Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

Geleceğe yön verecek 15 yeni trend!

Çoğu şirket ve kurum, geleceğin kendileri için ne getireceğini öngörmeye çalışır. Yeni dünya dinamiklerine ayak uydurmak, “trend”lerden geri kalmamak ister. Peki bu “değişim çağı”nda liderler nasıl bir yol izlemeli?

kişisel gelişim

1.HERŞEY SOSYALLEŞECEK: Yeni Nesiller Ve Onların Dijital Dünyası Daha İleri Taşınacak

Sosyal teknolojiler gündelik yaşamın merkezinde artık. Sosyal nesiller ise  şirketleri içten dışa doğru   şekillendirirken onların  daha geniş, daha çevik networkler geliştirmesinde ve müşterilerine katma  değerli  hizmetler sunmasında yardımcı olacak. Mobilite, geleceğin iş çevrelerinin tam kalbinde yer alacak. Herkes “ bağlı” olacak ve evrensel ara bağlantılar yoluyla insanlar gelişecek, öğrenecek, ticaret yapacak. Mobil, kalkınma için en önemli dönüştürücü araç olacak. M2M teklonolojisi, toplumun  acil sorunlarıyla savaşacak. İletişim ve pazarlama çoklu ilişkilere geçiş yapacak.

2. DEĞER YENİDEN TANIMLANACAK: Tüketici “ yeni tüketici” kavramının hakkını verecek

Değer kavramı 21. Yüzyılda yeniden tanımlanıyor. Tüketiciler hiç olmadığı kadar seçme özğürlüğüne sahip. Kişiselleştirme talep eden yeni tüketici, değer yatırımında  aktif rol oynayacak. Şirketlere “ kendi başına değil,benimle birlikte yap” diyerek geleneksel zihniyeti değiştirecek. Ekonomideki dengeler değiştikçe değer, “ benimle paylaş” noktasına gelecek. Paylaşım ekonomisi hız kazanırken, sahiplik kavramı değişecek ve sadece geçici kullanım ihtiyacı olan birçok kesim paylaşıma  ve kiralamaya odaklanacak. Bu, özellikle paylaştıkları deneyimlere değer veren ve topluma fayda sağlayan genç nesillerin eseri olacak.

3. HER ŞEYİN PAYLAŞTIRILMASI: Üretimde mobilite ağırlığını koruyacak

Mobilite yeni bir aşama kaydedecek. Sabit telefonun bir zamanlar zengin ülkelerde oynadığı kritik rolü, bugün mobil telefonlar üstleniyor. Gelişen ekonomilerde “ bağlantılılık” aslında “ mobil bağlantılılık” haline gelecek. Mobil sayesinde tüketim, her yerde ve her zaman gerçekleşmekle birlikte, değer yaratmak ve yakalamak üzere araçlar ve kaynaklar da daha geniş bir şekilde dağıtılacak.

4.BİR SONRAKİ ENDÜSTRİYEL DEVRİM : Robotlar ve akıllı makineler toplumu yeniden tanımlayacak. Robotlar; resepsiyonistler,hasta bakıcılar,bankadaki veznedarlar ve hatta gardiyanlar bile yerini alacak. Ve teknoloji sayesinde amatör çalışanlar, bir zamanlar profesyonellerin yaptıkları pek çok işin üstesinden gelecek. Yaşlı nüfusun artışıyla yaşlılara bakım önem kazanacak. Robotların giderek insanların yerini almasının sonucunda ise devasa iş kayıpları olacak. Akıllı makinelerin bir sonraki dalgası, yeni iş kolları yaratacak. İşgücünün bu işlere hazır ve yetkin olacağı ise hep gündemde olacak.

5. YENİ UZAY YARIŞI : Teknolojinin sırlarını sadece dünyada değil, evrende de zorlamak. Ulusal uzay programlarındaki bilimsel gelişmeler, nasıl yaşayacağımız ve nasıl iş yapacağımız üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Şimdiden ticari uzay gezileri gündemde. Uzay yolculuğunun turizme yönelmesi reddedilemeyen bir gerçek. ÇİN, Avrupa ve ABD arasında uzay rekabeti kızışacak. Ülkeler arasında uzaydaki servete sahip olmayla ilgili sorunlar da artacak. Sorunlar ışığında yeni gelişmeler doğacak ve bu gelişmelerin kamuoyu yararına kullanılıp kullanılmaması konusunda da soru işaretleri artacak. Ülkeler arasındaki uzay yarışlarıyla teknolojinin sınırları zorlanacak.

6. JEOPOLİTİK SAVAŞLAR: Geleceği kontrol etme savaşı başlayacak. Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika ve Çin’i tanımlayan BRICS bölgesi, gelecekteki ekonomik büyümenin ve sosyal gelişimin nerede gerçekleşeceğinin kontrolü üzerinde savaşın yaşanacağı bölge olacak. Bu bölgeler, çarpıcı biçimde farklı ekonomik, sosyal ve politik sistemlere dayalı çok kutuplu Pazar manzarasını yansıtacak. Şirketlerle birlikte politikacılar da hükümetlere olan güven azalsa bile yeni dünya düzeninde kendi yerlerini korumaya çabalayacak. Hem ulusal hem de uluslararası sahada radikal politik değişim potansiyeli yükselecek.

7.KAYNAK SAVAŞLARI YÜKSELİYOR:  Bolluk dünyasından kıtlık dünyasına şirketler daha etkin olacak. Dünya nüfusu 2050’de 9 milyara ulaşınca kaynaklar, iklim değişikliğinin de etkisiyle büyük bir baskı altında kalacak. 2030 yılı itibariyle gezegenin sağlayacağından iki kat daha fazla kaynak talep edeceğiz. Azalan kaynaklara yönelik insanlar ve uluslar arasında rekabet  kızıştıkça sosyal huzursuzlukların ve çatışmaların doğması kaçınılmaz olacak. Kıtlık, kaynakların fiyat değişkenliğini ve sınır ötesi yatırımını körükleyecek. Yeni teknolojiler ve tüketim gelecekte  daha kritik hale gelecek. Hükümetlerden çok şirketler, tüketim gelecekte daha kritik hale gelecek.  Hükümetlerden çok şirketler, tüketime ve yeni teknolojilerin topluma etkisine yön verecek.

8.ŞİRKETLER GÜCÜNÜ ARTIRACAK: sadece kar değil toplumun yararına sosyal amaçlar da önemsenecek. PEK çok şirket, çoğunlukla diğer şirketlerle sosyal ve ekonomik sorunların değerlendirmek üzere yeni bir rol üstlenecek. Sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik çerçevesinde kaçınılmaz olacak. Kurumlar; bağlı oldukları şirketin motivasyonu ve yarattığı etkiye dikkat eden ve bunu talep eden tüketicilerin, çalışanlar ve paydaşlarının göz önünde etkin faaliyet göstermek için meşruiyet inşaa etme etmeninin yollarını arayacak. Şirketler, toplumla karşılıklı fayda sağlamayı fark ettikçe bu iyi sonuçlar verecek. Bu anlamda kurumsal amacını bu yolda yeniden tanımlayan şirketleri iyi inceleyin.

9.BİLGİ GÜÇ OLMAYA DEVAM EDECEK: Güç olmaya devam ediyor: Güvenlik en büyük sıkıntı olarak dikkate alınacak.

Enformasyon kavrama ve çözülmeye yeteneği değerini koruyor. Bu gibi kavrayışları, ulusa, profesyonel ya da toplumsal sınırların ötesine taşıyabilen insanlar, sahip oldukları bilgi ve temelinde kendi ağlarını yaratabilecek. Önümüzdeki 10 yılda bilgi işçilerinin giderek bağımsız aktörler haline gelmesi sanal şirketlere yönelik büyüyen trende hız kazandıracak. Sanal gerçeklik ise güvenlik açısından yeni bir cephe hattı. Siber suçlar ve siber savaşlarla birlikte, mobilite ve toplumların, ticaretin kısacası her şeyin demokratikleşmesi arttıkça kontrolü ele almak zorlaşacak.

10. BANKALARA İHTİYAÇ SORGULANACAK: finansal sistem yeniden inşa edilecek.Geleceğin bankaları, devlete ait kurumlarla ve peşin para kullanmayan, daha çok barter yapan ve toplulukları düşünen şirketlerle çalışacak. Perakendecileri ve kalabalığın sermayesinden faydalanan topluluklar için güven, giriş noktası olurken, dijital cüzdanlar ve mobil bankacılık Telekom ve yazılım oyunlarına kapı açacak. Giderek kalabalıklaşan ve nakdin yok olduğu finansal sistemde bankalar ana oyuncu olmaktan çıkacak. Mobil bağlantıyı temel alan kendini kanıtlamış sistemler ve gittikçe esnekleşen takas araçları, nakitsiz topluma geçişte bir dönüm noktası yaratacak.

11. ÜÇÜNCÜ KÜRESEL PARA BİRİMİ: Ticaret için yeni para birimi Asya’dan çıkacak. Dünyanın değişimi doğrultusunda Batı’ya daha az bağımlı olacak ve küresel finans sisteminin gelecekteki ihtiyaçlarını daha iyi destekleyecek üçüncü bir alternatif para birimine doğru bir yönelim yaşanacak. Asya’nın ekonomik yükselişi ve dünya rezerv para birimi olarak ABD dolarına bir alternatif bulunması gerekliliği geniş bir paralel Asya para birimi sepeti üretecek. Birçok Asya ekonomisinin birbirleriyle ticaret için kullanacak Asya para birimleri sepeti, Asya ekonomilerinin kendi dünyaları üzerinde daha büyük bir kontrol sağlanmasına olanak tanıyacak.

12.İNSANSIZ SAVAŞLAR KAPIDA: Uçakları uçurmak için pilotlara ihtiyaç azalacak. Son birkaç yıldır, Afganistan ve Pakistan’da ABD kara kuvvetleri ve diğer güvenlik kuvvetlerinin insansız uçak kullanımı arttı. Gelecekte, gözetim faaliyetlerinin ve çatışmaların çoğunluğu gittikçe daha gelişen akıllı insansız hava araçları tarafından yürütülecek. Askerler şimdiden tepelerin ardındakileri görmek için elle fırlatılan  binlerce insansız uçak kullanıyor ve bunların kullanımı o kadar kolaylaşıyor ki kontrol edilmeleri için İphone uygulamaları bile var. ABD Savunma Bakanlığı, hedefleri bulup imha edebilen özerk, kendi kendini yöneten silahlı robotlara yönelik çalışmaları finanse etmeye başladılar bile.

13. KURUMSAL LEGO: yetkinlikler yapı bozuma uğrayacak, dönüşecek. Birçok şirket hala kendisini değer yaratıcı ve destekleyici faaliyet yelpazesini kontrol eden çalışanlara sahip kuruluşlar olarak görse de geçtikçe daha çok şirket birer ağ haline gelecek. Şirketlerde insan kaynakları yöneticilerinin sayısı azalırken doğru faaliyetlerin en etkin şekilde yürütülmesini sağlayan proje yöneticilerinin sayısı artacak. Değişen piyasalarda daha çok şirket, projeye dayalı olarak örgütün içindeki ya da dışındaki yetkinlikleri söküp takmayı öğrenecek. Kuruluşlarda çekirdek olmayan işlevler birbirleriyle değiştirilebilir hale geliyor ve kolaylıkla değer yaratan birimler çerçevesinde inşa ediliyor.

14.DAHA ZENGİN, DAHA YOKSUL: Zenginle  yoksul arasındaki gelir uçurumu daha da artacak. Kentsel ve kırsal topluluklar arasında ve içinde, derinleşen zenginlik farklılıkları zengin ve yoksul arasındaki uçurumu genişletiyor. Son yıllarda Çin, Hindistan gibi ülkelerde milyonlarca iş olanağı yaratan güçlü ekonomik büyümeye rağmen daha zenginle daha yoksul haneler arasındaki fark gelecek 10 yılda daha da genişleyecek. Bazı alanlarda ise zenginlik yaratma açısından sosyal yelpaze boyunca karşılıklı bağımlılık artacak. Gelişmiş ekonomilerde, meydan okuma daha korkutucu boyutlara ulaşırken zengin – yoksul kutuplaşmasının artması huzursuzluklara yol açacak. 

15. CROWDSLOVİNIG: Kitle destekli çözüm geleceğin trendi olacak. Yaşamda  yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunları adresleyen mevcut kurumlar ve makinelerdense, sorunlara yenilikçi çözümler getiren, insanların işbirliğine ve yaratıcılığına önem veren yenilikçi şirketlere ihtiyaç artacak. Bu yenilikçi şirketler, tamamen yeni çözüm yolları inşa etmek için bürokrasi ve endüstriyel sınıf yapısının geleneksel sınırlarını alt edebilir. Müşterilerin, sağlayıcıların ve çalışanların bir düşünce kuruluşu gibi davranmasını talep etmek anlamına gelen crowdsolving, gelecek yılların en çok  tercih edilen inovasyon trendlerinden biri olacak.

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

MAKALE

Spor Dünyasından Resimli Şampiyon Sözleri

spor dünyası sözleri, şampiyonluk, şampiyon sözleri mümin sekman, şampiyon sözleri kitap, şampiyon sözleri, şampiyon

Şampiyon Sözleri Mümin Sekman tarafından yazıldı. Dünya şampiyonlarının hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiyesinin bulunduğu Şampiyon Sözleri kitabından sizler için en güzel ve motivasyon sağlayıcı sözleri seçtik.

Zorlu Zamanlarda Motivasyonu Arttıran Fikirler!..

ŞAMPİYON SÖZLERİ ARKA KAPAK YAZISI

Zorlu Zamanlarda Motivasyonu Arttıran Fikirler!..

SPOR DÜNYASINDA BAŞARILI OLMAK

Pes etmeyi bir kez öğrendin mi alışkanlığa dönüşür.

Vince Lombardi

Kan, ter ve saygı. İlk ikisini verir, sonuncuyu kazanırsın.

Dwayne Johnson

Yapmadığın atışları asla sayıya çeviremezsin.

Larry Bird

Zayıf olana herkes acır, “kıskanılmak” ise çabayla kazanılır.

Arnold Schwarzenegger

Olduğun yerden başla. Elindekini kullan. Yapabildiğini yap.

Arthur Ashe

Bir olimpiyat şampiyonu, size birebir başarı koçluğu yapsa ne kazanırdınız? 

Lazer gibi odak, çelikten bir irade ve ateşli motivasyon! 

Dünya şampiyonlarının hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiyesi bu kitapta. Şampiyonlar şöhret, servet, kudret, marifet, zafer ve hezimet üzerine hayat dersleri veriyor. Hayatın zorlu “unvan maçları”na çıkarken, mücadele gücünüzü artıracaklar. 

Bu kitap şampiyon sporcular kadar, işinin şampiyonu olanlar için. Hayatın olimpik mücadelesinde yarışan CEO’lar, TUS adayı doktorlar, genç girişimciler veya üniversite adayları “zorlu zamanlarda güçlendiren fikirler” bulacak.

“Yetenek yoksulun servetidir,” der John Wooden. Yeteneği şöhrete, şöhreti servete, serveti kudrete, kudreti de daha büyük başarıya çevirmenin sistemini keşfedeceksiniz. 

Şampiyonluk bir zihin durumudur. Kazanmak için oynamak bir dünya görüşüdür. İnsan kendi hayatının şampiyonu olabilir. İçinde ve işinde “şampiyon zihniyeti inşa etmek” isteyenlere en kapsamlı kaynak…

Kitapta Muhammed Ali’den Pele’ye, Tiger Woods’tan Michael Jordan’a, Katarina Witt’ten Bruce Lee’ye, Roger Federer’den Ronaldo’ya alanın en iyileri kişisel sırlarını ve profesyonel sistemlerini anlatıyor. Çoğu kazanma taktiği Türkçeye ilk kez çevrildi. Türkiye’nin “başarı yazarı” Mümin Sekman da efsanelerin başarı sistemini analiz etti.

Hayatı bir şampiyon gibi yaşamak isteyenler ve şampiyonluktan başka bir hayat düşünemeyenler için… Daha ileriye, daha yükseğe, daha güçlü ve daha hızlı!

Okumaya devam et

MAKALE

Evlat edinilen çocuklar ve güvenli bağlanma süreci

yakın ilişkiler, evlat edinme, evlat edinilen çocuklar, çocuk, bağlanma

Evlat edinilen çocuklar, diğer çocukların uğraşmak zorunda kalmayacağı deneyimler yaşıyorlar. Bu deneyimler, evlat edinilen çocuklarda kaygı veren davranışlara yol açabilir. Peki, bu durumu nasıl baş edebiliriz? İşte yanıtı…

Evlat Edinilen Çocuklarda Bağlanma

Bağlanma teorisini ortaya atan John Bowlby’e göre bir çocuğun birine bağlanması; korktuğu, yorgun ya da hasta olduğu durumlarda özel olarak o kişinin yakınında ve o kişiyle iletişim içinde olmak istemesi anlamına geliyor1. Çocukların bağlanma stilleri güvenli, güvensiz (kaygılı veya kaçınmacı) ve düzensiz-güvensiz olmak üzere üçe ayrılıyor1. Ebeveynlerine güvenli bağlanan çocuklar, hem etraflarındaki dünya üzerinde bir etkileri olduğuna dair kendilerine hem de kişilerarası ilişkilerinde ebeveynlerine güveniyorlar1. Bu sayede problem çözme yeteneklerine daha fazla güvenen çocuklar, daha özgür bir biçimde dünyayı keşfedebiliyorlar1. Buna karşılık güvensiz bağlanan çocuklar gelişimleri boyunca bu keşif süreçlerini güvenle gerçekleştiremedikleri için daha fazla sorun yaşayabiliyorlar. Özellikle düzensiz-güvensiz bağlanan çocuklarda davranış bozuklukları ve psikopatoloji görülme olasılığı daha yüksek oluyor1.

Yapılan araştırmalarda evlatlık çocuklarda daha sık güvensiz ve düzensiz-güvensiz bağlanma stilleri, ideal olmayan çocuk-ebeveyn ilişkileri, tepkisel bağlanma bozukluğu ve rastgele arkadaşlık davranışları olduğu görülüyor1, 3, 4, 5. Evlat edinilmiş çocukların arasında güvensiz-düzensiz bağlananların fazla olmasına aslında bu grupta yetimhanede yetişmiş çocukların sayısının daha çok olması sebep oluyor. Çünkü yetimhanelerden çıkmış evlatlık çocuklar, çok küçük yaşta biyolojik ebeveynlerinden ve yetimhanede karşılaştıkları bakıcılardan sürekli ve sık sık ayrılmak zorunda kalıyorlar1, 4. Temel ebeveyn bakımından yoksun kalmanın getirdiği stres, çocukların beyinlerinin stresle baş etmeyi sağlayan bölümünün diğer çocuklarınkine göre daha farklı çalışmasına ve strese uygun tepki verilmesini sağlayan kortizol hormonunun daha az salgılanmasına sebep oluyor8. Bu işlevsel farklılıklar, çocuklarda zihinsel hastalıklar görülmesine ya da strese yeterince uygun tepki veremedikleri için gençliklerinde daha riskli davranışlar sergilemelerine yol açabiliyor8.

Yetimhaneden çıkıp evlat edinilen çocuklarda yeni ebeveynlerle bağlanmanın oluşabilmesi ve çocukların işlevselliklerinde buna bağlı olumlu gelişmeler görülebilmesi için çocuk ile ebeveyn arasındaki ilişkinin çocuğun önceki bakıcılarıyla olan ilişkisinden farklı olarak stabil, tutarlı ve kaliteli olması gerekiyor. Yapılan bir araştırmada hayatlarının ilk yıllarını yetimhanede sık sık bakıcı değiştirerek geçirmiş çocukların -en uzunu dokuz ayda olmak üzere- %40’ının ilk 3 ay içinde yeni ebeveynlerine bağlandıkları görülüyor5. Ancak çocuklarda bu şekilde bağlanma davranışlarının gözlenmesi, bağlanma stillerinin kesin olarak güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Romanya’daki yetimhanelerde yetiştikten sonra evlat edinilmiş çocuklarla yapılan bir araştırmada, Kanadalı çocuklar ve dört aylıktan önce evlat edinilmiş çocuklara kıyasla araştırılan grubun belirgin bir kısmının yeni ebeveynlerine daha güvensiz bağlandıkları ortaya çıkıyor6. Bu durum elbette çocukların evlat edinilmeden önce karşılaştıkları, bakıcılar tarafından ihmal edilmek gibi kötü deneyimlere oldukça bağlı.

Yetimhanedeki koşullardan ötürü güvensiz bağlanmaya yatkın olan bu çocukların yeni ebeveynleriyle güvenli bir bağ kurmaları zor görünüyor ancak imkansız değil. Bowlby’ye göre çocukların hayatlarındaki ilk beş yılda karşı karşıya kaldıkları ebeveynlik davranışlarının hassasiyetindeki değişimler, çocukların bağlanma stillerinde ve dünyaya bakış açılarında iyi yönde bir değişim sağlayabiliyor4. Yapılan araştırmalarda bir yaşından önce evlat edinilen çocukların biyolojik ebeveynleriyle yetişen çocuklarla aralarında bağlanma stilleri açısından kayda değer bir fark olmadığı görülüyor4, 6. Genel olarak, evlat edinilme yaşı ile bağlanma stilinin iyi yönde değişmesinin zorluk seviyesinin paralel gittiği düşünülüyor2. Bu duruma sebep olarak bir yaşından küçük çocukların yetimhanelerin kötü şartlarına uzun süre maruz kalmadan ve henüz bağlanma sistemleri gelişmekteyken yeni ebeveynleri tarafından bakım görmeye başlamaları görülüyor6. Ancak aynı paralellik düzensiz-güvensiz bağlanma stiliyle evlat edinilme yaşı arasında bulunmuyor, yaştan bağımsız olarak düzensiz-güvensiz bağlanma stili genellikle yoğun bir şekilde kötü muameleye maruz kalma sonucu oluştuğu için değişmesi de daha zor oluyor4.

Bu istisna göz ardı edildiğinde, evlatlık edinilen çocukların, biyolojik ebeveynleri tarafından yetiştirilen çocuklar gibi bağlanma stillerinin onları evlat edinen anneleriyle oldukça benzer olduğu görülüyor7. Yapılan uzun soluklu bir çalışma da erken ve orta çocukluk dönemlerinde annelerin çocuklarına gösterdiği hassas davranışların çocukların erken yetişkinliklerindeki bağlanma algıları üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koyuyor3. Bunun yanı sıra aslında ebeveynlerden en az birinin bile güvenli bir dünya görüşüne (state of mind) sahip olması, çocukların evlat edinilmeden önce yaşadığı travma ve mahrum kalmışlığa karşı koruma görevi görebiliyor7. Yani her ne kadar bağlanma stillerinin güvenliye dönmesi zor gibi görünse de geç evlat edinilen çocukların bile kurumların bakımı altından çıkıp sabit, korumacı ve ilgi gösteren bir aile tarafından bakım görmeleri sosyal ilişkilerinden bilişsel kapasitelerine ve zihinsel sağlıklarına kadar hayatlarının birçok alanındaki gelişimlerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Yazan: Rengim Lal Kılavuz
Düzenleyen: Dr. Gizem Sürenkök
Kaynak: www.yakiniliskiler.com

Okumaya devam et

MAKALE

Müşteri memnuniyeti için öneriler

satın alma deneyimi, satın alma, pazarlama, müşteri, marka

Markalar müşterilerine iyi bir satın alma deneyimi yaşatmayı hedefler. Fakat maalesef bu konuda başarılı olan pek az şirket var. Peki, bu durum tam tersine nasıl çevrilir? İşte yanıtı…

İyi Müşteri Deneyimi Yaşatmak Neden Çok Zor?

İnsanın bir markayla ilişkisi sadece o ürünü kullandığı zaman yaşadıklarından ibaret değildir. Bilgi edinmek için internetten yaptığı araştırmalarla başlayan süreç; çağrı merkezi görevlileriyle konuşmalar, satın alma sırasında satıcıların tavırları ve satın alma yolculuğu sonunda yaşadıklarının toplamından oluşan bir marka deneyimidir.

Kısacası müşteri ve marka arasındaki ilişki bu “gerçeklik anlarında” yaşanan tüm adımları içerir.

Rekabetin gerisinde kalmamak için şirketlerin bu gerçeklik anlarının her birini incelemesi ve satın alma yolculuğunun her aşamasını müşteri için kolaylaştırması gerekir. Bunun için insanların motivasyonlarını, yapmak istediklerini anlayıp sonra da markayla ilişkiye girdiklerinde yaşadıkları zorlukları giderecek çözümler üretmesi lazımdır.

Bugün -maalesef- büyük şirketlerin birincil sorunu müşterilerin gerçekten ne istediklerini anlayamamalarıdır. Satın alma deneyimini iyileştirmek için bir araya gelen yöneticiler, çoğu zaman empati güçlerini kaybederler. Tüketicilerin de kendileri gibi insan olduğunu unuturlar. Çamaşır makinesi üreten bir şirket yöneticisi müşteri deneyimine odaklanmak yerine satış noktalarında yaşanan şirket sorunlarına odaklanır. Oysa her marka yöneticisi, günlük hayatta bir başka markanın tüketicisidir. Özel hayatında; o da yaptığı alışverişten şikâyet eden, aldığı ürünün fiyatından yakınan, gereğinde memnun kalmadığı ürünü iade eden olağan bir müşteridir. Fakat yönetici şapkasını giyip kurumsal bir kimliğe büründüğünde düşünceleri ve davranışları değişir. Müşterilerinin çamaşır yıkamakla ilgili gerçek sorunlarını çözmek yerine sosyal projeler üretmeye, toplumsal konulara duyarlılık kisvesi altında konu dışı alanlara kafa yormaya başlar. Tüketicinin bugünkü ihtiyaçlarını çözmek yerine ilgisiz konulara öncelik verir. Kendi kişisel hedeflerine veya kendi departmanının önceliklerine odaklanır.

Benzer şekilde müşteri deneyimini iyileştirmek için uluslararası danışmanlık şirketlerine büyük projeler yaptıran şirketler bile çoğu zaman kendi tüketicilerinin (müşterilerinin) ihtiyaçlarına yalın çözümler üretmek yerine mevcut sorunları daha da karmaşıklaştırırlar.

Oysa tüketiciler markaların vaat ettiklerini hakkıyla yerine getirmesini beklerler.

Dijitalleşmeyle, bugün pazarlama disiplini bir evrim geçiriyor. Satın alacağı ürünü internetten iyice araştıran, tüketici yorumlarını didik didik okuyan yeni nesil müşteriler markaların önüne farklı taleplerle gelmekte. Bütün şirketlerin bu talepleri iyi anlamaları, analiz etmeleri ve bunlara çözüm üretmeleri şart. Aksi takdirde bugünün insanına zorla iteleyerek ürün veya hizmet satmak mümkün değil.

Son yıllarda hayatımıza giren Inbound Pazarlama, modern insanın beklentilerine karşılık veren bir felsefeyi benimser. Yaklaşımı, dijital ortamda edindiği bilgi ile güçlenen modern müşterinin (tüketicinin) yapmak istediğini anlamak ve ona yol göstermektir. Inbound Marketing felsefesi eski usul yöntemler kullanarak, ısrarla bir ürün veya hizmeti zorla satmaya çalışan pazarlama anlayışının tam tersidir.

Inbound Marketing’in hedefi, markayı insanlara itelemek yerine onları markaya çekmek ve gönüllü bir şekilde markadan alışveriş yapmalarını sağlamaktır.

Inbound Pazarlama yöntemini uygulamak isteyen yöneticilere önerilerim şunlardır:

  • Markanın odağına insanı koy. Onun ne yapmak istediğini, amacını anla. Tüketicilerini veya müşterilerini “persona”lar ile tanımlayabilir, onları segmentlere ayırabilirsin ama unutma ki her biri senin benim gibi gerçek birer insandır. Dolayısıyla markanın müşterisinin önce insan sonra tüketici olduğu hatırla.
  • İnsanlar her gün kendilerine zorla bir şeyler satmaya çalışan yapışkan satıcılardan bıktı. Bu nedenle Web sitene ya da mağazana gelen insana hemen satış yapmaya çalışma. Onun ihtiyaçlarını anlayabilmek için sorman gereken bütün soruları sor. Ona bilgi vermekte cömert ol. Kendini bir satıcı gibi değil, o insana yardım etmek için görevlendirilmiş bir yetkili gibi gör.
  • Alışveriş yapan her insanı tedirgin eden birçok konu vardır. Yanlış ürüne veya hizmete para harcamak, verdiği karardan dönememek, satın aldıktan sonra markanın ilgisiz kalacağından endişe etmek… Bunlar insanların “acı noktalarıdır”. Her sektörde insanların markalardan alışveriş yaparken karşı karşıya kaldıkları sayısız acı noktası vardır. Kendi markan için bunların hepsini listele ve bunlara çözüm üret. Bugün Amazon, insanların bütün acı noktalarını çözdüğü için dünyada 1 numara olmuştur.
  • Eğer böyle davranırsan insanlar senin markana güven duyacak ve alışveriş yapmaya gönüllü olacaklardır. Markanı kendilerine zorla satış yapmaya çalışan diğer markalardan ayrı bir yere konumlayacaklardır.
  • Satın alma yaptıktan sonra senin markanla ilişkiye devam edecekler, kendi çevrelerine markanı tavsiye edeceklerdir.
  • Bütün bunları hayata geçirmek ve insanlara iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için dijital teknolojileri hakkıyla kullan.

Dijital çağda istediği bilgiyi edinebilen, önünde sayısız seçenek olan, istediği markadan alışveriş yapabilen modern insana hitap edebilmek, onu markana çekebilmek, onun aklını ve gönlünü kazanabilmek, onun senin markandan can-ı gönülden alışveriş yapmasını sağlamak için gerekli dijital dönüşümü gerçekleştir.

Bu dijital dönüşümü gerçekleştirmeyen markaların bugünün dünyasında iyi bir alışverişçi deneyimi yaşatmaları ve ayakta kalmaları mümkün değil.

Yazar: Temel Aksoy
Kaynak: www.temelaksoy.com

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Başak Koç Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Başak Koç
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

Ümit Sedat Bayram, Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Ümit Sedat Bayram, Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Harun Kılcı Manşet, Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Harun Kılcı
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND