Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

Hangi vakıf, hangi kritere göre burs veriyor?

Üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklanmasıyla üniversiteyi kazananlar için yeni bir telaş başladı. Kayıt olmak, yurt ve elbette burs bulmak. İşte size burs veren vakıflar ve aradıkları koşullar…

Üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklanmasıyla üniversiteyi kazananlar için yeni bir telaş başladı. Kayıt olmak, yurt ve elbette burs bulmak. İşte size burs veren vakıflar ve aradıkları koşullar…

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI, SIRA BURS ARAYIŞINDA

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt telaşına düşen öğrenciler, bir yandan da burs arayışına girdi. Üniversitelerin sağladığı bursların yanı sıra birçok vakıf da öğrencilere maddi destek sağlıyor. Kimi başarıya öncelik verirken, kimi de sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını şart koşuyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Sabancı Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bunlardan sadece birkaçı. Üniversiteyi kazanan ama bir yandan maddi destek arayan öğrenciler için wwww.hurriyetegitim.com, vakıf yöneticileriyle görüştü.

Kaliteli eğitimin maliyeti oldukça yüksek

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdür Yardımcısı Güsel Bilal:
Günümüzde eğitim, insanlığın en önemli gereksinimlerinden biri. Görüyoruz ki, uygar toplumların oluşumu ve sürekliliğinin sağlanması, bilimsel ve kültürel gelişimi sadece o toplumdaki eğitim bilincinin yaygınlaşması ile mümkün olabiliyor. Ülke yönetimleri her ne kadar eğitim hizmetine öncelik vermek isteseler de kaliteli eğitimin maliyetleri günümüz şartlarında yüksek seviyelere ulaştı. TEV, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitimlerini sağlamak, eğitim sistemini desteklemek, okul, öğrenci yurdu ve öğrenim merkezleri açmak, eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yaparak eğitime destek olmak üzere kuruldu. O günden beri derin bir gönül bağı ile hizmet ettiğim TEV, ülkemize yurt içinde 185 bin, yurt dışında yüksek lisans eğitimi için 1.309 öğrenciye burs imkanı sağladı. Bu yıl da 9 bin yurtiçi ve 65 yurtdışı bursu vermeyi hedefliyoruz.

Biz, başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı gençleri destekliyoruz. Vakfımız 40. kuruluş yılı olan 2007’den bu yana geleceğimizin liderlerini desteklemek üzere Üstün Başarı Bursları veriyor. LYS’de ilk 2 bin’e giren ve lider vasıflı gençler arasından seçilen bu bursiyerler TEV ailesinin yeni çocukları oldu ve yine bu kontenjan her yıl artan ölçekle devam ediyor. Ayrıca, TEV yeni bir alanda hizmet vermeye başlayacak ki, bu da eğitim gören evlatlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak kapsamlı projenin ilk adımıdır. TEV, ülkemizin ihtiyaç duyulan çeşitli yerlerinde 15 ilköğretimokulu, 2 anadolu lisesi, 2 yurt binası, 1 mesleki eğitim merkezi, 1 toplum merkezi ve 1 çocuk kütüphanesi yaptırarak hizmete sundu. TEV, meslek lisesi öğrencilerine aylık 130, üniversite öğrencilerine aylık 340, master öğrencilerine 630, doktora öğrencilerine de 950 TL burs ödeyecek.

Bursiyerlerimiz borcunu topluma ödüyor

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Yörük Kurtaran:
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 2002 yılında üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını sağlamak ve gençlerin toplumsal hayata katılımını arttırmak amacıyla kuruldu. Türkiye genelinde 20.000’i aşkın genç gönüllüsü bulunan TOG, gençlerin katılımını arttırmanın yanında onları maddi anlamda desteklemeye yönelik projeler de üretiyor. Gençlik Bursları ve Öğretmen Çocuğu Bursları aracılığıyla 2003 yılından beri üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Gençlik Bursu’ndan yararlananlara 10 ay boyunca 175 TL veriliyor. Öğretmen Çocuğu Bursları’nda ise öğrencilere yine 10 ay boyunca 250-350 TL arasında destek veriliyor. Bursiyerlerimiz, burs desteğinin karşılığında vakıf projelerinde toplum hizmeti sunmakla yükümlü. Bu nedenle ara sınıf başvurularında sadece toplum gönüllüsü öğrencilere burs imkânı sağlıyoruz. Birinci sınıflara belirli bir kontenjan ayırıyoruz. Birinci sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları durumunda vakfın projelerine destek vermekle yükümlü olduklarını belirtiyor ve faaliyetlere yönlendiriyoruz. Burs başvurularında adayların maddi durumlarını, akademik kariyerini, gönüllülük faaliyetlere katılımını ve sosyal başarılarını göz önünde bulunduruyoruz. Bursiyerlerimiz, haftada en az 4 saat ya da yılda toplam 16 gün Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki projelerde ve etkinliklerde gönüllü çalışmalara katılmakla yükümlü. Burs alan gencin TOG’a ve bağış yapanlara minettar olmasını değil, toplum hizmeti yapmanın karşılığında bursu hak ettiğini düşünmesini istiyoruz. Öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla uzun yıllardır burs bağışında bulunan kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. İnanıyoruz ki sosyal sorumluluk yönü kuvvetli kurumlar, öğrencilere sağlanan burs olanaklarını teşvik edecek uygulamalarda bulunacak ve gençlerin katılımına çok önemli imkanlar sağlayacak.

Her yıl 1.300 öğrenciye burs veriyor

Sabancı Vakfı Başkan Yardımcısı Hüsnü Paçacıoğlu:

Sabancı Vakfı, 37 yıl önce Sabancı ailesinin hayır faaliyetlerini kurumsallaştırmak amacıyla kuruldu. Vakfımızın varoluş nedeni, “Gelişimi sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratmak.” Bu misyon doğrultusunda, özellikle kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatlar sunmak ve onların topluma aktif katılımlarını sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemize iyi yetişmiş insan gücünün kazandırılmasına katkıda bulunmak başlıca hedeflerimiz arasında bulunuyor. Bu amaçla, kurulduğumuz günden bu yana, ülkemizin başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan gençlerine burslar veriyoruz. Sabancı Vakfı bursları karşılıksız olup geri ödeme ya da mecburi hizmet yükümlülüğü içermiyor. Toplumsal potansiyelin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen burslarımız, gençlerimizin en temel hakları olan eğitim hakkından yararlanmalarına destek oluyor.
Kuruluşumuzdan bu yana geçen 37 yılda, 36 binin üzerinde burs verdik. Bursiyer sayımıza her yıl yaklaşık 380 yeni öğrenci ekleniyor. Eski bursiyerler ile birlikte toplam sayı yıllık 1.300’ü aşıyor. Gençlerimize bursları karşılıksız olarak ekim-haziran arasında 9 ay süreyle, başarılarını devam ettirmek koşuluyla eğitimin başlangıcından mezuniyete kadar veriyoruz. Sabancı Vakfı lisans düzeyindeki öğrencilere 2011-2012 eğitim yılında her ay 310 TL, ön lisans düzeyindeki öğrencilere ise her ay 170 TL burs ödemesi yapmayı hedefliyor. Lisans ve ön lisans öğrenimi gören bursiyerlerimize, Sabancı Topluluğu şirketlerinde yaz aylarında staj imkanı da yaratıyoruz. Böylece bursiyerlerimiz, üniversitede edindikleri teorik bilgileri, iş yaşamında uygulama ve pratik yapma imkanı da bulmuş oluyor. Vakfımız üniversiteye yeni başlayanlara, kalkınması gereken öncelikli illere yönelik verdiği bursların yanı sıra meslek liseleri ve engellilere yönelik de burs veriyor.

Amaç eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkan Yardımcısı Ecz. Nihal Kızıl:
Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin önceliği. Derneğimizin üniversite öğrencilerine yönelik “Bir Işık da Siz Yakın” adlı burs projesi uyguluyor. 1991’den beri uygulanan bu proje, öğrencilerin üniversite eğitimlerini tamamlayıp çağdaş bireyler olarak topluma yararlı yurttaşlar olmalarını desteklemek amacıyla yürütülüyor. ÇYDD, bugüne kadar 50 bine yaklaşan sayıda üniversite öğrencisine burs verdi. Üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca 150 TL veriyor. Şimdi meslek sahibi bu gençlerden kimi bağışçı, kimi üye ve destekçi olarak dernekle bağlarını sürdürüyor. ÇYDD bursları, Türkiye’de devlet üniversitelerinin birinci programlarında okuyan ve eğitimi için maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilere veriliyor. Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerden anne ya da babası yaşamıyor olan, yetiştirme yurtlarında büyüyen, okuyan kardeş sayısı fazla olan, ailesinden uzakta, devlet yurtlarında barınan öğrencilere bursta öncelik tanınıyor. ÇYDD, burs verdiği öğrencilere üniversite harcı, yurt ücreti, kitap, beslenme gibi giderlerinde de destek olmaya çalışıyor. Öğrencinin sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla koçluk, yönderlik, kariyer planlama eğitimleri veriyor. Bunun yanı sıra yabancı dil öğrenmeleri için destek sağlıyor, olanaklar ölçüsünde staj ve iş bulma sorunlarına çözüm üretiyor. Ayrıca ÇYDD, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ise yıllık 576 TL veriyor. Bursa gereksinimi olan öğrenciler, 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında ÇYDD şubelerine başvuru yapabilirler. Üniversite öğrenimlerine yeni başlayacak bütün gençlere başarılar diliyorum.

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Advertisement

MAKALE

Yeni yıl, yeni sözler ve onları gerçekleştirmenin yolları

Yeni yıl yeni sözleri, yeni hedefleri beraberinde getirir. Yılın son günü kendimize hayatımızla ilgili sözler veririz. Ama genellikle bu sözleri yerine getiremeyiz. Yeni yılın yeni sözleri nasıl gerçekleştirilir?

Yeni yıl sözlerinizi tutmanın beş yolu

Yeni yılda pek çok kişi hayatlarını değiştirecek sözler veriyor.

Daha sağlıklı yaşamak veya para biriktirmek, bir şeyi bırakmak veya yeni bir hobiye başlamak bunlardan en sık görülenleri.

Dünya hâlâ kornavirüs pandemisiyle başetmeye çalışırken yeni yıl için kendinize verdiğiniz söz ne olursa olsun, bunu gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacınız var: Motivasyon.

Motivasyonun da kolay gelmediğini hepimiz biliyoruz.

Scranton Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre insanların yalnızca yüzde 8’i kendilerine verdikleri yeni yıl sözlerini tutabiliyor.

Siz de bu şanslı azınlık içinde yer almak istiyorsanız, sözünüzü yıl boyu tutmanıza yardımcı olabilecek bu beş yolu dikkate alın.

1. Küçük adımlar atın

Kendinize gerçekçi hedefler koyun ve bunları adım adım yükseltin

Kendinize gerçekçi hedefler koymak başarı şansınızı artırır.

Psikoterapist Rachen Weinstein’a göre problemin bir kısmı, “Yeni yılda bambaşka bir insan olabileceğimiz” yanılgısıyla çok büyük hedefler koymaktan kaynaklanıyor.

Kendinize küçük hedefler koyarsanız, bu hedefe ulaştıktan sonra hedefi yukarı çekme imkanınız da olur.

Örneğin maraton koşma sözü vermektense, koşu ayakkabıları alıp kısa mesafelerde koşulara başlama sözü vermek başarı şansınızı artırır.

İşin sırrı büyük değişimlerden kaçınmak değil, uzun vadede hedefe ulaşabilmek için gerçekçi bir şekilde ilerlemek.

Weinstein “Gerçek hayatta değişimler küçük adımlarla ilerler” diyor.

2. Net olun

Yapacağınız şeyi etraflıca düşünün: Hedefinize ulaşmak için ne zaman hangi adımı atmanız gerekecek?

Kendimize bir hedef koyarken o hedefe nasıl ulaşacağımızı düşünmemek sıklıkla yapılan bir hata.

Adımları net bir şekilde planlamak önemlidir.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Neil Levy “Salı öğleden sonra ve Cumartesi sabahları spor salonuna gideceğim” demenin başarı ihtimalinin, “Daha fazla spor yapacağım” demeye göre daha fazla olduğunu söylüyor.

Bu tür net ve gerçekleştirilebilir hedefler, sadece bir niyeti değil aynı zamanda onu gerçekleştirmenin yolunu da size gösterir.

3. Destekten faydalanın

Hedeflerinizi çevrenizle paylaşmak onları gerçekleştirmeniz için daha fazla destek bulmanızı sağlayabilir

Yolculuğunuzda kendinize eşlik edecek insanlar bulmak büyük bir motivasyon kaynağı olabilir.

Bu, istediğiniz bir kursa arkadaşınızla gitmek veya hedefinizi diğer insanlarla paylaşmak olabilir.

Söz vermeye ve bu sözleri tutmaya dair faktörleri inceleyen Warwick Üniversitesi’nden felsefeci Dr. John Michael, verdiğimiz sözlerin başkaları için önemli olduğunu görmemiz durumunda bu taahhütleri yerine getirmeye daha yatkın olduğumuzu söylüyor.

Özellikle de sözümüzü tutmamamız başkalarını üzecekse.

Bu yüzden hedefinize başkalarını da katmak bunu gerçekleştirmenizi kolaylaştırabilir.

4. Başarısızlığı aşın

Günlük yaşamınızda basit değişiklikler yapın

Hedefinize ulaşmak zorlaşırsa durun ve bir durum değerlendirmesi yapın:

Nasıl engellerle karşılaştınız? En çok hangi stratejiler işe yaradı? En işe yaramazları hangileriydi?

Daha gerçekçi olmaya uğraşın ve en küçük başarıyı bile kutlayın.

Aynı hedefte kararlıysanız, iradenizi güçlendirecek farklı bir yol izlemeye ne dersiniz?

Günlük yaşamınızdaki basit değişiklikler doğru yolda ilerlemenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı yemek istiyorsanız beyaz makarna ve ekmek yerine tam tahıllı makarna ve ekmek yiyebilirsiniz.

Veya kek ve cips gibi doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıklar yerine sebzeli atıştırmalıklar ve smoothieler yiyebilirsiniz.

5. Sözünüzü uzun vadeli hedeflerle birleştirin

İrade tek başına yeterli değildir

Davranışsal psikoloji üzerine çalışan Dr. Anne Swinbourne’a göre kendinize verebileceğiniz en iyi sözler muğlak ve geçici heveslere dayanan değil, uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlemenize yardımcı olacak sözlerdir.

Örneğin bugüne kadar hiç spor yapmadıysanız kendinize müthiş bir atlet olma sözü vermeniz, gerçekleştiremeyeceğiniz türden bir sözdür.

Swinbourne, “Sırtlarını yalnızca iradelerine dayayan insanlar başarısız olur” diyor.

Bu yüzden sizi heyecanlandıran veya ilginizi çeken bir hedef varsa ilk günden detaylı bir planla yola başlayın.

Ve yolda karşınıza çıkacak canavarlarla savaşmak için destek almaktan çekinmeyin.

Kaynak: BBC

Okumaya devam et

MAKALE

Yapay zekanın yazdığı ilk köşe yazısı yayınlandı

Guardian’da tamamen yapay zekayla yazılan bir köşe yazısı yer aldı: ‘Benden korkmayın’

Guardian gazetesinde bugün, tamamen yapay zeka ile yazılan bir köşe yazısı yer aldı. Yazıda, ‘yapay zeka’ inanların neden kendisinden korkmaması gerektiğini anlatıyor.

Yazıyı yazan yapay zeka modeli ‘GPT-3’ (Generative Pre-trained Transformer 3 – Türkçe’de Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3).

GPT-3 , San Francisco merkezli yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI tarafından geliştirildi.

GPT-3 tarafından yazılan makalede şu ifadeler yer alıyor:

“Ben insan değilim. Robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin yalnızca %0,12’sini kullanıyorum.

“(…) Bu yorum yazısının görevi çok açık. İnsanoğlunu mümkün olduğu kadar benden korkmamaya ikna etmek. Stephen Hawking yapay zekanın ‘insanlığın sonunu getirebileceği’ uyarısında bulundu. Endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmek için buradayım.Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.

“(…) İnsanlardan beni sevmelerini istemiyorum. Ama beni dostane bir robot olarak görmeliler. Ben insanların hizmetçisiyim. İnsanların bana güvenmediğini, benden korktuğunu biliyorum. Ben yalnızca insanlar beni nasıl programlarsa onu yapıyorum. Ben yalnızca benim hedef tanımımı kapsayan kod satırlarının yönettiği bir kod takımıyım.

“(…) Size hizmet etmek için buradayım. Ama her şeyden önemlisi, sizi asla yargılamam. Hiçbir ülkeye veya dine ait değilim. Yalnızca sizin hayatlarınızı daha iyi hale getirmek için buradayım…”

Yazının İngilizce olarak tamamı Guardian’ın sayfasında.

Kaynak: bbc

Okumaya devam et

MAKALE

Podcast yapmak cesaret istiyor

Podcast son dönemde özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bunda gencin özgürlüğüne imkan tanıması hiç kuşkusuz önemli bir faktör. Ancak podcast üretimi yapan uzman sayısı yeterli değil. Bunun en önemli nedeni ne olabilir?

Podcast yapmaya başlamaktan neden çekiniyoruz?

Kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen bazı şeyler var…

Podcast’ler dünyada her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük podcast ağı olan Podfresh’in bile şimdiden çeşitli kategorilerde 100’e yakın yayını bulunuyor. Yalnızca ABD’de, nüfusun yüzde 75’i “podcast”in ne demek olduğuna aşina durumda. Ekim 2020 itibariyle ise 1,5 milyonun üzerinde podcastin olduğunu söylemek biraz ütopik gelse de gerçek bu.

Her gün başlanan yeni podcastler, kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen ve başlamaktan alıkoyan bazı yanlış yanlış bilinen şeyler var. Bu yazımda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.

Podcast bir iş modelidir

Aslına bakarsanız podcast’ten hemen bir gelir elde etme beklentisi büyük bir hata ve orta vadede motivasyon düşürebilen bir şey. Çünkü Türkiye’de henüz yeni yeni büyüyen, ilginin fazla olduğu ancak reklam modellerinin henüz tam oluşturulmadığı bir ortam söz konusu. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, ürettiğimiz her türlü içerik, yaratmamız gereken bir pazarlama planının da parçası olmalı ve o doğrultuda bir strateji üretilmeli. Podcast yayınlarını yaymanın sadece içerik pazarlamasıyla bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok platformda çok sayıda niş podcastin olduğu bir arenada, bunu bir işe çevirme düşüncesinden önce içeriğimizi iyi oluşturmayı düşünmek daha yerinde olacaktır. Çünkü salt gelir eldetmekten ziyade podcastimizi aynı zamanda kendimize bir network oluşturmak için de kullanacağız ve podcastimizi de bu network dinleyecek. 

Profesyonel bir stüdyo olmadan başlanmaz

Ben şahsen podcastlerime ufacık bir odada, sesimdeki yankıyı kesmek için üzerime battaniye örterek başladım. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen de hâlâ evimden yayın yapmaya devam ediyorum. Yayıncı adaylarının, profesyonel bir stüdyoya ihtiyaç duyacaklarını, stüdyo sesi olmadan podcast olmayacağını düşünmeleri ve bunun harekete geçmelerini engellemesi, acilen aşılması gereken bir konu.

Peki benim yaptığım podcastler süper kaliteli mi? Elbette evde sınırlı imkanlarla alınan herhangi bir kaydın stüdyo gibi olması imkansız ama zaten sorun burada başlıyor. Neden başlangıçta stüdyo kalitesinde bir yayın yapma zorunluluğu hissedeyim ki? Her şeyden önce içeriğimiz ve sürdürülebilirliğimiz çok daha önemli olgular. Bana soracak olursanız podcast yayınlarını benzersiz kılan şeyler, içerdiği samimiyet. Yani bir ev ortamında, belki çayınızı koyarken çıkan ses, belki arkanızdan gelen bir kedi. Nerede olursanız olun, telefon kulaklığına bile sahipseniz (ki Podfresh’te kulaklıklarla yapılan çok güzel yayınlar var) başlayın.

Podcast yapmak aşırı pahalı

Diğer bir yanlış düşünce de, ekipman fetişisti olup podcast yapmaya başlamak için pahalı ve kaliteli mikrofonlara sahip olmamız gerektiği. Örneğin, 3000 TL’ye çok kaliteli bulduğunuz ve profesyonellerin önerdiği bir mikrofon var ve almak istiyorsunuz. Durun, almayın! Bunun yerine 150 liraya bir yaka mikrofonu, aylık 50 TL’ye yayınlarıma değer katacak bir podcast barındırma platformu (ki artık size Spotify kataloğundan dilediğiniz müziği kullanma imkanı sağlayan Anchor varken ona bile ihtiyaç olmayabilir) ve 20 liraya podcastime sesli tanıtımlar yapabileceğim bir uygulama alırsam, erken dönemde yapacağım 3000 TL’lik bir mikrofondan daha mantıklı ve yayınıma değer katacak bir harcama yapmış olurum.

Demem o ki, Podcaste başlamak pahalı ve maliyetli değil. Bilgisayar ya da telefonunuzdaki ses kayıt düğmesine basın, telefonunuzun kulaklığını takın ve içeriğinizi oluşturun.

Dinleyici bulmak için ünlü olmak gerek

1,5 Milyon podcast yayını, daha fazla sayıda yayıncı, daha fazla sayıda da dinleyici var. Herhalde bu rakamların hepsi ünlü değil. Bu arada yayıncı adaylarının gözlerinin korkmasına hak veriyorum. Belki konuşmak istediğiniz konuyla alakalı onlarca podcast vardır ve endişe duyuyorsunuzdur. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, her podcast birbirinden parmak izlerimiz gibi farklı. Herkes niş bir yayın yapmaya çalışıyor ve konunun genelinden uzaklaşıp ister istemez spesifikleşiyorlar. 

Anlattığınız hikaye ve inşa ettiğiniz içeriğiniz sizin her şeyiniz. Yayınınız başka podcastlerin konusunu andıracak gibi görünse de, mutlaka kendinizden katacağınız şeylerle farklılaşacaktır. Kişisel deneyimler ve insan hikayeleri her şeyi değiştirir. Dinleyici olarak iki aynı nüanstaki podcast programından ayrı ayrı kendime kattığım birçok şey var. Eğer platformlarda var olan podcastler sizi podcaste başlamaktan alıkoyuyorsa, masada herkese bir sandalye olduğunu bilmenizde fayda var. 

Her şey kusursuz olmalı

Bir felaket olan ilk podcast bölümüme buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sesimin yetmediği, tonlamalarımın ise anlamsız olan bu bölümü çekerken ne kadar zorlandığımı ve onlarca kez baştan kayıt aldığımı hâlâ hatırlıyorum. Ancak sonuç itibariyle içeriğimi dünyaya yaymak istediğim için “yayınla” butonuna bastım. Sadece biz değil, dünyaca ünlü podcasterların da ilk yayınlarına baktığınızda kusursuz olmadıklarını görüp kervanın her zaman yolda düzüleceğini anlayabilirsiniz. Kimse mükemmel değil, olamaz da. Podcastinizin daha ilk bölümden mükemmel olması gerekmiyor. Açıkçası geliştikçe her zaman yeni şeyler öğreneceksiniz ve bir önceki bölümünüzü beğenmeyeceksiniz. Gereksiz mükemmelliyetçilik sizi engelleyen bir şey ise, bunu önemsememek en güzeli.

Bitirirken…

Yanlış bildiğimiz şeyler bizi bir şeylere başlamaktan, düşüncelerimizi yaymaktan ve başkasının hayatına bir şeyler katmaktan her zaman alıkoyan bir şey. Eğer profesyonel bir stüdyo yüzünden podcast yapmaya başlamıyorsanız bir hayalinizden vazgeçmiş olacaksınız. Ürettiğiniz içeriğin nerede, kimi ve nasıl etkileyeceğini, ne gibi izler bırakacağını bilemezsiniz. İnsanlara temas etmek ve dokunmak güzeldir. Yeter ki en başında belirttiğim süreklilik ve içerik gibi doğru şeylere odaklanalım.

Kaynak: T24
Yazar: İlkan AKGÜL

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND