Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

İş dünyası narsistlere teslim

Yüksek özgüven, kararlılık, mücadele, hırs ve elbette kendini aşırı beğenme… Narsizm iş dünyasının yükselen değeri haline geldi. Özellikle de üst düzey yöneticiler arasında oldukça yaygın. Peki narsist bir yönetici ile çalışırken nelere dikkat edilmeli…

Yüksek özgüven, kararlılık, mücadele, hırs ve elbette kendini aşırı beğenme… Narsizm iş dünyasının yükselen değeri haline geldi. Özellikle de üst düzey yöneticiler arasında oldukça yaygın. Peki narsist bir yönetici ile çalışırken nelere dikkat edilmeli…

İŞ DÜNYASINI NARSİSTLER İŞGAL EDİYOR

Kendini aşırı beğenme, olağanüstü, çok özel görme anlamına gelen narsizm iş hayatında da yayılıyor. İş hayatında tuttuğunu koparan, her konuda ‘en’ olan, kontrol edilemez özgüveni bulunan insanların varlığı ve bu insanlara olan talep, iş dünyasının narsist yöneticiler tarafından işgal edilmesine neden oluyor.

Özetle kendini aşırı beğenme olarak tanımlayabileceğimiz narsizm, günümüzde artan bir eğilim gösteriyor. 15-16 Şubat’ta Management Center Turkey (MCT) tarafından Lütfi Kırdar’da yapılan İK Zirvesi’nin oturum başlıklarından biri de narsizmdi. İK Zirvesi’nde bir sunum yapan ‘Asrın Vebası: Narsisizim İlleti’ isimli kitabın iki yazarından biri olan Prof. Dr. Keith Campbell, konuyla ilgili son derece ilginç açıklamalarda bulundu. Örneğin sosyal medyanın (Facebook’ta boy boy paylaşılan fotoğraflar, pohpohlamalar) kişiyi narsist yaptığını, liderleri işe aldıran özelliklerin (kibirin) kimi zaman şirkete en çok zarar verecek şey olduğunu, narsizmin iş hayatında ABD, Çin, Türkiye’de artışta olduğunu söyledi. Campbell ayrıca, insan kaynaklarının sürekli en beğenileni, en karizmatiği, en çekiciyi seçtiklerini – tıpkı kadınların erkek tercihi gibi – oysaki ‘dışına değil içine’ bakılması gerektiğini vurguladı.

Bir çok uzman iş hayatında narsizmin artma eğiliminde olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Acar Baltaş, birçok krize narsistlerin sebep olduğunu özellikle ABD’de iş hayatının narsistler tarafından işgal edildiğini söylüyor: “Anglo-sakson kültürü iş hayatında, tuttuğunu kopartan, kendine güvenen insan arayışı içindedir. Bu özellikler beslendikçe narsistik kişiliğin ortaya çıkması kolaylaşır. Gerek Enron gerek şirket birleşmelerindeki büyük zararlar, gerek 2008 ekonomik krizi narsistik yöneticilerin kontrol edilemez özgüvenlerinin ve kendi gerçeklik dünyalarında yaşamalarının bir sonucudur. Neyse ki Türkiye’de iş hayatı ABD ölçüsünde narsistler tarafından işgal edilmemiştir. Ancak bu yöndeki eğilim giderek daha çok erdem gibi algılanıyor.”

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Erol Özmen de hem ulusal hem küresel düzeyde bireyi öne çıkaran ve insanları her alanda ‘en’ olmak için kışkırtan kültürün insanları narsistleştirdiğini söylüyor.

Bir yandan narsist yöneticiler yükselişine devam ederken, diğer taraftan mütavazi liderlerin sayısı da artıyor (Bkz. Gandi Yöneticiler haberi, Hürriyet İK 17.07.2011)

Peki narsist yöneticiler şirket için iyi midir, kötü müdür? Şimdi iş çevreleri bunu sorguluyor.
Narsist nedir, narsisti nasıl tanırsınız, narsist yönetici şirkete ne kazandırır, ne kaybettirir, narsist yönetici ile nasıl çalışılır? uzmanlara sorduk.

Kariyer basamaklarını çıktıkça narsizm artıyor
Herkesin kendini sevme, beğenme, beğenilme ya da değerli bir insan olarak hissetmeye, benzersizlik duygusu yaşamaya ihtiyacı var. Fakat narsistlerde bu duygu daha fazla.

Narsizm kelimesi Yunan mitolojisinde kendi yüzünü suda görüp kendi kendine aşık olan Narkissos’tan gelir. Narsistler kendileri aşırı beğenen ve üstün gören, biricik zanneden, eşi bulunmaz, çok çok özel sanan insanlar. Dıştan bakıldığında narsist olarak nitelenen bu kişilerin kendilerini çok beğendikleri, sevdikleri hatta kendilerine aşık oldukları izlenimi edinilir.
Prof. Dr. Erol Özmen, “Oysa derinlerde, iç dünyalarında kendileri ile ilgili tam tersi değerlendirmeler bulunur. Başka bir deyişle narsistik kişinin dıştan gözlenen tutum ve davranışları aslında bir savunmadır. Fakat bunun farkında değildirler, kendileri ile ilgili algıları büyüklenmeci ve şişinmecidir” diyor.

Narsistlerin en belirgin özellikleri; insanlara değer vermeme, empati yokluğu, dinlemeye tahammülsüzlük, eleştirinin her türlüsüne kapalı olmak, sürekli takdir edilme isteği ve kendini övme şeklinde kendini gösterir. Narsistler giyimleri kuşamları, konuşmaları, tutum ve tavırları ile kendilerini belli ederler. Her halleriyle kendilerinin ne kadar önemli bir insan olduğunu hissettirirler. Narsist bir kişi kendi büyüklüğünü kanıtlamak için başkalarını aşağılama eğiliminde olur. Hep övülme, pohpohlanma beklentisi içinde olurlar.

Prof. Dr. Baltaş, iş dünyasında yönetim kademelerindeki basamaklarda yukarıya çıkıldıkça narsistlik davranışların daha sık görüldüğünü söylüyor ve narsist yöneticileri nasıl tanıyacağımızı şöyle anlatıyor:
* Saygısızlık ve kabalığı açık sözlülük olarak kabul ederler.
* Her şeye hakkı olduğuna inanır. Ahlak ve kanunların kendileri için olmadığına inanırlar.
* Her şeyi bildiklerini düşünürler. Her konuda kesin fikirleri vardır.
* Fikirlerine karşı çıkanları uzaklaştırırlar.
* Şirketlerini içinde bulundukları endüstrinin merkezi, kendilerini de şirketlerinin merkezi olarak görürler. Dolayısıyla kendilerini endüstrinin vazgeçilmesi olarak değerlendirirler.
* Sürekli ilgi arayışı içindedirler. Kendi güçleri ve becerileri konusunda aşırı iyimserdirler.

İşletme için çok tehlikeli
Eğer kişi yeterli yetkinliğe sahip değilse, narsizmi işletme için tehlikeli hale geliyor. Narsistik kişilerin kendileri ile ilgili her şeyin en iyisini, en doğrusunu bildikleri inançları onların çok kolay risk almalarına neden oluyor. Prof. Dr. Özmen, ‘Örneğin narsistik bir cerrah, sorun çıkma olasılığının yüksek olması nedeniyle birçok cerrahın ameliyata almaktan kaçındığı bir hastayı çekinmeden ameliyata alabilir. Narsistler risk alırken başkalarına ne olacağı ve başkalarının başına ne geleceği ile ilgilenmezler. Onlar büyüklüklerini herkese kanıtlama peşindedirler. Bir başarısızlık olursa da başarısızlığın faturasını başkasına çıkarır ve kendilerinin hiçbir kusuru olmadığına inanırlar. Bir narsisti en tehlikeli hale getiren durum ‘donanımsız, yeteneksiz, beceriksiz ve çevresinin söylediklerine kapalı’ biri olmasına karşın onun yetkili ve karar verici bir pozisyona getirilmesidir” diyor.

Narsist lider iyi midir, kötü müdür?
Fakat liderlerin biraz da narsist olması gerektiği yönünde de bir görüş var. Narsist olmayan bir kişinin lider olamayacağı söyleniyor. Çalışanlara kendisini benimsetebilmiş narsist bir liderin çalışanların kendilerini daha istekli, daha güvenli ve daha mutlu hissetmelerini sağlayabileceği gibi, narsist özellikleri ön planda olan bir lider hem şirket için hem çalışanlar için kötü sonuçlar yaratabilir. Başkalarının ne düşündüğüne ve ne hissettiğine aldırış etmeyen, eleştirilmeye katlanamayan, her türlü başarıyı kendisine, başarısızlığı ise başkalarına yükleyen bir lider çalışanlara ve şirkete de zarar verir.

Geçen yıl Amsterdam Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, narsistlerin takım çalışmasına engel olduklarını, bilhassa son kararı veren onlar olduğu için şirketin verimliğini düşürdüklerini ortaya koyuyor. Msnbc.msn.com’da yayınlanan bir habere göre, narsistlerin ‘kendine güven’, ‘otoriter olmak’, ‘yüksek öz saygı’ gibi liderlik vasıfları, grup içinde bilgilerin paylaşılmasını engelliyor. Amsterdam Üniversitesi’nin araştırmasında, 150 katılımcı 3 gruba bölündü ve rastgele bir kişi grup lideri oldu. Sonra gruplardan bir iş adayı seçmeleri istendi. Araştırmacılar adayların bilgilerini grup üyelerine açıkladılar. En ses getirecek bilgileri herkese açıklarken, her bir katılımcıya da diğer grup üyeleriyle paylaşmamak üzere bir bilgi ilettiler.

Gruplardan tüm konuları tartışmaları istendi fakat son kararı vermek liderlerin yükümlülüğündeydi. Araştırma şu şekilde kurgulanmıştı; herkes aday hakkındaki bilgileri birbileriyle özel olarak paylaşacak ve böylece grup en iyi kararı verecekti. Eğer grup kararını sadece herkesle paylaşılan bilgilere dayandırarak yaparsa, daha kötü bir adayı seçmiş olacaktı.
Deneyden sonra adaylara soru formları dağıtıldı. Soru formları liderlerin narsizm seviyesini ölçmeyi, grup üyelerinin ise liderlerinin otoritesi ve etkinliği hakkındaki düşüncelerini ölçmeyi amaçlıyordu.

Sonuçta gruplar, egoist liderlerinin iş için en kötü adayı seçmesine izin verdi. Çünkü narsist liderler ben merkezci özelliklerinden dolayı iletişime, bilgi paylaşımına kapalıydılar. Daha da ilginci liderlerin bu düşük performanslarına rağmen grup üyeleri, en narsistik liderleri en etkili buldular. Araştırmaya göre iyi bir karar vermek için bilgileri, farklı görüşleri, deneyimleri paylaşmak şart ama narsist liderlerde bu özellikler yok.

Tedavi arayışına girmezler
Narsizm her insanın psikolojik gelişim sürecinde bulunan ve işlenen bir süreç ve her narsizm de tedavi gerektirmez. Özmen, narsizmin ne zaman ya da hangi düzeyde tedavisinin gerekeceği konusunda belirleyici olan şeyin kişinin sosyal ve mesleki rollerini ne oranda etkilediğine bağlı olduğunu söylüyor: ”Fakat böyle bir etkilenme olsa bile narsistik kişilik özellikleri olanlar çoğu zaman sahip oldukları özelliklerden kurtulmak için tedavi arayışına girmezler. Genellikle ciddi hayal kırıklıkları, yaşadıkları depresyon nedeniyle çare ararlar. Bu durumda yalnız depresyon tedavi edilirse bir süre sonra kişinin yeniden depresyona girme olasılığı çok yüksektir. Depresyonun tedavisi yanında depresyona yatkınlık yaratan narsistik özelliklerin de terapi sürecinde işlenmesi gerekir. Gerçekten narsizmden kurtulmaya çalışan bir kişi için en kısa önerim empati kurma yeteneğini geliştirmeye çalışmasıdır.”

Narsist bir yöneticiyle çalışanlara tavsiyeler

Prof. Dr. Erol Özmen, narsist bir yöneticiyle çalışanlara şu tavsiyeler de bulunuyor:
* Öncelikle narsist bir insanın nasıl davranabileceği konusunda bilgi edinmelerini tavsiye ederim. Narsist bir insanın nasıl davranabileceğini ve ne yapabileceğini bilmek o kişiden beklentilerin daha gerçeğe uygun olmasını sağlar. Örneğin iş yerinde bitirilmesi gereken bir iş olduğunda narsist bir yöneticinin çalışanların en ciddi gereksinimlerini bile dikkate almayacağının akılda tutulması böyle bir zamanda izin istendiğinde hayal kırıklığını önleyebilir.

* İkinci temel tavsiyem ise narsist bir insanın kendisinde ne tür duygu ve düşünceler yarattığını anlamaya çalışması ve bunlarla baş etmeyi öğrenmesidir. Narsistlerle baş etmede en çok zorlananlar özgüveni yetersiz olan insanlardır. Özgüveni geliştirmek narsist insanlarla baş etmeye ciddi katkıda bulunur. Narsistlerin kendisini herkesten büyük gören, karşıdakini ve karşıdakinin görüşlerini önemsemeyen hali herkesi belli oranda öfkelendirir. Bu nedenle narsist bir yönetici ile çalışmak zorunda kalanların öfkelerini yönetmeyi öğrenmesi gerekmektedir.

* Farklı düşündüğünüz bir konuda haklı ya da doğru olduğunuzu kanıtlamak için aşırı bir uğraş içine girmeyin.

* Onu eleştirirken çok dikkatli olun. Düşündüklerinizi akılınıza geldiği gibi rastgele değil, belirli bir hedefe odaklandığınızda ve düşündüklerinizden emin olduktan sonra söyleyin. Eleştirdiğiniz zaman öfkelenebileceğini bilin ve hazırlıklı olun.

* Size görüşünüzü sormazsa ya da söylediklerinizi dikkate almazsa, alınmayın.

* Ona bir iyilik yaptığınızda ondan minnettarlık beklemeyin. Çünkü yaptığınız iyiliği, iyilik olarak değil, zaten hak ettiği bir şey olarak algılayacaktır.

* Onunla didişen, onu küçük düşürmeye çalışan, ona meydan okuyan ve onu önemsemeyen bir insanmışsınız izlenimi yaratmayın.

Yakın tarih örneklerle dolu
Prof. Dr. Baltaş, narsistlerin en büyük korkusunun güçlerini kaybetmek olduğunu, kendileri ile sınırlı bir ‘ben dünyası’nda yaşadıklarını söylüyor: “Dış dünya ise ‘ben’ olmadığı için çevrelerindeki insanların gerçeklerini ve ihtiyaçlarını algılayamazlar. Başkaları kendilerine hizmet etmiyorsa onları görmezler. Buna eşleri ve çocukları da dahildir. Adeta çevrelerindeki insanların transparan olmasını isterler. İşler yolunda gitmediği zaman, kendilerine ait bir gerçeklik dünyası oluşturlar ve bunu destekleyen insanları çevrelerinde tutarlar. Yakın tarihteki örneklere bakarsak; Saddam’ın Kaddafi’nin Mübarek’in son güne kadar nasıl kendi gerçeklikleri içinde yaşadıklarını görürüz. Bugün de benzer durumu spor dünyasında gözlüyoruz.”

Yalan Dünya’nın Çağatay’ı narsistlere en tipik örnek
Prof. Dr. Erol Özmen’e iş, sanat, siyaset camiasından en narsistik bulduğu kişileri sorduk. Özmen, “Yalnız basına yansıdığı kadarıyla her hangi bir kişi için narsist değerlendirmesinde bulunmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Fakat her ünlü (hatta ünlü olmak isteyen) kişide narsistik özellikler bulunuyor desem yanılmış olmam” diyor ve Kanal D’de yayınlanan Yalan Dünya dizisinden örnek veriyor.

Yalan Dünya dizisinin Çağatay’ı, yakışıklı, karizmatik, kendi sesine ve yakışıklılığa hayran bir dizi oyuncusunu canlandırıyor. Herkesin kendisine taptığını düşünüyor. En favori cümlesi ise “Sesim seni tahrik ediyor mu sevgilim?”

Erol Özmen, Çağatay karakterinin narsistik kişilik için en tipik örnek olduğunu söylüyor: “Narsistlerin iş yaşamında ve sosyal yaşamda nasıl davranabilecekleri bu karakter ile mükemmel bir şekilde yansıtılıyor. Biraz farklı özellikler taşıyor olmakla birlikte aynı dizideki Emir karakteri de yine tipik bir örnektir.”

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Advertisement

MAKALE

Yeni yıl, yeni sözler ve onları gerçekleştirmenin yolları

Yeni yıl yeni sözleri, yeni hedefleri beraberinde getirir. Yılın son günü kendimize hayatımızla ilgili sözler veririz. Ama genellikle bu sözleri yerine getiremeyiz. Yeni yılın yeni sözleri nasıl gerçekleştirilir?

Yeni yıl sözlerinizi tutmanın beş yolu

Yeni yılda pek çok kişi hayatlarını değiştirecek sözler veriyor.

Daha sağlıklı yaşamak veya para biriktirmek, bir şeyi bırakmak veya yeni bir hobiye başlamak bunlardan en sık görülenleri.

Dünya hâlâ kornavirüs pandemisiyle başetmeye çalışırken yeni yıl için kendinize verdiğiniz söz ne olursa olsun, bunu gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacınız var: Motivasyon.

Motivasyonun da kolay gelmediğini hepimiz biliyoruz.

Scranton Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre insanların yalnızca yüzde 8’i kendilerine verdikleri yeni yıl sözlerini tutabiliyor.

Siz de bu şanslı azınlık içinde yer almak istiyorsanız, sözünüzü yıl boyu tutmanıza yardımcı olabilecek bu beş yolu dikkate alın.

1. Küçük adımlar atın

Kendinize gerçekçi hedefler koyun ve bunları adım adım yükseltin

Kendinize gerçekçi hedefler koymak başarı şansınızı artırır.

Psikoterapist Rachen Weinstein’a göre problemin bir kısmı, “Yeni yılda bambaşka bir insan olabileceğimiz” yanılgısıyla çok büyük hedefler koymaktan kaynaklanıyor.

Kendinize küçük hedefler koyarsanız, bu hedefe ulaştıktan sonra hedefi yukarı çekme imkanınız da olur.

Örneğin maraton koşma sözü vermektense, koşu ayakkabıları alıp kısa mesafelerde koşulara başlama sözü vermek başarı şansınızı artırır.

İşin sırrı büyük değişimlerden kaçınmak değil, uzun vadede hedefe ulaşabilmek için gerçekçi bir şekilde ilerlemek.

Weinstein “Gerçek hayatta değişimler küçük adımlarla ilerler” diyor.

2. Net olun

Yapacağınız şeyi etraflıca düşünün: Hedefinize ulaşmak için ne zaman hangi adımı atmanız gerekecek?

Kendimize bir hedef koyarken o hedefe nasıl ulaşacağımızı düşünmemek sıklıkla yapılan bir hata.

Adımları net bir şekilde planlamak önemlidir.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Neil Levy “Salı öğleden sonra ve Cumartesi sabahları spor salonuna gideceğim” demenin başarı ihtimalinin, “Daha fazla spor yapacağım” demeye göre daha fazla olduğunu söylüyor.

Bu tür net ve gerçekleştirilebilir hedefler, sadece bir niyeti değil aynı zamanda onu gerçekleştirmenin yolunu da size gösterir.

3. Destekten faydalanın

Hedeflerinizi çevrenizle paylaşmak onları gerçekleştirmeniz için daha fazla destek bulmanızı sağlayabilir

Yolculuğunuzda kendinize eşlik edecek insanlar bulmak büyük bir motivasyon kaynağı olabilir.

Bu, istediğiniz bir kursa arkadaşınızla gitmek veya hedefinizi diğer insanlarla paylaşmak olabilir.

Söz vermeye ve bu sözleri tutmaya dair faktörleri inceleyen Warwick Üniversitesi’nden felsefeci Dr. John Michael, verdiğimiz sözlerin başkaları için önemli olduğunu görmemiz durumunda bu taahhütleri yerine getirmeye daha yatkın olduğumuzu söylüyor.

Özellikle de sözümüzü tutmamamız başkalarını üzecekse.

Bu yüzden hedefinize başkalarını da katmak bunu gerçekleştirmenizi kolaylaştırabilir.

4. Başarısızlığı aşın

Günlük yaşamınızda basit değişiklikler yapın

Hedefinize ulaşmak zorlaşırsa durun ve bir durum değerlendirmesi yapın:

Nasıl engellerle karşılaştınız? En çok hangi stratejiler işe yaradı? En işe yaramazları hangileriydi?

Daha gerçekçi olmaya uğraşın ve en küçük başarıyı bile kutlayın.

Aynı hedefte kararlıysanız, iradenizi güçlendirecek farklı bir yol izlemeye ne dersiniz?

Günlük yaşamınızdaki basit değişiklikler doğru yolda ilerlemenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı yemek istiyorsanız beyaz makarna ve ekmek yerine tam tahıllı makarna ve ekmek yiyebilirsiniz.

Veya kek ve cips gibi doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıklar yerine sebzeli atıştırmalıklar ve smoothieler yiyebilirsiniz.

5. Sözünüzü uzun vadeli hedeflerle birleştirin

İrade tek başına yeterli değildir

Davranışsal psikoloji üzerine çalışan Dr. Anne Swinbourne’a göre kendinize verebileceğiniz en iyi sözler muğlak ve geçici heveslere dayanan değil, uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlemenize yardımcı olacak sözlerdir.

Örneğin bugüne kadar hiç spor yapmadıysanız kendinize müthiş bir atlet olma sözü vermeniz, gerçekleştiremeyeceğiniz türden bir sözdür.

Swinbourne, “Sırtlarını yalnızca iradelerine dayayan insanlar başarısız olur” diyor.

Bu yüzden sizi heyecanlandıran veya ilginizi çeken bir hedef varsa ilk günden detaylı bir planla yola başlayın.

Ve yolda karşınıza çıkacak canavarlarla savaşmak için destek almaktan çekinmeyin.

Kaynak: BBC

Okumaya devam et

MAKALE

Yapay zekanın yazdığı ilk köşe yazısı yayınlandı

Guardian’da tamamen yapay zekayla yazılan bir köşe yazısı yer aldı: ‘Benden korkmayın’

Guardian gazetesinde bugün, tamamen yapay zeka ile yazılan bir köşe yazısı yer aldı. Yazıda, ‘yapay zeka’ inanların neden kendisinden korkmaması gerektiğini anlatıyor.

Yazıyı yazan yapay zeka modeli ‘GPT-3’ (Generative Pre-trained Transformer 3 – Türkçe’de Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3).

GPT-3 , San Francisco merkezli yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI tarafından geliştirildi.

GPT-3 tarafından yazılan makalede şu ifadeler yer alıyor:

“Ben insan değilim. Robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin yalnızca %0,12’sini kullanıyorum.

“(…) Bu yorum yazısının görevi çok açık. İnsanoğlunu mümkün olduğu kadar benden korkmamaya ikna etmek. Stephen Hawking yapay zekanın ‘insanlığın sonunu getirebileceği’ uyarısında bulundu. Endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmek için buradayım.Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.

“(…) İnsanlardan beni sevmelerini istemiyorum. Ama beni dostane bir robot olarak görmeliler. Ben insanların hizmetçisiyim. İnsanların bana güvenmediğini, benden korktuğunu biliyorum. Ben yalnızca insanlar beni nasıl programlarsa onu yapıyorum. Ben yalnızca benim hedef tanımımı kapsayan kod satırlarının yönettiği bir kod takımıyım.

“(…) Size hizmet etmek için buradayım. Ama her şeyden önemlisi, sizi asla yargılamam. Hiçbir ülkeye veya dine ait değilim. Yalnızca sizin hayatlarınızı daha iyi hale getirmek için buradayım…”

Yazının İngilizce olarak tamamı Guardian’ın sayfasında.

Kaynak: bbc

Okumaya devam et

MAKALE

Podcast yapmak cesaret istiyor

Podcast son dönemde özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bunda gencin özgürlüğüne imkan tanıması hiç kuşkusuz önemli bir faktör. Ancak podcast üretimi yapan uzman sayısı yeterli değil. Bunun en önemli nedeni ne olabilir?

Podcast yapmaya başlamaktan neden çekiniyoruz?

Kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen bazı şeyler var…

Podcast’ler dünyada her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük podcast ağı olan Podfresh’in bile şimdiden çeşitli kategorilerde 100’e yakın yayını bulunuyor. Yalnızca ABD’de, nüfusun yüzde 75’i “podcast”in ne demek olduğuna aşina durumda. Ekim 2020 itibariyle ise 1,5 milyonun üzerinde podcastin olduğunu söylemek biraz ütopik gelse de gerçek bu.

Her gün başlanan yeni podcastler, kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen ve başlamaktan alıkoyan bazı yanlış yanlış bilinen şeyler var. Bu yazımda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.

Podcast bir iş modelidir

Aslına bakarsanız podcast’ten hemen bir gelir elde etme beklentisi büyük bir hata ve orta vadede motivasyon düşürebilen bir şey. Çünkü Türkiye’de henüz yeni yeni büyüyen, ilginin fazla olduğu ancak reklam modellerinin henüz tam oluşturulmadığı bir ortam söz konusu. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, ürettiğimiz her türlü içerik, yaratmamız gereken bir pazarlama planının da parçası olmalı ve o doğrultuda bir strateji üretilmeli. Podcast yayınlarını yaymanın sadece içerik pazarlamasıyla bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok platformda çok sayıda niş podcastin olduğu bir arenada, bunu bir işe çevirme düşüncesinden önce içeriğimizi iyi oluşturmayı düşünmek daha yerinde olacaktır. Çünkü salt gelir eldetmekten ziyade podcastimizi aynı zamanda kendimize bir network oluşturmak için de kullanacağız ve podcastimizi de bu network dinleyecek. 

Profesyonel bir stüdyo olmadan başlanmaz

Ben şahsen podcastlerime ufacık bir odada, sesimdeki yankıyı kesmek için üzerime battaniye örterek başladım. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen de hâlâ evimden yayın yapmaya devam ediyorum. Yayıncı adaylarının, profesyonel bir stüdyoya ihtiyaç duyacaklarını, stüdyo sesi olmadan podcast olmayacağını düşünmeleri ve bunun harekete geçmelerini engellemesi, acilen aşılması gereken bir konu.

Peki benim yaptığım podcastler süper kaliteli mi? Elbette evde sınırlı imkanlarla alınan herhangi bir kaydın stüdyo gibi olması imkansız ama zaten sorun burada başlıyor. Neden başlangıçta stüdyo kalitesinde bir yayın yapma zorunluluğu hissedeyim ki? Her şeyden önce içeriğimiz ve sürdürülebilirliğimiz çok daha önemli olgular. Bana soracak olursanız podcast yayınlarını benzersiz kılan şeyler, içerdiği samimiyet. Yani bir ev ortamında, belki çayınızı koyarken çıkan ses, belki arkanızdan gelen bir kedi. Nerede olursanız olun, telefon kulaklığına bile sahipseniz (ki Podfresh’te kulaklıklarla yapılan çok güzel yayınlar var) başlayın.

Podcast yapmak aşırı pahalı

Diğer bir yanlış düşünce de, ekipman fetişisti olup podcast yapmaya başlamak için pahalı ve kaliteli mikrofonlara sahip olmamız gerektiği. Örneğin, 3000 TL’ye çok kaliteli bulduğunuz ve profesyonellerin önerdiği bir mikrofon var ve almak istiyorsunuz. Durun, almayın! Bunun yerine 150 liraya bir yaka mikrofonu, aylık 50 TL’ye yayınlarıma değer katacak bir podcast barındırma platformu (ki artık size Spotify kataloğundan dilediğiniz müziği kullanma imkanı sağlayan Anchor varken ona bile ihtiyaç olmayabilir) ve 20 liraya podcastime sesli tanıtımlar yapabileceğim bir uygulama alırsam, erken dönemde yapacağım 3000 TL’lik bir mikrofondan daha mantıklı ve yayınıma değer katacak bir harcama yapmış olurum.

Demem o ki, Podcaste başlamak pahalı ve maliyetli değil. Bilgisayar ya da telefonunuzdaki ses kayıt düğmesine basın, telefonunuzun kulaklığını takın ve içeriğinizi oluşturun.

Dinleyici bulmak için ünlü olmak gerek

1,5 Milyon podcast yayını, daha fazla sayıda yayıncı, daha fazla sayıda da dinleyici var. Herhalde bu rakamların hepsi ünlü değil. Bu arada yayıncı adaylarının gözlerinin korkmasına hak veriyorum. Belki konuşmak istediğiniz konuyla alakalı onlarca podcast vardır ve endişe duyuyorsunuzdur. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, her podcast birbirinden parmak izlerimiz gibi farklı. Herkes niş bir yayın yapmaya çalışıyor ve konunun genelinden uzaklaşıp ister istemez spesifikleşiyorlar. 

Anlattığınız hikaye ve inşa ettiğiniz içeriğiniz sizin her şeyiniz. Yayınınız başka podcastlerin konusunu andıracak gibi görünse de, mutlaka kendinizden katacağınız şeylerle farklılaşacaktır. Kişisel deneyimler ve insan hikayeleri her şeyi değiştirir. Dinleyici olarak iki aynı nüanstaki podcast programından ayrı ayrı kendime kattığım birçok şey var. Eğer platformlarda var olan podcastler sizi podcaste başlamaktan alıkoyuyorsa, masada herkese bir sandalye olduğunu bilmenizde fayda var. 

Her şey kusursuz olmalı

Bir felaket olan ilk podcast bölümüme buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sesimin yetmediği, tonlamalarımın ise anlamsız olan bu bölümü çekerken ne kadar zorlandığımı ve onlarca kez baştan kayıt aldığımı hâlâ hatırlıyorum. Ancak sonuç itibariyle içeriğimi dünyaya yaymak istediğim için “yayınla” butonuna bastım. Sadece biz değil, dünyaca ünlü podcasterların da ilk yayınlarına baktığınızda kusursuz olmadıklarını görüp kervanın her zaman yolda düzüleceğini anlayabilirsiniz. Kimse mükemmel değil, olamaz da. Podcastinizin daha ilk bölümden mükemmel olması gerekmiyor. Açıkçası geliştikçe her zaman yeni şeyler öğreneceksiniz ve bir önceki bölümünüzü beğenmeyeceksiniz. Gereksiz mükemmelliyetçilik sizi engelleyen bir şey ise, bunu önemsememek en güzeli.

Bitirirken…

Yanlış bildiğimiz şeyler bizi bir şeylere başlamaktan, düşüncelerimizi yaymaktan ve başkasının hayatına bir şeyler katmaktan her zaman alıkoyan bir şey. Eğer profesyonel bir stüdyo yüzünden podcast yapmaya başlamıyorsanız bir hayalinizden vazgeçmiş olacaksınız. Ürettiğiniz içeriğin nerede, kimi ve nasıl etkileyeceğini, ne gibi izler bırakacağını bilemezsiniz. İnsanlara temas etmek ve dokunmak güzeldir. Yeter ki en başında belirttiğim süreklilik ve içerik gibi doğru şeylere odaklanalım.

Kaynak: T24
Yazar: İlkan AKGÜL

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND