Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

Mütevazi liderler geliyor

İş dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Otoriter, dediğim dedik, ben yaptım oldu tarzı liderlerin yerini kararlarını ekibiyle şeffaf bir şekilde paylaşan, çalışana yakın, gösterişten kaçınan mütevazı liderler alıyor…

İş dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Otoriter, dediğim dedik, ben yaptım oldu tarzı liderlerin yerini kararlarını ekibiyle şeffaf bir şekilde paylaşan, çalışana yakın, gösterişten kaçınan mütevazı liderler alıyor…

GANDİ YÖNETİCİLER GELİYOR

Otoriter, dediğim dedik, ben yaptım oldu tarzı liderlerin yerini kararlarını ekibiyle şeffaf bir şekilde paylaşan, çalışana yakın, onlardan biri olduğunu hissettiren, fikir danışan, gösterişten kaçınan mütevazı liderler alıyor. Alçak gönüllü liderlerin sayısının hızla artacağı ve odasından emir veren, tepe yöneticisi için asansör bekleten, tepe yönetisi için farklı bir giriş kapısı yaptıran şirketlerin değişimin önünde duramayacakları söyleniyor. Tıpkı siyasette olduğu gibi Gandi, Obama tarzı mütevazı liderlerin benzerleri şirketlerde de yaygınlaşıyor.

Liderlerden beklentiler yıldan yıla değişiyor. Otoriter, sert, hiyerarşik, ben dedim oldu tarzında liderlerin yerini bugün alçak gönüllü liderler alıyor. Ekibiyle bilgileri şeffafça paylaşan, onların üstü değil de iş arkadaşıymış gibi davranan yöneticilere olan talep artıyor ve artmaya devam da edecek.

Özellikle uluslararası şirketlerde ya da yurtdışında görev yapmış yöneticilerde sık rastlanan bir özellik alçak gönüllülük. Size isminizle hitap eder, size sorumluluk verir, sanki sizin iş arkadaşınızmış gibi davranır, taşın altına elini koyar, yeri geldiğinde sizinle sabahlar, hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkar ve sizi şaşırtır. O bildiğimiz, kendini yarı tanrı gibi gören, ben-merkezci yöneticilerden apayrı bir profil çizer. Yavaş yavaş daha fazla tanık olduğumuz alçak gönüllü yöneticilerin sayısı Türkiye’de de artıyor, hele Y kuşağı sayesinde iş arkadaşlarının fikirlerine önem veren yöneticilerin sayısı iyice artacak.

Geçen hafta görüştüğümüz Amrop Türkiye Genel Müdürü Yeşim Toduk, nasıl ki artık siyasette Kenndy tipi değil, Obama tipi siyasiler varsa, iş dünyasında da alçakgönüllü yöneticiler döneminin başladığını söylemişti. İnsan kaynakları uzmanları bu konuda hemfikir. Örneğin Adisa Danışmanlık Şirket Ortağı Hüseyin Adanalı, mütevazı liderlere örnek olarak Gandi’yi ve Vehbi Koç’u örnek göstererek, “Gandi giyimiyle, yaşam tarzıyla diğer hiçbir devlet adamına benzemiyordu. Sade bir yaşam sürüyor ve pasif protest tarzıyla birçok insan üzerinde çok farklı bir etki bırakıyordu. İş yaşamında da benzer örnekler var. Benim ilk aklıma gelen örnek rahmetli Vehbi Koç. Lüksten uzak yaşamı, bayisiyle, işçisiyle, tedarikçisiyle samimi iletişimi, her yaştan her insana eşit yaklaşması, karar süreçlerine çalışma arkadaşlarını dahil etmesi Vehbi Koç’u alçakgönüllü liderlik tarzının zirvesine çıkarıyor” diyor.

Alçakgönüllü liderlerin özellikleri

* Gücü astlarına yayarak yönetir
* Ben merkezci, “ben söyledim oldu” değil, çalışanlara da fikir danışır, onlardan fikir alır
* Uzmanlığa saygı gösterir
* Çalışana yakın durur
* Karar alma süreçlerine çalışanı da katar
* Sorumluluk verir, destek olur
* Başarıları da hataları da ekibi ile paylaşır
* Gösteriş meraklısı olmaz, başarıları ile övünmez, kendini ön plana çıkarmaz
* Yardım almaya ve vermeye açıktır.

Liderlik kültürden kültüre değişiyor

Liderlik tarzları kültürden kültüre değişiyor. Hüseyin Adanalı, bu değişimi şöyle anlatıyor: “Örneğin; ABD’de güzel hitabet yeteneği, vücut dilini iyi kullanmak ve fit gözükmek, samimi ve esprili bir mizaca sahip olmak gibi unsurlar insanları çok etkilerken; Japonya’da ise belirli bir statüye sahip olmak, konusunda belirli bir deneyime sahip olmak, mütevazı tavırlar sergilemek, insanlara saygı ile yaklaşmak gibi unsurlar daha ön plana çıkıyor.

Batılı ülkeler Hitler ve Mussolini deneyimi yaşadıkları İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra otokratik liderlik tarzını hızla terk etmeye başladılar. İş yaşamı da bu liderleri çağrıştıran otoriter yöneticileri itici bulunmaya başladı ve hızla bu tarzdan uzaklaşmaya başladı.

Güçlendirme kavramı otoriterliğin yerini aldı. Yani kontrolü elde tutmak yerine çalışanları geliştirerek ve onları istekli kılarak yetkiyi delege etmek, özgürleştirmek. Alçak gönüllü liderlik de bu ekolün bir devamı. Bu tarz liderler güçlerini mütevazılıklarından alıyorlar. Kibirli davranmayıp kendilerini tanrısal bir noktaya taşımıyorlar. Otoriter liderler ise güçlerini göstermek konusunda çok kibirliler. Güce tapıyorlar ve kontrolü asla elden bırakmak istemiyorlar. Batı ülkelerinde alçak gönüllülükleriyle ön plana çıkan liderler halk tarafından daha kolay benimseniyor. Otoriter liderler gösterişe daha düşkün oluyor. Saray yavrusu binalarda yaşayıp, gösterişli materyallere ilgi duyuyorlar. Acayip arabalara biniyorlar, pahalı saatlere kıyafetlere para saçıyorlar. Batı toplumları bu tarz liderleri görgüsüz ve zevksiz olmak ile nitelerken, ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu kültüründe ise bu yaşam tarzı imrenilerek takip ediliyor.”

Ortadoğu ve Batı kültürü iç içe

Türkiye’de ise çok fazla kültürel özelliği içimizde barındırdığımızdan çeşitli liderlik özellikleri görüyoruz. Adanalı, Türkiye’de ağırlıklı olarak Ortadoğu kültürünü ve Batı kültürünü benimsemiş kişilerin iç içe yaşadığını söylüyor: “Ortadoğu kültürünün egemen olduğu liderlik tarzında, lider tek başına ön plana çıkıyor. Tüm gücü elinde tutuyor. Çevresindeki insanlar hem bu güçten çekinerek hem de gizliden gizliye bu güce imrenerek liderinin arkasından gidiyor. Otokratik liderlik olarak da tanımlayabileceğimiz bu tarzın Batı kültüründe birkaç yüzyıl öncesinde terkedilmeye başlandığını bunun yerine çalışanların katılımını ve güçlendirilmesini ön plana çıkaran yaklaşımın tercih edildiğini gözlemliyoruz. Nitekim Batı orijinli liderlik tarzının ruhunu çalışanların katılımı ve güçlendirilmesi oluşturuyor. Ülkemizde daha sık rastlanan otokratik liderlik tarzı oluyor. Bununla beraber, daha çok batılı ülkelerde rastladığımız gücünü çalışanlarıyla paylaşan kontrol yerine güçlendirmeyi tercih eden liderler ülkemizde de son dönemlerde artmaya başladı. Bu liderler heyecan veren bir vizyon ortaya koyup, bu yönde ekibini motive edip güçlendirerek daha iddialı ve kalıcı başarılara imza atabiliyorlar. Ülkemizde güçlendiren liderlere daha az rastlıyoruz, nerede ve ne zaman böyle bir liderle karşılaşabileceğimizi bilemiyoruz. Bazen bir KOBİ’de, bazen uluslararası dev bir şirketin Türkiye uzantısında bazen de bir kamu kurumunda bu tarz bir lider ile tanışıyor ve açıkçası şaşırıyoruz.”

İnsan kaynakları yöneticisi İdil Türkmenoğlu, kültürümüzde, özellikle yıllanmış kurumlar ve yöneticilerin alçak gönüllü liderliğe hâlâ uzak olduğunu söylüyor: “Türkiye’de bazı büyük şirketlerde toplantı odasında müdür gelince ayağa kalkılıyor. Tepe yönetici için asansör bekletiliyor. Bu şekilde devam edemezler, değişimin önünde duramazlar, diye düşünüyorum.”

Y jenerasyonu ‘sen’ diye hitap ediyor

Çalışma hayatında sayıları artan Y jenerasyonu çalışma hayatında rahatlığı daha fazla arıyor. Siz veya hanım/bey yerine ‘sen’ diyor, isimle hitap ediyorlar. Bu durum yaş ve kıdemce yüksek olanlarca ‘saygısızlık’ olarak algılanıyor.

Açık kapı uygulamaları, çalışanlara isimleriyle hitap etme, konuşurken çalışanın omzuna dokunma vs bunlar ABD’den çıkan yönetici profilleri. Evet Türkiye’de de yavaş yavaş artıyor bu tür yaklaşımlar ama bir kısmı da taklidin ötesine geçemiyor.

Vergi, denetim ve danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers İnsan Kaynakları Hizmetleri Direktörü Murat Demiroğlu, “Çalışan ve yönetim tarafından sahiplenilmeyen, sadece uygulama olsun diye yapılanlar taklidin ötesine geçemiyor. Adıyla hitap tamam ama yönetimde ‘ben derim sen yaparsın’ yaklaşımı, samimiyet ve özü-sözü birliğe ters, bu yüzden de güvenilirlik ile çelişiyor: Bu yüzden de taklitten öteye geçmesi zor” diyor.

Tüm bu sistemler Amerika’da rahatlıkla uygulanırken, bizim otoriter yönetim anlayışımızda biraz sahte durabiliyor. HILL Türkiye Ülke Müdürü Hazar Candan Wilson, kopyalamak yerine iki kültürün harmanlanabileceğini söylüyor: “Biz kültür olarak bize uzak duran, tatlı-sert, talepkâr ama diğer taraftan da babacan, ihtiyaç duyduğumuzda koruyup kollayan lider tipine alışığız. Ancak Türk iş dünyasında birçok çokuluslu firmanın yer alması nedeniyle son yıllarda aranan lider profili hızla değişmeye başladı. Bunda neslin değişmesinin ve X kuşağı ile Y kuşağının liderlerinden beklentilerinin önemli ölçüde birbirinden farklı olmasının da etkisi büyük mutlaka. Yine de Amerikan tipi yönetim tarzını alıp kopyalayarak uygulamaktansa kendi kültürümüzde, özümüzde yer alan yönetim tarzları ile bu yeni yönetim tarzını harmanlayarak, ikisinin de olumlu yönlerini alıp birleştirerek bize daha uygun bir tarz yaratmanın en etkili yöntem olacağına inanıyorum.”

Alçak gönüllü olmak için tavsiyeler
Uzman Psikolog Feyza Bayraktar, mütevazılığı kişiyi diğerlerinden ayıran özelliklerini, üstünlüklerini, başarılarını olduğundan daha az gösterme durumu, yalın olma, kibirli olmama durumu olarak özetliyor: “Mütevazı olmak aslında bir beceridir, çünkü insan doğası gereği sosyal ortamda genelde kendisini göstermek, kabul ettirmek, diğerleri tarafından saygı duyulmak ihtiyacı içindedir. Kişinin hatalarını, eksiklerini olabildiğince kapamaya çalışıp yeteneklerini olduğundan fazla gösterme çabası, yaptıklarını övmesi bu ihtiyacın sonucunda gelişen bir durumdur. Oysa çoğu zaman insanların bu çabası itibarı yükselteceğine kişinin itibarını düşürebilir.”

Bayraktar, “Mütevazı olmak, çalışanların kariyer ihtiyaçlarını önemsediğini hissettirmek, iletişim halinde olmak, koçluk yapmak ilk zamanlar yadsınabiliyordu çünkü bu durum liderlerle çalışanlar arasındaki sınırın korunamamağı kaygısını yaratıyordu. Oysa liderin birlikte çalıştığı kişilere takım arkadaşı olduğunu hissettirmesi ve ortak amaç için mücadele ederken bir güven oluşturması gerekli sınır ve saygıyı beraberinde getirir” diyor.

İnsan kaynakları uzmanlarından yöneticilere alçakgönüllülük tavsiyeleri
* Maddi ve şekilsel olarak çalışanlarınızdan farklılaşmayın. Kendinize büyük gösterişli odalar, koltuklar vs yapmayın. Mümkünse çalışanlarla iç içe oturun. Birlikte yemek yiyin.
* Sekreter kullanmayın. Sekreter kullanıyorsanız, sekreteriniz bölümün sekreteri olsun, tüm ekibinize hizmet versin.
* Angarya işlerinizi delege etmeyin. Mümkünse bu işleri yok edin ya da kendiniz yapın.
* Bir şirkette hangi rolde olursak olalım hepimiz eşitiz. Her zaman her seviyeden insanla iletişim kurabilmek ve ulaşılabilir olmak, şirketteki tansiyonu tutmak ve genel duruma hakim olmak anlamında da çok önemli bir avantaj. Tabii dengeleri iyi kurmak ve bu açıklığın ve yakınlığın suistimal edilmediğinden emin olmak gerekli.
* Bilgi başta olmak üzere paylaşabileceğiniz her şeyi paylaşın.
* Her projede siz lider olmayın, bazı projelerde ekip üyesi olarak çalışın.
* Çalışanlara ismiyle hitap edin size de isminizle hitap edilmesine olanak sağlayın.
* Birlikte sosyal etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine katılın.
* Asla şahsi özel bir işinizi çalışma arkadaşınıza yaptırmayın.
* Her konuda doğal olun. Ekibinizin yanında kendinizi kasmayın ve onların da kasılmasına olanak vermeyin.
* Her zaman ekipleriniz ile açık iletişim kurun ve ekip içerisinde sağlıklı işleyen bir geribildirim kültürü oluşturun.
* Özü sözü bir olun, verdiğiniz sözleri yerine getirin.

Mütevazı olacağım derken enseye şaplak yemeyin
Kültürümüz gereği yüksek hiyerarşi gerektiren iş ortamlarına alışığız ve ast-üst ilişkileri daha mesafeli. Bu mesafeyi azaltabilmek için üst yönetimin ofis içinde ve dışında çalışanlarla daha sık bir araya gelmesine olanak tanıyacak ortamlar yaratmak ve çeşitli sosyal aktivitelerle bu iki grubun etkileşmesini sağlamak önemli.

Murat Demiroğlu, “Iletişim hızının arttığı, mesafelerin azaldığı günümüzde seviyeye bağlı ‘üst yönetim – orta yönetim – çalışanlar‘ tarzı bir ayrım çok yerinde degil. Sosyalleşme, hareketlilik ihtiyacı özellikle genç çalışanlarda, bir araya gelme, farklı gruplarda ve aktivitelerde yer almayı, yönetime – kararlara katılma ve işbirliği yapmayı da beraberinde getiriyor. Kurumların gündeminde takdir ve motivasyon, hiç olmadığı kadar öne çıkıyor. Bunların farkında olarak, gereken aktiviteleri planlı, programlı ve bir anlam ifade edecek şekilde yapabilme kabiliyeti, bu kurumların çalışılacak yer olarak tercih edilmelerini, çalışanların bağlılıklarının artmasını sağlıyor. Özellikle düzenli yapılan çalışan göruşü ve bağlılığı anketleri, sonuçların paylaşılması ve aksiyonların alınması tarzı sistem yaklaşımı gerekli.”

Tabii çalışan ile üst yönetimi birbirine yakınlaştırıken sınırı iyi çizmek gerekir. Alçak gönüllüğü anlattığı Pozitif Yönetim kitabında, yazar İdil Türkmenoğlu, emekli tepe yönetici olan babası Mete Akidil’in kitabı okuduktan sonraki yorumunu anlatıyor: “Askeri, kısa görüşlü, dediğim dedik yönetim usullerini çöpe atmaya yarayacak bir adım, yine de buranın özelliklerini gözden kaçırmamak lazım. Bir işyeri eğlencesinde samimi davranışlardan sonra, koridorda bir işçinin ensene vuracağı şaplak ile karşılaşabilirsin. Tabii bu dengeyi kurmak da yöneticinin işidir..!”

Gandi kimdir?
Hindistan bağımsızlık hareketinin önderidir. Gerçek adı Mohandas Karamçand Gandi’dir. Yüce Ruh anlamına gelen ‘Mahatma’ Gandi olarak bilinir. (2 Ekim 1869 – 30 Ocak 1948). Hindistan’ın İngiltere’den kan dökülmeksizin bağımsızlığını elde etmesini sağlayan, kesin şiddet-karşıtı (ahimsa), baskıya kitlesel sivil itaatsizlik (Satyagraha) felsefenin kuramcısı ve uygulayıcısıdır. Dünyada pek çok bağımsızlık hareketine ve sivil hak arayışına ve önderine (Albert Schweitzer, Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Biko, Dalay Lama, Aung San Suu Kyi vd) örnek olmuştur. Halkının fakirliğini ve hayat şartlarını paylaşmak için ve felsefi inançları gereği son derece basit ve sade bir yaşam sürmüş, sembolik olarak çıkrıkla ördüğü örtülerle yetinmiş, sadece meyveyle beslenmiş, sık sık oruç tutmuştur. Gandi fanatik bir Hint milliyetçisi tarafından sokakta vurularak öldürüldü.

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Advertisement

MAKALE

Yeni yıl, yeni sözler ve onları gerçekleştirmenin yolları

Yeni yıl yeni sözleri, yeni hedefleri beraberinde getirir. Yılın son günü kendimize hayatımızla ilgili sözler veririz. Ama genellikle bu sözleri yerine getiremeyiz. Yeni yılın yeni sözleri nasıl gerçekleştirilir?

Yeni yıl sözlerinizi tutmanın beş yolu

Yeni yılda pek çok kişi hayatlarını değiştirecek sözler veriyor.

Daha sağlıklı yaşamak veya para biriktirmek, bir şeyi bırakmak veya yeni bir hobiye başlamak bunlardan en sık görülenleri.

Dünya hâlâ kornavirüs pandemisiyle başetmeye çalışırken yeni yıl için kendinize verdiğiniz söz ne olursa olsun, bunu gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacınız var: Motivasyon.

Motivasyonun da kolay gelmediğini hepimiz biliyoruz.

Scranton Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre insanların yalnızca yüzde 8’i kendilerine verdikleri yeni yıl sözlerini tutabiliyor.

Siz de bu şanslı azınlık içinde yer almak istiyorsanız, sözünüzü yıl boyu tutmanıza yardımcı olabilecek bu beş yolu dikkate alın.

1. Küçük adımlar atın

Kendinize gerçekçi hedefler koyun ve bunları adım adım yükseltin

Kendinize gerçekçi hedefler koymak başarı şansınızı artırır.

Psikoterapist Rachen Weinstein’a göre problemin bir kısmı, “Yeni yılda bambaşka bir insan olabileceğimiz” yanılgısıyla çok büyük hedefler koymaktan kaynaklanıyor.

Kendinize küçük hedefler koyarsanız, bu hedefe ulaştıktan sonra hedefi yukarı çekme imkanınız da olur.

Örneğin maraton koşma sözü vermektense, koşu ayakkabıları alıp kısa mesafelerde koşulara başlama sözü vermek başarı şansınızı artırır.

İşin sırrı büyük değişimlerden kaçınmak değil, uzun vadede hedefe ulaşabilmek için gerçekçi bir şekilde ilerlemek.

Weinstein “Gerçek hayatta değişimler küçük adımlarla ilerler” diyor.

2. Net olun

Yapacağınız şeyi etraflıca düşünün: Hedefinize ulaşmak için ne zaman hangi adımı atmanız gerekecek?

Kendimize bir hedef koyarken o hedefe nasıl ulaşacağımızı düşünmemek sıklıkla yapılan bir hata.

Adımları net bir şekilde planlamak önemlidir.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Neil Levy “Salı öğleden sonra ve Cumartesi sabahları spor salonuna gideceğim” demenin başarı ihtimalinin, “Daha fazla spor yapacağım” demeye göre daha fazla olduğunu söylüyor.

Bu tür net ve gerçekleştirilebilir hedefler, sadece bir niyeti değil aynı zamanda onu gerçekleştirmenin yolunu da size gösterir.

3. Destekten faydalanın

Hedeflerinizi çevrenizle paylaşmak onları gerçekleştirmeniz için daha fazla destek bulmanızı sağlayabilir

Yolculuğunuzda kendinize eşlik edecek insanlar bulmak büyük bir motivasyon kaynağı olabilir.

Bu, istediğiniz bir kursa arkadaşınızla gitmek veya hedefinizi diğer insanlarla paylaşmak olabilir.

Söz vermeye ve bu sözleri tutmaya dair faktörleri inceleyen Warwick Üniversitesi’nden felsefeci Dr. John Michael, verdiğimiz sözlerin başkaları için önemli olduğunu görmemiz durumunda bu taahhütleri yerine getirmeye daha yatkın olduğumuzu söylüyor.

Özellikle de sözümüzü tutmamamız başkalarını üzecekse.

Bu yüzden hedefinize başkalarını da katmak bunu gerçekleştirmenizi kolaylaştırabilir.

4. Başarısızlığı aşın

Günlük yaşamınızda basit değişiklikler yapın

Hedefinize ulaşmak zorlaşırsa durun ve bir durum değerlendirmesi yapın:

Nasıl engellerle karşılaştınız? En çok hangi stratejiler işe yaradı? En işe yaramazları hangileriydi?

Daha gerçekçi olmaya uğraşın ve en küçük başarıyı bile kutlayın.

Aynı hedefte kararlıysanız, iradenizi güçlendirecek farklı bir yol izlemeye ne dersiniz?

Günlük yaşamınızdaki basit değişiklikler doğru yolda ilerlemenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı yemek istiyorsanız beyaz makarna ve ekmek yerine tam tahıllı makarna ve ekmek yiyebilirsiniz.

Veya kek ve cips gibi doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıklar yerine sebzeli atıştırmalıklar ve smoothieler yiyebilirsiniz.

5. Sözünüzü uzun vadeli hedeflerle birleştirin

İrade tek başına yeterli değildir

Davranışsal psikoloji üzerine çalışan Dr. Anne Swinbourne’a göre kendinize verebileceğiniz en iyi sözler muğlak ve geçici heveslere dayanan değil, uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlemenize yardımcı olacak sözlerdir.

Örneğin bugüne kadar hiç spor yapmadıysanız kendinize müthiş bir atlet olma sözü vermeniz, gerçekleştiremeyeceğiniz türden bir sözdür.

Swinbourne, “Sırtlarını yalnızca iradelerine dayayan insanlar başarısız olur” diyor.

Bu yüzden sizi heyecanlandıran veya ilginizi çeken bir hedef varsa ilk günden detaylı bir planla yola başlayın.

Ve yolda karşınıza çıkacak canavarlarla savaşmak için destek almaktan çekinmeyin.

Kaynak: BBC

Okumaya devam et

MAKALE

Yapay zekanın yazdığı ilk köşe yazısı yayınlandı

Guardian’da tamamen yapay zekayla yazılan bir köşe yazısı yer aldı: ‘Benden korkmayın’

Guardian gazetesinde bugün, tamamen yapay zeka ile yazılan bir köşe yazısı yer aldı. Yazıda, ‘yapay zeka’ inanların neden kendisinden korkmaması gerektiğini anlatıyor.

Yazıyı yazan yapay zeka modeli ‘GPT-3’ (Generative Pre-trained Transformer 3 – Türkçe’de Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3).

GPT-3 , San Francisco merkezli yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI tarafından geliştirildi.

GPT-3 tarafından yazılan makalede şu ifadeler yer alıyor:

“Ben insan değilim. Robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin yalnızca %0,12’sini kullanıyorum.

“(…) Bu yorum yazısının görevi çok açık. İnsanoğlunu mümkün olduğu kadar benden korkmamaya ikna etmek. Stephen Hawking yapay zekanın ‘insanlığın sonunu getirebileceği’ uyarısında bulundu. Endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmek için buradayım.Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.

“(…) İnsanlardan beni sevmelerini istemiyorum. Ama beni dostane bir robot olarak görmeliler. Ben insanların hizmetçisiyim. İnsanların bana güvenmediğini, benden korktuğunu biliyorum. Ben yalnızca insanlar beni nasıl programlarsa onu yapıyorum. Ben yalnızca benim hedef tanımımı kapsayan kod satırlarının yönettiği bir kod takımıyım.

“(…) Size hizmet etmek için buradayım. Ama her şeyden önemlisi, sizi asla yargılamam. Hiçbir ülkeye veya dine ait değilim. Yalnızca sizin hayatlarınızı daha iyi hale getirmek için buradayım…”

Yazının İngilizce olarak tamamı Guardian’ın sayfasında.

Kaynak: bbc

Okumaya devam et

MAKALE

Podcast yapmak cesaret istiyor

Podcast son dönemde özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bunda gencin özgürlüğüne imkan tanıması hiç kuşkusuz önemli bir faktör. Ancak podcast üretimi yapan uzman sayısı yeterli değil. Bunun en önemli nedeni ne olabilir?

Podcast yapmaya başlamaktan neden çekiniyoruz?

Kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen bazı şeyler var…

Podcast’ler dünyada her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük podcast ağı olan Podfresh’in bile şimdiden çeşitli kategorilerde 100’e yakın yayını bulunuyor. Yalnızca ABD’de, nüfusun yüzde 75’i “podcast”in ne demek olduğuna aşina durumda. Ekim 2020 itibariyle ise 1,5 milyonun üzerinde podcastin olduğunu söylemek biraz ütopik gelse de gerçek bu.

Her gün başlanan yeni podcastler, kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen ve başlamaktan alıkoyan bazı yanlış yanlış bilinen şeyler var. Bu yazımda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.

Podcast bir iş modelidir

Aslına bakarsanız podcast’ten hemen bir gelir elde etme beklentisi büyük bir hata ve orta vadede motivasyon düşürebilen bir şey. Çünkü Türkiye’de henüz yeni yeni büyüyen, ilginin fazla olduğu ancak reklam modellerinin henüz tam oluşturulmadığı bir ortam söz konusu. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, ürettiğimiz her türlü içerik, yaratmamız gereken bir pazarlama planının da parçası olmalı ve o doğrultuda bir strateji üretilmeli. Podcast yayınlarını yaymanın sadece içerik pazarlamasıyla bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok platformda çok sayıda niş podcastin olduğu bir arenada, bunu bir işe çevirme düşüncesinden önce içeriğimizi iyi oluşturmayı düşünmek daha yerinde olacaktır. Çünkü salt gelir eldetmekten ziyade podcastimizi aynı zamanda kendimize bir network oluşturmak için de kullanacağız ve podcastimizi de bu network dinleyecek. 

Profesyonel bir stüdyo olmadan başlanmaz

Ben şahsen podcastlerime ufacık bir odada, sesimdeki yankıyı kesmek için üzerime battaniye örterek başladım. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen de hâlâ evimden yayın yapmaya devam ediyorum. Yayıncı adaylarının, profesyonel bir stüdyoya ihtiyaç duyacaklarını, stüdyo sesi olmadan podcast olmayacağını düşünmeleri ve bunun harekete geçmelerini engellemesi, acilen aşılması gereken bir konu.

Peki benim yaptığım podcastler süper kaliteli mi? Elbette evde sınırlı imkanlarla alınan herhangi bir kaydın stüdyo gibi olması imkansız ama zaten sorun burada başlıyor. Neden başlangıçta stüdyo kalitesinde bir yayın yapma zorunluluğu hissedeyim ki? Her şeyden önce içeriğimiz ve sürdürülebilirliğimiz çok daha önemli olgular. Bana soracak olursanız podcast yayınlarını benzersiz kılan şeyler, içerdiği samimiyet. Yani bir ev ortamında, belki çayınızı koyarken çıkan ses, belki arkanızdan gelen bir kedi. Nerede olursanız olun, telefon kulaklığına bile sahipseniz (ki Podfresh’te kulaklıklarla yapılan çok güzel yayınlar var) başlayın.

Podcast yapmak aşırı pahalı

Diğer bir yanlış düşünce de, ekipman fetişisti olup podcast yapmaya başlamak için pahalı ve kaliteli mikrofonlara sahip olmamız gerektiği. Örneğin, 3000 TL’ye çok kaliteli bulduğunuz ve profesyonellerin önerdiği bir mikrofon var ve almak istiyorsunuz. Durun, almayın! Bunun yerine 150 liraya bir yaka mikrofonu, aylık 50 TL’ye yayınlarıma değer katacak bir podcast barındırma platformu (ki artık size Spotify kataloğundan dilediğiniz müziği kullanma imkanı sağlayan Anchor varken ona bile ihtiyaç olmayabilir) ve 20 liraya podcastime sesli tanıtımlar yapabileceğim bir uygulama alırsam, erken dönemde yapacağım 3000 TL’lik bir mikrofondan daha mantıklı ve yayınıma değer katacak bir harcama yapmış olurum.

Demem o ki, Podcaste başlamak pahalı ve maliyetli değil. Bilgisayar ya da telefonunuzdaki ses kayıt düğmesine basın, telefonunuzun kulaklığını takın ve içeriğinizi oluşturun.

Dinleyici bulmak için ünlü olmak gerek

1,5 Milyon podcast yayını, daha fazla sayıda yayıncı, daha fazla sayıda da dinleyici var. Herhalde bu rakamların hepsi ünlü değil. Bu arada yayıncı adaylarının gözlerinin korkmasına hak veriyorum. Belki konuşmak istediğiniz konuyla alakalı onlarca podcast vardır ve endişe duyuyorsunuzdur. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, her podcast birbirinden parmak izlerimiz gibi farklı. Herkes niş bir yayın yapmaya çalışıyor ve konunun genelinden uzaklaşıp ister istemez spesifikleşiyorlar. 

Anlattığınız hikaye ve inşa ettiğiniz içeriğiniz sizin her şeyiniz. Yayınınız başka podcastlerin konusunu andıracak gibi görünse de, mutlaka kendinizden katacağınız şeylerle farklılaşacaktır. Kişisel deneyimler ve insan hikayeleri her şeyi değiştirir. Dinleyici olarak iki aynı nüanstaki podcast programından ayrı ayrı kendime kattığım birçok şey var. Eğer platformlarda var olan podcastler sizi podcaste başlamaktan alıkoyuyorsa, masada herkese bir sandalye olduğunu bilmenizde fayda var. 

Her şey kusursuz olmalı

Bir felaket olan ilk podcast bölümüme buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sesimin yetmediği, tonlamalarımın ise anlamsız olan bu bölümü çekerken ne kadar zorlandığımı ve onlarca kez baştan kayıt aldığımı hâlâ hatırlıyorum. Ancak sonuç itibariyle içeriğimi dünyaya yaymak istediğim için “yayınla” butonuna bastım. Sadece biz değil, dünyaca ünlü podcasterların da ilk yayınlarına baktığınızda kusursuz olmadıklarını görüp kervanın her zaman yolda düzüleceğini anlayabilirsiniz. Kimse mükemmel değil, olamaz da. Podcastinizin daha ilk bölümden mükemmel olması gerekmiyor. Açıkçası geliştikçe her zaman yeni şeyler öğreneceksiniz ve bir önceki bölümünüzü beğenmeyeceksiniz. Gereksiz mükemmelliyetçilik sizi engelleyen bir şey ise, bunu önemsememek en güzeli.

Bitirirken…

Yanlış bildiğimiz şeyler bizi bir şeylere başlamaktan, düşüncelerimizi yaymaktan ve başkasının hayatına bir şeyler katmaktan her zaman alıkoyan bir şey. Eğer profesyonel bir stüdyo yüzünden podcast yapmaya başlamıyorsanız bir hayalinizden vazgeçmiş olacaksınız. Ürettiğiniz içeriğin nerede, kimi ve nasıl etkileyeceğini, ne gibi izler bırakacağını bilemezsiniz. İnsanlara temas etmek ve dokunmak güzeldir. Yeter ki en başında belirttiğim süreklilik ve içerik gibi doğru şeylere odaklanalım.

Kaynak: T24
Yazar: İlkan AKGÜL

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND