Hundreds of schoolchildren in the southern Philippines have fallen sick after eating durian-flavoured sweets, the provincial governor said Saturday.

Bu makale artık erişime açık değildir.

Daha iyi hayat bir tık ötede!