mi?

2. Boş boş dolanmak

Komik kedi videolarının dikkat dağıttığı düşünülür, ama bazı psikologlar bunların bizi işimize devam etmemizi sağlayacak kıvama getirebileceğine inanıyor.

İşinizi ne kadar seviyor olsanız da zor bir işe yoğunlaşmak irade ister. İrade gücünü artırmanın bir yolu da gülmekten geçer. Yapılan araştırmalar, zor bir bilmece üzerinde kafa yorma konusunda, komik bir video izleyen kişilerin, rahatlatıcı ama komik olmayan video izleyenlerden daha uzun süre çaba gösterdiklerini ortaya koydu. Bu nedenle işyerlerinde daha şakacı bir ortamın teşvik edilmesini savunanlar var.

Avustralya Üniversitesi’nde liderlik araştırmaları uzmanı David Cheng’e göre, “Ekibiniz için eğlenme kültürü yaratmak, onları güldürecek komik bir video bulup izletmek iş verimliliğini artırır. Bu elbette gün boyunca kedi videoları izlemek anlamına gelmiyor, ama özellikle yorgun hissedilen anlarda, arada bir fırsat yaratarak şakalaşıp gülmek gerekir.”

3. Düzen değil karmaşa mı?

Daha iyi konsantre olmak için, dikkat dağıtacak tüm dış etkenlerden arınmak gerektiği düşünülür. Oysa başka bir teoriye göre tersini yapmak gerekir.

Belli düzeyde karmaşanın yoğunlaşmaya yararı olabileceği söyleniyor.

Londra’daki UCL Üniversitesi’nden psikolog Nilli Lavie 1995’te ‘Yükleme Teorisi’ni gündeme getirdi. Buna göre, beynimizin dış dünyadan alıp işleme koyabileceği bilgi sınırlıdır. Bu kapasite dolduğunda, beynin dikkat sistemi devreye girerek neye konsantre olacağına karar verir.

Lavie’nin deneyleri, temiz, düzenli ve sessiz ortamlardan ziyade dağınık ve karmaşık ortamlarda çalışmak daha verimli olabilir. Algı bölgeleri tümüyle dolduğunda beynimiz tüm enerjisini en önemli işe yoğunlaştırır. Dikkat dağıtıcı etkenleri devre dışı bırakır.

Ancak bunu uygularken dikkat dağıtıcı doğru faktörleri bulmak ve enerjimizi tüketecek seviyeye çıkmasına izin vermemek önemlidir. Düzenli görsel ve müzikli araçları devreye sokup bu işi kolaylaştırmak için ommwriter veya focus@will gibi bazı uygulama programları geliştirilmiş olsa da bunlar bilimsel araştırmalarda sınanmış olmadığından bir radyo da aynı işi görebilir.

Burada önemli olan, beynin başka yerde stimülasyon aramasına fırsat vermeyecek doğru dengeyi bulmaktır. Çoğu insan neyin daha iyi işe yarayacağını deneme yanılma yoluyla bulabilir. Ama dikkat dağıtıcı etkenleri ortadan kaldırmak yorucu olabileceğinden, hafiften başlayarak bu yönteme başvurulabilir.

Öğle arasında dışarı çıkıp parkta egzersiz yapmak dikkati yenilemeyi sağlar.

4. İşe ara vermek

İşiniz başınızdan aşkın olduğunda işe ara vermek aklınıza bile gelmeyebilir. Fakat bu şekilde daha fazla iş yapmanın mümkün olduğunu gösteren çok sayıda veri bulunuyor.

Önemli olan, ne zaman, ne kadar süreyle işe ara verileceği ve bu sırada ne yapılacağıdır.

Araştırmalar, konsantrasyon sınırının 90 dakika olduğunu gösteriyor. Bundan sonra 15 dakikalık ara almak gerekiyor.

Birkaç saniyelik mini araların bile işe yaradığını gösteren çalışmalar var. Ama bu sırada pencereden dışarı bakmak yerine, zihin aritmetiği gibi daha yoğun bir egzersize başvurmak yararlı olacaktır.

İşe ara verdiğinizde fiziksel egzersiz yapmanın, ardından kafein içeren kahve gibi bir içecek içmenin de beyni güçlendirdiği görülmüştür. Bunları dışarıda bir parkta yapmak daha etkili olacaktır.

Başka bir seçenek de meditasyon olabilir. Meditasyon konusunda tecrübeli olanlar dikkatleri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olduğu gibi, ne zaman ara vermeleri gerektiğini de daha iyi bilir.

Bütün bunları zaman kaybı olarak görüyorsanız bir fincan kahve ile kafein yüklemesi yapmak da kısa vadeli olarak hafızayı, reaksiyon ve dikkat süresini artırır.

Egzersiz yapamayanlar için kafein de kısa süreli bir çözüm olarak dikkati yenileyebilir.

5. Fazla zorlamayın

Uzun süreli konsantre olmak gerektiğinde, kısa süreli bir yoğunlaşma dönemlerinin ardından kısa araların alınmasının daha verimli olduğu gözlendi.

Boston Dikkat ve Öğrenim Laboratuvarı’nda yapılan beyin taramalarında, uzun süre konsantre olmaya çalışanların, kısa süreli yoğunlaşma ve kısa ara, ardından yeniden yoğunlaşma şeklinde bir yöntem izleyenlerden daha fazla hata yaptığı görüldü.

Aynı şekilde Amsterdam Vrije Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada da, sürekli konsantre olmaktansa kısa süreli ara verip başka bir konuda düşünmenin dikkati daha artırdığı görüldü.

Beyin hakkındaki bilgimiz arttıkça stresin konsantrasyona zarar verdiğini daha net görüyoruz. Bu nedenle sakinleşmek için ara almak, kontrolü yeniden ele geçirmek ve daha verimli çalışmak için de önemlidir.

Yazar:  Caroline Williams 
Kaynak: www.bbc.com

Okumaya devam et

MAKALE

İyi yaşamak için iyi uyuyun!

yetersiz uykunun zararları, yetersiz uyku, uykunun önemi, uyku düzensizliği, bağışıklık sistemi

Sağlıklı bir yaşam için uyku düzenine ihtiyacımız var. Eğer yeterince uyuyamazsak vücudumuz bu duruma tepki gösterir. Buna bağlı olarak da hem fiziksel hem psikolojik hastalıklar meydana gelir. İşte yetersiz uykunun vücuda olumsuz etkileri…

Az uyku kısa ömür demektir

Rutin olarak gecede beş saat uyuyanların ani ölme riski, yedi ila dokuz saat uyuyanlara oranla yüzde 65 daha fazladır

Kalkınmış ülkelerdeki yetişkinlerin üçte ikisi, sağlıklı yaşam için şart olan sekiz saatlik gece uykusunu alamamaktadır.

Üçte biri ise kronik uykusuzluk çekmektedir.

Yetersiz uyku, kişinin Alzheimer hastalığına yakalanmasına en fazla etki yapan unsurdur.

İnsan beyninde harikulade bir temizlik sistemi bulunmaktadır. Bu sistem insan derin uykuda iken yüksek viteste çalışmaya geçer. Alzheimer’le ilişkisi olan beta amyloid adlı yapışkan, zehirli proteini, beyinden temizler.

Yeterli uyku uyuyamayanlar bu temizlik faaliyetinden mahrum kalırlar.

Yetersiz uyku ile geçen her gece, mürekkep faizle alınan kredi gibi, Alzheimer riskini artırır.

Rutin olarak gecede altı saatten az uyumak, bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve kanser riskini önemli ölçüde artırır.

Yetersiz uyku, bu sadece bir haftada iki üç saat daha az uyumak bile olsa, kan şekeri düzeyini o kadar çok olumsuz etkiler ki, şeker hastalığının eşiğindeki değerlere sahip olur insan.

Kısa uyku, kalp damarlarının tıkanma ve kırılganlaşma olasılığını çoğaltır ve bu da damar hastalıklarına, beyin kanamasına ve kalp krizine giden yoldur.

Uyku bozukluğunun depresyon, anksiyete ve intihar eğilimi gibi ruh durumları ile de sıkı bir bağlantısı vardır.

O kadar ki, son 20 yılda yapılan araştırmalarda, uykunun normal seyrinde olduğu bir psikolojik bozukluk bulunamamıştır.

Özetlemek gerekirse, ne kadar az uyursanız o kadar az yaşarsınız:

Yakın bir zaman önce yapılan araştırmalara göre, rutin olarak gecede beş saat uyuyanların ani ölme riski, yedi ila dokuz saat uyuyanlara oranla yüzde 65 daha fazladır.

Uyku sağlıklı yaşam için o kadar önemlidir ki bazı bilim insanları, doktorların hastalarına (uyku hapı olmaksızın) iyi bir gece uykusu “reçete” etmeleri için kampanya başlattı.

Yukarıdaki bilgileri Matthew P. Walker adlı İngiliz bilim insanının, neredeyse kelimesi kelimesine, bir yazısından aldım.

Walker, Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde, nöroloji ve psikoloji profesörüdür. Araştırmalarının odağı, uykunun insan sağlığı ve hastalıklar üzerindeki etkileridir.

Neden Uyuyoruz* adlı kitabı dünyanın birçok ülkesinde best-seller oldu.

Walker’in dolu dolu uyumak ile spor arasındaki ilişki konusunda da ilginç tespitleri var.

“Yasal en etkin performans artırıcı doping, uykudur ama bundan çok az insan faydalanır” diyor.

Sekiz saatten -özellikle altı saatten- az uyuyanlarda, şu meydana gelir:

Fiziki bitmişlik hâline yüzde 10 ile 30 arasında daha hızlı ulaşılır, aerobik performans da aynı oranda düşer.

Adale gücü azalır.

Gecede dokuz saat yerine, beş ila altı saat uyumak, bir sezon boyunca sakatlanma ihtimalini yüzde 200 artırabilir.

*

İyi uykular!

Yazar: Metin Münir
Kaynak:  www.t24.com.tr

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

TREND