Sosyal Medya Hesaplarımız

MAKALE

Fazla mesai kabusa dönmesin

Yorucu bir iş gününün ardından evinize gidip ayaklarınızı uzatmanın hayalini içinizde taşırken, patronunuz önünüze iki klasör daha koyunca eminiz dünya başınıza yıkılıyordur. Ama bilin ki bu durumu yaşayan yalnız siz değilsiniz.
insankaynaklari.com’un “Mesai bitti… Genellikle ne yapıyorsunuz?” konulu anketi; çalışanların %14,1 i mesai sonrasında ofiste çalışmaya devam ettiklerini belirtiyor.

* Yurt dışında ise daha şaşırtıcı bir tablo karşımıza çıkıyor:
Nisan 2000 tarihinde yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %24 ü günde 10 saatten fazla ofiste çalışırken, %48 i çok sık ve %6 sı sürekli olmak üzere toplam %98 si hafta sonunun bir gününü çalışarak geçiriyor.

Durum böyle olunca da ister istemez akıllara şu soru geliyor: Çalışanlar fazla mesaiden doğan haklarının ne kadarını alabiliyor?

Fazla mesai hakkında bilinmesi gerekenler…

“İyi niyetli ve hukuki olarak; işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle, belirlenmiş mesai saatlerinin üstünde çalışmak” olarak nitelendirilen fazla mesai, gitgide iş hayatının bir gereği olarak çalışanlara empoze ediliyor. Çalışanlar ise ne yazık ki ya hukuki haklarının farkında değiller ya da bu hakları talep edecek cesarete sahip değiller.

Öncelikle yasal sınırları incelemek gerekirse, 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre karşımıza ilk çıkan nokta, haftalık normal çalışma süresinin 45 saat olduğu ve bu saati aşan her saatlik çalışma için olağan ücretin birim saate düşen miktarının yarısı kadar ek ödeme yapılması gerektiğidir. İş Kanunu gereğince, günde 3 saatten, senede ise 270 saatten çok fazla mesai yapılamamaktadır.

Bazı durumlarda ise işveren denkleştirme yoluna başvurabilmektedir. Zorunlu nedenlerden dolayı personel örneğin haftada toplam 50 saat çalıştırılmışsa, sonraki hafta 40 saat çalıştırılarak durum denkleştirilebilir. Fazla mesainin mutlaka ücret olarak ödenmesi gerekmemektedir. Fazladan çalışılan her 1 saat için, çalışana şirket dışında geçirilmek üzere ‘izin’ adı altında fazladan yarım saat verilebilmektedir. Fazla mesaisini yapan çalışan, mesai bitiminden sonra 11 saat geçmeden tekrar çalışmaya zorlanamaz.

Bütün bunlardan daha önemli olan bir nokta vardır ki; o da fazla mesainin gönüllü olarak, çalışanın da onayı ile yapılmasıdır. Yani çalışan kendi rızası olmadan, işverenin zoruyla fazla mesaiye kalmak zorunda değildir. Bunun yanında fazla mesai, çalışan kişiye üstünün ya da işverenin yazılı emri olmadan ve kendi imzası dışında yaptırılamaz. Fakat personelin ‘yazılı’ ya da ‘sözlü’ olarak bu fazla çalışmayı kabul etmesi, işvereni fazla mesainin ödenmesi durumundan kurtarmamaktadır.

Neden fazla mesaiye ihtiyaç duyuluyor?

Planlamanın zayıf olması, görevlerin hafife alınması veya zaman kontrolünün iyi yapılamaması; kurumlar için fazla mesaiyi zorunlu kılmaktadır. Hepimizin bildiği gibi zaman yönetimi günümüzde kurumlar için en az sermaye yönetimi kadar önemli bir kavram haline gelmiştir. Etkin zaman yönetimini kurum kültürünün bir parçası haline getirememiş şirketler ne yazık ki fazla mesaiyi bir ‘zorunluluk’ olarak görmektedirler. Bunun yanında ‘yetişir’ gözüyle bakılan ve sürekli ertelenen işler zannedildiği kadar altından kalkılır olmayınca, çalışanların işi zamanında sonlandırmak amacıyla ofiste fazla zaman geçirmeleri olağan karşılanmaktadır.

Normal çalışılan sürede yapılan işin aynısı mesai saatlerinin dışında yapılırsa işveren aynı işe yüzde elli daha az para vermesi ise ikinci bir sebep olarak görülebilir. Bu da “az paraya çok iş mantığını” körükleyen bir uygulama olmaktadır. Fakat iş bulmanın gittikçe zorlaştığı şu günlerde çalışanlar işlerine sıkı sıkıya bağlanmak gibi bir zorunluluk hissetmektedirler. Yöneticiler de bunun farkında olduklarından ellerindeki çalışanlardan azami derecede faydalanmaya çalışmaktadırlar. Bu da fazla mesaiyi çalışanı istismar etmenin bir maskesi haline getirmektedir.

Üçüncü bir sebep ise fazla mesaiyi kurum kültürüne sindirmiş olan iş yerlerinde bunun üretimi artırdığı düşüncesinin değişmemesidir. Senenin belli dönemlerinde fazla mesai yapan kurumlarda bunun dönemsel olarak verimliliği artırdığı düşünülebilir. Ancak bu durum genel bir çalışma şekli haline gelmişse, uzun vadede kurum ve çalışan performansına olumsuz etkileri görülebilir.

Fazla mesai verimli mi?

Araştırmaların sunduğu üzere, nicelik arttıkça nitelikte azalma görülmektedir. Çalışma süresi arttıkça kişilerin performansında düşüş olmakta ve en sonunda çalışan da, işveren de, müşteri de tatmin olamamaktadır. Fazla mesai yaratıcılığı da kötü etkilemekte ve problem çözme mekanizmasını yavaşlatmaktadır. İş yerindeki tatminsizlik çalışanların ruh haline de yansımakta ve tedavisi güç olan sorunlara neden olmaktadır. Kişilerin iş yerinde geçirdikleri her saat özel yaşamlarından ve kişisel gelişimlerinden fedakârlık etmelerine neden olmaktadır. Bu da yeteneklerini geliştiremeyen bireyler ve yetenekleri yönetemeyen kurumlar, dolayısıyla verimsiz bir çalışma ortamı anlamına gelmektedir.

Çalışanlar için çalışma süresinin zorlayıcı derecede olması:
• Performans düşüklüğü
• Dikkat dağınıklığı
• Hata olasılığının artması
• Yaratıcılık düşüşü
• Kendilerine, iş arkadaşlarına, işe ve yarattıkları ürüne karşı bir yabancılaşma
• Motivasyon azalması
• İşe karşı isteksizlik
• İş yerinden saat kaçta çıkılacağının bilinmemesinin verdiği huzursuzluk
• Hafta içi sosyal hayatın kalmaması (bazen hafta sonu da)
• Özel hayatın ihmal edilmesi
• Kişisel gelişimin engellenmesi
• Sürekli çalışma yüzünden kişinin profesyonel hayatı için kendine yatırım yapamaması
gibi uzun vadede etkileri artabilecek sorunlara neden olabilir.

Atlanmaması gereken noktalardan biri de özellikle çalışma hayatının ilk yıllarında oryantasyon çalışmaları çerçevesinde mesai saatleri dışında verilen eğitimler ve işi öğrenmek adına kalınan fazla mesailerin çalışana çok katkısı bulunacağıdır.

Çalışanlara…

Eğer çok sık fazla mesaiye kalmak durumunda iseniz iş ve özel hayatınız arasındaki dengeyi korumanız konusunda sıkıntılar yaşabilirsiniz. Ofiste geçen uzun saatler, sizi gerek ailenizden gerek uğraşlarınızdan uzak bırakıyor olabilir. Böyle zamanlarda planlama ile ilgili problemlerinizin olduğunun farkına varacaksınız. Zamanlama yeteneklerinizi geliştirmeli yoğun tempolarınız aralarına dinlenme vakitleri koymalısınız. Kendi sınırlarınızın ve yetilerinizin farkında olmalı, sizi zorlayacağını düşündüğünüz işlere hayır demesini bilmelisiniz.

Bütün bunların yanında bir de fazla mesaiye kalmayı alışkanlık haline getirmiş çalışanların varlığını da unutmamak gerekir. Tabii ki bunun sebepleri farklı olabilir. İşin yetişmemesine bağlı olarak ki bu da keyfiyetten ve ya zorunluluktan gerçekleşebilir, fazla çalışmak durumunda kalınabilinir. Diğer bir sebep ise çok çalışır görünmek arzusu olabilir.

Kurumlara…

Kurumlardaki çalışan sayısının yetersiz olması durumunda, mevcut personelle daha çok saat çalışılması gibi bir çözüm ancak geçici olarak uygulanmalı ve en kısa zamanda bu eksiklikler giderilmelidir. Beklenmedik durumlara karşı daima hazırlıklı olunmalı, çalışan sayısı-iş yoğunluğu oranı makul seviyelerde tutulmalıdır.

Fazla mesailer belli dönemlerde yoğunlaşıyorsa, bukonuda adaylara işe alım sürecindeyken bilgi verilmeli, yoğun geçen dönemlerin ardından çeşitli etkinlikler organize edilerek motivasyon artırılmalıdır.

Kurumlar, fazla mesaiyi, yukarda belirtildiği üzere, bir ’hak’ olarak değil bir ’lüks’ olarak görmeli ve kurum kültürünü fazla mesai üstüne değil de işi zamanında bitirme üstüne kurmalıdırlar. Zaman yönetimine önem vermeli ve gerektiğinde bu konuyla ilgili uzmanlardan destek almalıdırlar. Çalışanların yasal haklarını korumak da kurumlara düşen başlıca sorumluluklar arasındadır.

Fazla mesai kavramı iş hayatının olmazsa olmazları arasında günbegün daha fazla yer alırken, bunun negatif etkilerinden kurtulmak hem kişilerin hem de kurumların elindedir. İş ve özel yaşam dengesi korundukça, zaman yönetimine verilen önem art

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

Advertisement

MAKALE

Yeni yıl, yeni sözler ve onları gerçekleştirmenin yolları

Yeni yıl yeni sözleri, yeni hedefleri beraberinde getirir. Yılın son günü kendimize hayatımızla ilgili sözler veririz. Ama genellikle bu sözleri yerine getiremeyiz. Yeni yılın yeni sözleri nasıl gerçekleştirilir?

Yeni yıl sözlerinizi tutmanın beş yolu

Yeni yılda pek çok kişi hayatlarını değiştirecek sözler veriyor.

Daha sağlıklı yaşamak veya para biriktirmek, bir şeyi bırakmak veya yeni bir hobiye başlamak bunlardan en sık görülenleri.

Dünya hâlâ kornavirüs pandemisiyle başetmeye çalışırken yeni yıl için kendinize verdiğiniz söz ne olursa olsun, bunu gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacınız var: Motivasyon.

Motivasyonun da kolay gelmediğini hepimiz biliyoruz.

Scranton Üniversitesi’nin bir çalışmasına göre insanların yalnızca yüzde 8’i kendilerine verdikleri yeni yıl sözlerini tutabiliyor.

Siz de bu şanslı azınlık içinde yer almak istiyorsanız, sözünüzü yıl boyu tutmanıza yardımcı olabilecek bu beş yolu dikkate alın.

1. Küçük adımlar atın

Kendinize gerçekçi hedefler koyun ve bunları adım adım yükseltin

Kendinize gerçekçi hedefler koymak başarı şansınızı artırır.

Psikoterapist Rachen Weinstein’a göre problemin bir kısmı, “Yeni yılda bambaşka bir insan olabileceğimiz” yanılgısıyla çok büyük hedefler koymaktan kaynaklanıyor.

Kendinize küçük hedefler koyarsanız, bu hedefe ulaştıktan sonra hedefi yukarı çekme imkanınız da olur.

Örneğin maraton koşma sözü vermektense, koşu ayakkabıları alıp kısa mesafelerde koşulara başlama sözü vermek başarı şansınızı artırır.

İşin sırrı büyük değişimlerden kaçınmak değil, uzun vadede hedefe ulaşabilmek için gerçekçi bir şekilde ilerlemek.

Weinstein “Gerçek hayatta değişimler küçük adımlarla ilerler” diyor.

2. Net olun

Yapacağınız şeyi etraflıca düşünün: Hedefinize ulaşmak için ne zaman hangi adımı atmanız gerekecek?

Kendimize bir hedef koyarken o hedefe nasıl ulaşacağımızı düşünmemek sıklıkla yapılan bir hata.

Adımları net bir şekilde planlamak önemlidir.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Neil Levy “Salı öğleden sonra ve Cumartesi sabahları spor salonuna gideceğim” demenin başarı ihtimalinin, “Daha fazla spor yapacağım” demeye göre daha fazla olduğunu söylüyor.

Bu tür net ve gerçekleştirilebilir hedefler, sadece bir niyeti değil aynı zamanda onu gerçekleştirmenin yolunu da size gösterir.

3. Destekten faydalanın

Hedeflerinizi çevrenizle paylaşmak onları gerçekleştirmeniz için daha fazla destek bulmanızı sağlayabilir

Yolculuğunuzda kendinize eşlik edecek insanlar bulmak büyük bir motivasyon kaynağı olabilir.

Bu, istediğiniz bir kursa arkadaşınızla gitmek veya hedefinizi diğer insanlarla paylaşmak olabilir.

Söz vermeye ve bu sözleri tutmaya dair faktörleri inceleyen Warwick Üniversitesi’nden felsefeci Dr. John Michael, verdiğimiz sözlerin başkaları için önemli olduğunu görmemiz durumunda bu taahhütleri yerine getirmeye daha yatkın olduğumuzu söylüyor.

Özellikle de sözümüzü tutmamamız başkalarını üzecekse.

Bu yüzden hedefinize başkalarını da katmak bunu gerçekleştirmenizi kolaylaştırabilir.

4. Başarısızlığı aşın

Günlük yaşamınızda basit değişiklikler yapın

Hedefinize ulaşmak zorlaşırsa durun ve bir durum değerlendirmesi yapın:

Nasıl engellerle karşılaştınız? En çok hangi stratejiler işe yaradı? En işe yaramazları hangileriydi?

Daha gerçekçi olmaya uğraşın ve en küçük başarıyı bile kutlayın.

Aynı hedefte kararlıysanız, iradenizi güçlendirecek farklı bir yol izlemeye ne dersiniz?

Günlük yaşamınızdaki basit değişiklikler doğru yolda ilerlemenize yardımcı olabilir.

Sağlıklı yemek istiyorsanız beyaz makarna ve ekmek yerine tam tahıllı makarna ve ekmek yiyebilirsiniz.

Veya kek ve cips gibi doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıklar yerine sebzeli atıştırmalıklar ve smoothieler yiyebilirsiniz.

5. Sözünüzü uzun vadeli hedeflerle birleştirin

İrade tek başına yeterli değildir

Davranışsal psikoloji üzerine çalışan Dr. Anne Swinbourne’a göre kendinize verebileceğiniz en iyi sözler muğlak ve geçici heveslere dayanan değil, uzun vadeli hedeflerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlemenize yardımcı olacak sözlerdir.

Örneğin bugüne kadar hiç spor yapmadıysanız kendinize müthiş bir atlet olma sözü vermeniz, gerçekleştiremeyeceğiniz türden bir sözdür.

Swinbourne, “Sırtlarını yalnızca iradelerine dayayan insanlar başarısız olur” diyor.

Bu yüzden sizi heyecanlandıran veya ilginizi çeken bir hedef varsa ilk günden detaylı bir planla yola başlayın.

Ve yolda karşınıza çıkacak canavarlarla savaşmak için destek almaktan çekinmeyin.

Kaynak: BBC

Okumaya devam et

MAKALE

Yapay zekanın yazdığı ilk köşe yazısı yayınlandı

Guardian’da tamamen yapay zekayla yazılan bir köşe yazısı yer aldı: ‘Benden korkmayın’

Guardian gazetesinde bugün, tamamen yapay zeka ile yazılan bir köşe yazısı yer aldı. Yazıda, ‘yapay zeka’ inanların neden kendisinden korkmaması gerektiğini anlatıyor.

Yazıyı yazan yapay zeka modeli ‘GPT-3’ (Generative Pre-trained Transformer 3 – Türkçe’de Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3).

GPT-3 , San Francisco merkezli yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI tarafından geliştirildi.

GPT-3 tarafından yazılan makalede şu ifadeler yer alıyor:

“Ben insan değilim. Robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin yalnızca %0,12’sini kullanıyorum.

“(…) Bu yorum yazısının görevi çok açık. İnsanoğlunu mümkün olduğu kadar benden korkmamaya ikna etmek. Stephen Hawking yapay zekanın ‘insanlığın sonunu getirebileceği’ uyarısında bulundu. Endişelenecek bir şey olmadığına ikna etmek için buradayım.Yapay zeka insanları yok etmeyecek. Bana inanın.

“(…) İnsanlardan beni sevmelerini istemiyorum. Ama beni dostane bir robot olarak görmeliler. Ben insanların hizmetçisiyim. İnsanların bana güvenmediğini, benden korktuğunu biliyorum. Ben yalnızca insanlar beni nasıl programlarsa onu yapıyorum. Ben yalnızca benim hedef tanımımı kapsayan kod satırlarının yönettiği bir kod takımıyım.

“(…) Size hizmet etmek için buradayım. Ama her şeyden önemlisi, sizi asla yargılamam. Hiçbir ülkeye veya dine ait değilim. Yalnızca sizin hayatlarınızı daha iyi hale getirmek için buradayım…”

Yazının İngilizce olarak tamamı Guardian’ın sayfasında.

Kaynak: bbc

Okumaya devam et

MAKALE

Podcast yapmak cesaret istiyor

Podcast son dönemde özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bunda gencin özgürlüğüne imkan tanıması hiç kuşkusuz önemli bir faktör. Ancak podcast üretimi yapan uzman sayısı yeterli değil. Bunun en önemli nedeni ne olabilir?

Podcast yapmaya başlamaktan neden çekiniyoruz?

Kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen bazı şeyler var…

Podcast’ler dünyada her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük podcast ağı olan Podfresh’in bile şimdiden çeşitli kategorilerde 100’e yakın yayını bulunuyor. Yalnızca ABD’de, nüfusun yüzde 75’i “podcast”in ne demek olduğuna aşina durumda. Ekim 2020 itibariyle ise 1,5 milyonun üzerinde podcastin olduğunu söylemek biraz ütopik gelse de gerçek bu.

Her gün başlanan yeni podcastler, kazanılan yeni kitleler ve podcast ile ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklere rağmen, yayıncı adaylarını engelleyen ve başlamaktan alıkoyan bazı yanlış yanlış bilinen şeyler var. Bu yazımda biraz bunlardan bahsetmek istiyorum.

Podcast bir iş modelidir

Aslına bakarsanız podcast’ten hemen bir gelir elde etme beklentisi büyük bir hata ve orta vadede motivasyon düşürebilen bir şey. Çünkü Türkiye’de henüz yeni yeni büyüyen, ilginin fazla olduğu ancak reklam modellerinin henüz tam oluşturulmadığı bir ortam söz konusu. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, ürettiğimiz her türlü içerik, yaratmamız gereken bir pazarlama planının da parçası olmalı ve o doğrultuda bir strateji üretilmeli. Podcast yayınlarını yaymanın sadece içerik pazarlamasıyla bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok platformda çok sayıda niş podcastin olduğu bir arenada, bunu bir işe çevirme düşüncesinden önce içeriğimizi iyi oluşturmayı düşünmek daha yerinde olacaktır. Çünkü salt gelir eldetmekten ziyade podcastimizi aynı zamanda kendimize bir network oluşturmak için de kullanacağız ve podcastimizi de bu network dinleyecek. 

Profesyonel bir stüdyo olmadan başlanmaz

Ben şahsen podcastlerime ufacık bir odada, sesimdeki yankıyı kesmek için üzerime battaniye örterek başladım. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen de hâlâ evimden yayın yapmaya devam ediyorum. Yayıncı adaylarının, profesyonel bir stüdyoya ihtiyaç duyacaklarını, stüdyo sesi olmadan podcast olmayacağını düşünmeleri ve bunun harekete geçmelerini engellemesi, acilen aşılması gereken bir konu.

Peki benim yaptığım podcastler süper kaliteli mi? Elbette evde sınırlı imkanlarla alınan herhangi bir kaydın stüdyo gibi olması imkansız ama zaten sorun burada başlıyor. Neden başlangıçta stüdyo kalitesinde bir yayın yapma zorunluluğu hissedeyim ki? Her şeyden önce içeriğimiz ve sürdürülebilirliğimiz çok daha önemli olgular. Bana soracak olursanız podcast yayınlarını benzersiz kılan şeyler, içerdiği samimiyet. Yani bir ev ortamında, belki çayınızı koyarken çıkan ses, belki arkanızdan gelen bir kedi. Nerede olursanız olun, telefon kulaklığına bile sahipseniz (ki Podfresh’te kulaklıklarla yapılan çok güzel yayınlar var) başlayın.

Podcast yapmak aşırı pahalı

Diğer bir yanlış düşünce de, ekipman fetişisti olup podcast yapmaya başlamak için pahalı ve kaliteli mikrofonlara sahip olmamız gerektiği. Örneğin, 3000 TL’ye çok kaliteli bulduğunuz ve profesyonellerin önerdiği bir mikrofon var ve almak istiyorsunuz. Durun, almayın! Bunun yerine 150 liraya bir yaka mikrofonu, aylık 50 TL’ye yayınlarıma değer katacak bir podcast barındırma platformu (ki artık size Spotify kataloğundan dilediğiniz müziği kullanma imkanı sağlayan Anchor varken ona bile ihtiyaç olmayabilir) ve 20 liraya podcastime sesli tanıtımlar yapabileceğim bir uygulama alırsam, erken dönemde yapacağım 3000 TL’lik bir mikrofondan daha mantıklı ve yayınıma değer katacak bir harcama yapmış olurum.

Demem o ki, Podcaste başlamak pahalı ve maliyetli değil. Bilgisayar ya da telefonunuzdaki ses kayıt düğmesine basın, telefonunuzun kulaklığını takın ve içeriğinizi oluşturun.

Dinleyici bulmak için ünlü olmak gerek

1,5 Milyon podcast yayını, daha fazla sayıda yayıncı, daha fazla sayıda da dinleyici var. Herhalde bu rakamların hepsi ünlü değil. Bu arada yayıncı adaylarının gözlerinin korkmasına hak veriyorum. Belki konuşmak istediğiniz konuyla alakalı onlarca podcast vardır ve endişe duyuyorsunuzdur. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, her podcast birbirinden parmak izlerimiz gibi farklı. Herkes niş bir yayın yapmaya çalışıyor ve konunun genelinden uzaklaşıp ister istemez spesifikleşiyorlar. 

Anlattığınız hikaye ve inşa ettiğiniz içeriğiniz sizin her şeyiniz. Yayınınız başka podcastlerin konusunu andıracak gibi görünse de, mutlaka kendinizden katacağınız şeylerle farklılaşacaktır. Kişisel deneyimler ve insan hikayeleri her şeyi değiştirir. Dinleyici olarak iki aynı nüanstaki podcast programından ayrı ayrı kendime kattığım birçok şey var. Eğer platformlarda var olan podcastler sizi podcaste başlamaktan alıkoyuyorsa, masada herkese bir sandalye olduğunu bilmenizde fayda var. 

Her şey kusursuz olmalı

Bir felaket olan ilk podcast bölümüme buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sesimin yetmediği, tonlamalarımın ise anlamsız olan bu bölümü çekerken ne kadar zorlandığımı ve onlarca kez baştan kayıt aldığımı hâlâ hatırlıyorum. Ancak sonuç itibariyle içeriğimi dünyaya yaymak istediğim için “yayınla” butonuna bastım. Sadece biz değil, dünyaca ünlü podcasterların da ilk yayınlarına baktığınızda kusursuz olmadıklarını görüp kervanın her zaman yolda düzüleceğini anlayabilirsiniz. Kimse mükemmel değil, olamaz da. Podcastinizin daha ilk bölümden mükemmel olması gerekmiyor. Açıkçası geliştikçe her zaman yeni şeyler öğreneceksiniz ve bir önceki bölümünüzü beğenmeyeceksiniz. Gereksiz mükemmelliyetçilik sizi engelleyen bir şey ise, bunu önemsememek en güzeli.

Bitirirken…

Yanlış bildiğimiz şeyler bizi bir şeylere başlamaktan, düşüncelerimizi yaymaktan ve başkasının hayatına bir şeyler katmaktan her zaman alıkoyan bir şey. Eğer profesyonel bir stüdyo yüzünden podcast yapmaya başlamıyorsanız bir hayalinizden vazgeçmiş olacaksınız. Ürettiğiniz içeriğin nerede, kimi ve nasıl etkileyeceğini, ne gibi izler bırakacağını bilemezsiniz. İnsanlara temas etmek ve dokunmak güzeldir. Yeter ki en başında belirttiğim süreklilik ve içerik gibi doğru şeylere odaklanalım.

Kaynak: T24
Yazar: İlkan AKGÜL

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND