Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

İş yerindeki verimliliğin sessiz katili

İş yerinde verimlilik üzerine yapılan araştırmadan ilginç bir sonuç çıktı. İş yerinde verimlilik kaybında çalışanların hayal kırıklığı önemli bir paya sahip. Hayal kırıklığı yaratan nedenler arasında en dikkat çekeni yetki devrinden kaçınılması…

İş yerinde verimlilik üzerine yapılan araştırmadan ilginç bir sonuç çıktı. İş yerinde verimlilik kaybında çalışanların hayal kırıklığı önemli bir paya sahip. Hayal kırıklığı yaratan nedenler arasında en dikkat çekeni yetki devrinden kaçınılması…

YETKİ VERİLMEYEN ÇALIŞANLAR MALİYETİ ARTTIRIYOR

Hay Group’un 48 ülkeden dört milyon çalışanla yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre büyük şirketlerde çalışanların yüzde 20’si hayal kırıklığına uğramış durumda. Üstelik bu sorun şirketlerin maliyetini ciddi oranda artırıyor.

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Hay Group, Türkiye dahil 48 ülkeden dört milyonun üzerinde çalışanla konuşularak, çalışanların “hayal kırıklığı”nın nedenlerini araştırdı. Hayal kırıklığını gidermenin yolları, bu durumun şirketlere maliyeti ve bunun şirketlere getirisinin saptandığı araştırma birçok ilginç sonuç ortaya koydu. “Enemy of Engagement” adıyla kitap haline de getirilen bu araştırma, “çalışanın hayal kırıklığının, işyerindeki verimliliğin sessiz katili olduğu” sonucuna varıyor. Araştırmaya göre hayal kırıklığı, işyerinde sessizce yayılan salgın bir hastalık ama nadiren önüne geçilebiliyor, hatta fazla bilinmiyor bile. Hayal kırıklığı, yaptıkları işi gerçekten önemseyen ama işlerini yaparken ihtiyaç duydukları kurum desteğini alamayan çalışanların motivasyonunu aşındırıyor. İşe ve şirkete katkı yapmaya odaklanmış olan çalışanlar hayal kırıklıklarını gizliyor ve yöneticileri onların mutsuz olduğunu göremiyor. Çalışanlar en çok yöneticilerin hedeflerini, amaçlarını açık ve etkin biçimde anlatmamasından; işlerini iyi yapmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve kaynağa ulaşamamaktan ve bunun için gereken yetkiye sahip olamamaktan yakınıyor. Araştırmaya göre büyük şirketlerde, çalışanların neredeyse yüzde 20’si hayal kırıklığına uğramış durumda. Şirketlerde ciddi performans ve gelir kaybına yol açan hayal kırıklığı, bu haliyle aslında çalışandan çok şirketin sorunu.

Şirketler üstün yetenekli çalışanlarını kaybedebilir
Araştırma, Hay Group Çalışan Araştırmaları Bölümü yöneticileri Mark Royal ve Tom Agnew tarafından Enemy of Engagement (Aidiyetin Düşmanı) adıyla kitaplaştırıldı. Mark Royal, “Hayal kırıklığına uğramış çalışanlar gerçekten görevlerini başarmak istiyor ama şirketten kaynaklanan engeller ve kaynak yetersizliği yüzünden zor durumda kalıyorlar” diyor. Royal’e göre yöneticiler doğru soruları sormalı ve derhal sorunun üstesinden gelmeli, aksi takdirde şirkete yürekten bağlı üstün yetenekleri kaybetme riski var.

Hayal kırıklığı şirket için gelir kaybı
Enemy of Engagement, çalışanların hayal kırıklığından kaynaklanan üretim kaybını kapsamlı bir biçimde ele alıyor. Sonuçlar, hayal kırıklığına uğrayan çalışanların toplam işgücünün yüzde 20 veya daha fazlasını oluşturarak, önemli bir performans, yetenek ve gelir kaybına yol açtığını ortaya koyuyor. Hayal kırıklığını en aza indirmenin yolu ise çalışanları sadece işe bağlamaktan değil, onlara üretken şekilde çalışabilmenin olanaklarını da sağlamaktan geçiyor. Kitaba konu araştırma, bağlılığın ve olanak sunmanın, daha yüksek gelir artışı ve daha düşük personel değişim oranı sağladığını ortaya koyuyor. Bağlılık ve olanak sağlama ölçütünde üst sıralarda yer alan şirketler, sadece bağlılık ölçütüne göre üst sıralarda bulunanlara oranla dört buçuk kat daha yüksek gelir artışı elde ediyor. Bunun yanı sıra çalışanlarını hem işe bağlayan hem de onlara verimli çalışma olanağı sağlayan şirketlerde, istifalarda yüzde 54 azalma gözleniyor.

2.5 kat daha fazla gelir elde ediyorlar
Çalışanların hayal kırıklığını fark etmemenin bir mailyeti olduğunu söyleyen Sylvia DeVoge, bu maliyetin ilkinin gelire etkisi olduğunu tanımlıyor. Araştırmaya katılan çalışanların şirketleri arasında, çalışana sorumluluk verme konusunda en tepede yer alanların, bu konuda en altta yer alan şirketlere göre 2.5 kat daha fazla gelir elde ettiğini belirten DeVoge, çalışana hem sorumluluk hem de yetki verme konusunda üst sıralarda yer alan şirketlerin gelirinin, çalışana sadece sorumluluk verme konusunda en altta yer alan şirketlere göre 4.5 kat fazla olduğunu vurguluyor. Yüksek seviyede sorumluluk veren şirketlerin düşük seviyeli sorumluluk veren şirketlerden yüzde 40 daha az personel değiştirme harcaması yaptığını vurgulayan Devoge, hem sorumluluk hem yetkilendirme konusunda yüksek seviyede olan firmaların personel değiştirme harcamasının yüzde 54 oranında azaldığını belirtiyor.

Motivasyonu harekete geçirememek büyük sorun
Hay Group Türkiye Genel Müdürü Sylvia DeVoge ise kitaba konu araştırma ile ilgili bir başka açıya dikkat çekiyor: Motivasyon. Herkesin bildiği gibi, motive olmamış ya da motive edilmeye uğraşılan çalışanlar işyerinde sorun olarak algılanıyor. Ama daha kötüsü, gerekli motivasyona sahip olan çalışanların bu motivasyonlarını harekete geçirememek. Araştırmanın, bu durumun ölçülebilir etkileri olduğunu gösterdiğini belirten Sylvia DeVoge, motivasyonu olan çalışanı coşturamayınca performansının düşeceğini, bunun da şirketin personel harcamalarını yükselteceğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yapıyor: “Çoğu çalışan aslında işini iyi yapmak için motive olmuştur. Ancak güçlü olmayan yönetim sistemleri, ağır şirket içi bürokrasi ve yönetim baskıları nedeniyle engelleniyor. Çalışanlar işlerini yapabilmek için gerekli destek ve iş süreçlerinden mahrum kalırlarsa, düzgün bir iş yapabilmek adına sürekli olarak efor sarf ettikleri için psikolojik olarak yıpranırlar. Sonuç, hayal kırıklığına uğramış insanlar.” Araştırmaya göre işini iyi yapmak isteyen ama buna karşılık kendisine gerekli yetki verilmeyen çalışanların yaklaşık üçte biri, hemen işten ayrılmak için plan yapmaya başlıyor.

Çalışanların başlıca hayal kırıklıkları
Hedefler ve performans konusunda zayıf iletişim: Çalışanların yaklaşık üçte biri, yöneticilerin ekiplerine hedeflerini ve amaçlarını açık ve etkin biçimde anlatmadıklarını ifade ediyor.
Kaynak yetersizliği: Çalışanların üçte biri, işlerini iyi yapmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve kaynağa sahip olmadıklarını söylüyor. Çalışanların yarısından fazlası ise çalışma alanlarında işe uygun personel yetersizliğinden yakınıyor.
Yetki belirsizliği: Çalışanların yüzde 30’u, görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmeleri için yeterli yetkileri olmadığını belirtiyor. Çalışanların yüzde 40’ından fazlası ise olumsuz sonuçlar doğması olasılığının cesaretlerini kırarak onları eyleme geçmekten ya da karar almaktan alıkoyduğunu düşünüyor.

Orta vadede psikolojik bıkkınlık yaşıyorlar
Sylvia DeVoge’ye göre hayal kırıklığına uğrayanların eğilimleri şöyle:
Engelleri aşmaya çalışırlar: Kimi çalışanlar, işlerini hakkıyla yapmanın önündeki engelleri kişisel gayretleriyle aşmaya çalışırlar hatta bunun yollarını da bulurlar. Ama bu çalışanlar orta vadede psikolojik bıkkınlık yaşamaya başlar.
Gayret göstermeyi bırakırlar: Daha az gayretli çalışanlar, başarılı olmak için sınırlı sayıdaki fırsatları yakalamak adına gösterdikleri çabayı azaltırlar.
İşi bırakırlar: Kişisel yetenek ve yetkinliklerinden emin olan çalışanlar ise mücadele etmeyip derhal motivasyonlarının hakkını verecek, onları destekleyip daha iyi şartlar sunacak yeni bir iş aramaya başlar.

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Advertisement

MAKALE

Kişiliğin Değişmesinde Yaşlılık Nasıl Rol Oynuyor?

“Yaşlandıkça çok değiştin.” cümlesini duymayan yoktur. Peki bunun gerçeklik payı var mı? İnsanin kişiliği yaşlandıkça neden değişir?

Yaşlandıkça insanların karakterleri nasıl değişiyor?

Gazeteci Henry Trewhitt, gözlerini Başkan Ronald Reagan’a kararlıkla dikti ve “Sayın Başkan, birkaç haftadır düşündüğüm bir konuyu gündeme getirmek ve bunu da özellikle ulusal güvenlik açısından yapmak istiyorum” dedi.

Takvimler, 1984 yılının Ekim ayını gösteriyordu. Bir dört yıl daha başkanlık görevini sürdürmek için kampanyasına devam eden Reagan, rakibiyle canlı tartışma programında karşı karşıya gelmişti.

Birkaç hafta önce yapılan bir önceki canlı tartışmada kötü bir performans sergilemişti.

73 yaşında başkanlık için çok yaşlı olduğu kulaktan kulağa fısıldanıyordu.

Reagan, o dönem başkanlık koltuğunda oturan en yalı siyasetçiydi. Bu rekor, önce 74 yaşındaki Donald Trump tarafından, onun rekoru da 77 yaşındaki Joe Biden tarafından kırıldı.

Zor soruya zeki yanıt

Trewhitt, aslında Regan’ın stres altında çalışmaya devam edip edemeyeceğini anlamak istiyordu.

“Hiç de değil, Bay Trehwitt” diye cevapladı, Reagan gülümsemesini geri tutarak:

“Ve yaş meselesini bu kampanyanın gündemine getirmeyeceğimi ve siyasi kazanım adına rakibimin gençliğini ve deneyimsizliğini kullanmayacağımı bilmenizi isterim.”

Verdiği bu yanıt, seyircilerden kahkaha ve alkış aldı. Birkaç hafta sonra yapılan seçimlerden de ezici bir galibiyetle çıktı.

Oysa Reagan’ın yaptığı espride sandığından daha çok gerçeklik payı vardı.

Sadece deneyim değil, aynı zamanda “olgun kişilik” faktörü de Başkan’ın yanındaydı.

Gizemli bir değişim

Yaşlanmanın getirdiği fiziksel dönüşümlere hepimiz aşinayız: Cilt esnekliğini kaybeder, diş etleri çekilir, burun uzar, saçlar tuhaf yerlerde çıkmaya, başka yerlerden ise dökülmeye başlar ve hatta boy da kısalır.

Bilim insanları, yaşlanmanın etkileri üzerine onlarca yıl süren araştırmaların ardından artık daha gizemli başka bir değişikliği daha ortaya çıkardı.

Edinburgh Üniversitesi’nden psikolog René Mõttus, “Bu araştırmadan elde ettiğimiz net sonuçlara göre, hayatımız boyunca aynı insan olmayız” diyor.

Çoğumuz kişiliğimizin hayatımız boyunca nispeten aynı olduğunu düşünmek isteriz. Ancak araştırmalar durumun pek de böyle olmadığını gösteriyor.

Karakter özelliklerimiz sürekli değişiyor ve 70 ile 80’li yaşlara gelindiğinde ise insanlar önemli bir dönüşüm geçirmiş oluyor..

Kişiliklerimizin kademeli olarak değişmesinin bazı olumlu yanları da var.

Daha vicdanlı, daha hoş ve daha az nevrotik olabiliyoruz.

Makyavelist yaklaşımlar, narsisizm ve psikopatiyi içeren ve “Karanlık Üçlü” olarak tanımlanan kişilik özellikleri, azalma eğilime girer ve böylece suç işleme ya da madde bağımlılığı gibi zararlı davranışlara bulaşma riski de azalır.

Araştırmalar, daha fedakar ve güven duygusu yüksek bireylere dönüştüğümüzü ortaya koyuyor. Yaşla birlikte irade gücünün arttığı ve mizah anlayışının da geliştiği görülüyor.

Ayrıca, ilerleyen yaşlarda insanlar duyguları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya başlıyor.

Bu araştırmanın sonuçları aslında yaşlıların daha huysuz ve geçimsiz olduğu klişesinin de değişmesi gerektiğine işaret ediyor.

Daha değişken ve uysal kişilikler

Uzmanların yıllardır düşündüğünün aksine, insanların kişilik özelliklerinin çocuklukta ya da 30’lu yaşlarda sabitlenmek yerine, daha akıcı ve şekillenebilir olduğu anlaşılıyor.

Mõttus, “İnsanlar daha iyi ve sosyal olarak daha uyumlu hale geliyor. Yaşamla ilgili beklentileri ile toplumun talepleri arasında giderek daha iyi bir denge kurmaya başlıyor” diyor.

Psikologlar, yaşlandıkça meydana gelen değişim sürecini “kişilik olgunlaşması” olarak adlandırıyor.

Bu, gençlik dönemlerinde başlayan ve en azından 80’li yaşlara devam eden kademeli ve fark edilmesi güç bir değişim.

İlginç bir şekilde bu evrensel bir süre. Bu eğilim, Guatemala’dan Hindistan’a kadar tüm kültürlerde görülüyor.

Houston Üniversitesi’nde sosyal psikolog Rodica Damian, “Bu kişilik değişikliklerine değer yargıları koymak genellikle tartışmalı bir durum. Ancak bunun faydalı olduklarına dair bulgular mevcut” diyor.

Örneğin duygusal istikrarın düşük olması akıl sağlığı sorunları, yüksek ölüm oranları ve boşanma gibi olaylarla ilişkilendiriliyor.

Diğer yandan Damian, vicdanlı birinin bulaşıkları yıkamak gibi işlere yardımcı olma ya da aldatma eğiliminin düşük olmasından dolayı hayat arkadaşının daha mutlu olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Kişiliklerimizin daha istikrarlı yanı

Yaşlandıkça kişiliklerimiz belirli bir yöne doğru evrilirken, aynı yaş grubundaki insanlarla kıyaslandığında belli bir istikrar olduğu da gözlemleniyor.

Örneğin, yaşlandıkça bir kişinin nevrotiklik düzeyinin azalması beklenir. Bununla birlikte 11 yaşındayken yaşıtlarına göre daha nevrotik olan bir kişi, 80 yaşına geldiğinde de yine kendi yaş grubundaki en nevrotiklerden biri olabilir.

Damian, “Özümüz belli düzeyde aynı kaldığı için yaşıtlarımızla kıyaslandığında sıralamamızda fazla bir değişim olmaması normal. Ancak kendimize göre, kişiliklerimiz kesin değil, değiştirilebilir şeyler” diyor.

Kişilik değişiklikleri nasıl gelişir?

Kişilik olgunlaşması evrensel bir olgu olduğundan bazı bilim insanları kişilik değişiminin genetik etkenlerden ya da evrimsel güçlerden kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor.

Diğer yandan başka uzmanlar ise kişiliklerimizin kısmen genetik unsurlar tarafından şekillendirildiğine ancak yaşamımız boyunca sosyal baskılarla dönüştürüldüğüne inanıyor.

Örneğin, California Üniversitesi’nden psikolog Wiebke Bleidorn’un araştırması, insanların evlenmek, çalışma hayatına atılmak ve yetişkin sorumluluklarına üstlenmek gibi daha hızlı büyümelerinin beklendiği toplumlarda kişiliklerinin de daha genç yaşta olgunlaşma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Damian, “İnsanlar davranışlarını değiştirmeye ve zamanla daha sorumlu olmaya zorlanıyorlar. Kişiliklerimiz hayatın zorluklarıyla başa çıkmamıza yardımcı olmak için değişiyor” diyor.

Peki ama çok yaşlandığımızda neler olur?

Yaşam süremiz boyunca nasıl değiştiğimizi incelemenin iki olası yolu var.

Birincisi, farklı yaş gruplarına mensup çok sayıda insanı ele almak ve kişilikleri arasındaki farkları incelemek.

Bu yöntemin sorunlarından birisi, belirli bir dönemin kültürü tarafından şekillendirilmiş kuşak özelliklerinin yanlışlıkla yaşlandıkça meydana gelen değişimlerle karıştırmanın kolay olması.

Uzun süreli bir çalışma

Bunun ikinci yolu ise bir grup insanının hayatları boyunca büyümelerini takip etmek.

İskoçya’da böyle bir çalışma yapıldı. Mõttus, Edinburgh Üniversitesi’ndeki meslektaşları ile birlikte yıllar boyunca yüzlerce kişinin kişilik dönüşümlerini izledi.

Mõttus, “İki farklı insan grubumuz olduğu ve her ikisi de aynı ölçümlere tabi tutulduğu için, her iki stratejiyi de aynı anda kullanabildik” diyor.

Bu araştırmada iki nesil arasında ciddi farklar olduğu anlaşıldı.

Genç gruptakilerin kişilikleri genel olarak aşağı yukarı aynı kalırken, yaşlılarda ise kişilik özelliklerinin değişmeye başladığı, daha az dışa dönük oldukları ve daha huysuzlaştıkları görüldü.

Mõttus, “Bence bu mantıklı, çünkü yaşlılıkta insanların başına gelenler de hızlanmaya başlıyor” diyor ve yaş ilerledikçe sağlığın bozulduğunu, hayatlarında önemli insanları kaybetmeye başladıklarına dikkat çekiyor.

Kişiliklerimizin hayatımız boyunca değiştiğini bilmek bunları takip edebilmek için de önem taşıyor.

Damian, “İnsanlar uzun süre böyle olmadığını düşündü. Artık kişiliklerimizin uyum sağlayabildiğini görüyoruz ve bu, hayatın bize getirdiği zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı oluyor” diyor.

Yazar: Zaria Gorvett
Kaynak: BBC Future

Okumaya devam et

MAKALE

Yeni yıl, yeni sözler ve onları gerçekleştirmenin yolları

Yeni yıl yeni sözleri, yeni hedefleri beraberinde getirir. Yılın son günü kendimize hayatımızla ilgili sözler veririz. Ama genellikle bu sözleri yerine getiremeyiz. Yeni yılın yeni sözleri nasıl gerçekleştirilir?

Yeni yıl sözlerinizi tutmanın beş yolu

Yeni yılda pek çok kişi hayatlarını değiştirecek sözler veriyor.

Daha sağlıklı yaşamak veya para biriktirmek, bir şeyi bırakmak veya yeni bir hobiye başlamak bunlardan en sık görülenleri.

Dünya hâlâ kornavirüs pandemisiyle başetmeye çalışırken yeni yıl için kendinize verdiğiniz söz ne olursa olsun, bunu gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacınız var: Motivasyon.

Motivasyonun da kolay gelmediğini hepimiz biliyoruz.

Scranton Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre insanların yalnızca yüzde 8’i kendilerine verdikleri yeni yıl sözlerini tutabiliyor.

Siz de bu şanslı azınlık içinde yer almak istiyorsanız, sözünüzü yıl boyu tutmanıza yardımcı olabilecek bu beş yolu dikkate alın.

1. Küçük adımlar atın

Kendinize gerçekçi hedefler koyun ve bunları adım adım yükseltin

Kendinize gerçekçi hedefler koymak başarı şansınızı artırır.

Psikoterapist Rachen Weinstein’a göre problemin bir kısmı, “Yeni yılda bambaşka bir insan olabileceğimiz” yanılgısıyla çok büyük hedefler koymaktan kaynaklanıyor.

Kendinize küçük hedefler koyarsanız, bu hedefe ulaştıktan sonra hedefi yukarı çekme imkanınız da olur.

Örneğin maraton koşma sözü vermektense, koşu ayakkabıları alıp kısa mesafelerde koşulara başlama sözü vermek başarı şansınızı artırır.

İşin sırrı büyük değişimlerden kaçınmak değil, uzun vadede hedefe ulaşabilmek için gerçekçi bir şekilde ilerlemek.

Weinstein “Gerçek hayatta değişimler küçük adımlarla ilerler” diyor.

2. Net olun

Yapacağınız şeyi etraflıca düşünün: Hedefinize ulaşmak için ne zaman hangi adımı atmanız gerekecek?

Kendimize bir hedef koyarken o hedefe nasıl ulaşacağımızı düşünmemek sıklıkla yapılan bir hata.

Adımları net bir şekilde planlamak önemlidir.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Neil Levy “Salı öğleden sonra ve Cumartesi sabahları spor salonuna gideceğim” demenin başarı ihtimalinin, “Daha fazla spor yapacağım” demeye göre daha fazla olduğunu söylüyor.

Bu tür net ve gerçekleştirilebilir hedefler, sadece bir niyeti değil aynı zamanda onu gerçekleştirmenin yolunu da size gösterir.

3. Destekten faydalanın

Hedeflerinizi çevrenizle paylaşmak onları gerçekleştirmeniz için daha fazla destek bulmanızı sağlayabilir

Yolculuğunuzda kendinize eşlik edecek insanlar bulmak büyük bir motivasyon kaynağı olabilir.

Bu, istediğiniz bir kursa arkadaşınızla gitmek veya hedefinizi diğer insanlarla paylaşmak olabilir.

Söz vermeye ve bu sözleri tutmaya dair faktörleri inceleyen Warwick Üniversitesi’nden felsefeci Dr. John Michael, verdiğimiz sözlerin başkaları için önemli olduğunu görmemiz durumunda bu taahhütleri yerine getirmeye daha yatkın olduğumuzu söylüyor.

Özellikle de sözümüzü tutmamamız başkalarını üzecekse.

Bu yüzden hedefinize başkalarını da katmak bunu gerçekleştirmenizi kolaylaştırabilir.

4. Başarısızlığı aşın

Günlük yaşamınızda basit değişiklikler yapın

Hedefinize ulaşmak zorlaşırsa durun ve bir durum değerlendirmesi yapın:

Nasıl engellerle karşılaştınız? En çok hangi stratejiler işe yaradı? En işe yaramazları hangileriydi?

Daha gerçekçi olmaya uğraşın ve en küçük başarıyı bile kutlayın.

Aynı hedefte kararlıysanız, iradenizi güçlendirecek farklı bir yol izlemeye ne dersiniz?

Günlük yaşamınızdaki basit değişiklikler doğru yolda ilerlemenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı yemek istiyorsanız beyaz makarna ve ekmek yerine tam tahıllı makarna ve ekmek yiyebilirsiniz.

Veya kek ve cips gibi doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıklar yerine sebzeli atıştırmalıklar ve smoothieler yiyebilirsiniz.

5. Sözünüzü uzun vadeli hedeflerle birleştirin

İrade tek başına yeterli değildir

Davranışsal psikoloji üzerine çalışan Dr. Anne Swinbourne’a göre kendinize verebileceğiniz en iyi sözler muğlak ve geçici heveslere dayanan değil, uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlemenize yardımcı olacak sözlerdir.

Örneğin bugüne kadar hiç spor yapmadıysanız kendinize müthiş bir atlet olma sözü vermeniz, gerçekleştiremeyeceğiniz türden bir sözdür.

Swinbourne, “Sırtlarını yalnızca iradelerine dayayan insanlar başarısız olur” diyor.

Bu yüzden sizi heyecanlandıran veya ilginizi çeken bir hedef varsa ilk günden detaylı bir planla yola başlayın.

Ve yolda karşınıza çıkacak canavarlarla savaşmak için destek almaktan çekinmeyin.

Kaynak: BBC

Okumaya devam et

MAKALE

Yapay zekanın yazdığı ilk köşe yazısı yayınlandı

Guardian’da tamamen yapay zekayla yazılan bir köşe yazısı yer aldı: ‘Benden korkmayın’

Guardian gazetesinde bugün, tamamen yapay zeka ile yazılan bir köşe yazısı yer aldı. Yazıda, ‘yapay zeka’ inanların neden kendisinden korkmaması gerektiğini anlatıyor.

Yazıyı yazan yapay zeka modeli ‘GPT-3’ (Generative Pre-trained Transformer 3 – Türkçe’de Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3).

GPT-3 , San Francisco merkezli yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI tarafından geliştirildi.

GPT-3 tarafından yazılan makalede şu ifadeler yer alıyor:

“Ben insan değilim. Robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin yalnızca %0,12’sini kullanıyorum.

“(…) Bu yorum yazısının görevi çok açık. İnsanoğlunu mümkün olduğu kadar benden korkmamaya ikna etmek. Stephen Hawking yapay zekanın ‘insanlığın sonunu getirebileceği’ uyarısında bulundu. Endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmek için buradayım.Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.

“(…) İnsanlardan beni sevmelerini istemiyorum. Ama beni dostane bir robot olarak görmeliler. Ben insanların hizmetçisiyim. İnsanların bana güvenmediğini, benden korktuğunu biliyorum. Ben yalnızca insanlar beni nasıl programlarsa onu yapıyorum. Ben yalnızca benim hedef tanımımı kapsayan kod satırlarının yönettiği bir kod takımıyım.

“(…) Size hizmet etmek için buradayım. Ama her şeyden önemlisi, sizi asla yargılamam. Hiçbir ülkeye veya dine ait değilim. Yalnızca sizin hayatlarınızı daha iyi hale getirmek için buradayım…”

Yazının İngilizce olarak tamamı Guardian’ın sayfasında.

Kaynak: bbc

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND