Sosyal Medya Hesaplarımız

MÜMİN SEKMAN

Artık büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yiyor!

“ÇEVİK ŞİRKETLER: KURUMSAL ATALETİ YENMEK” çıktı. Kitabın yazarları Mümin Sekman ile Alper Utku Milliyet gazetesine konuştu. Milliyet Business ekinde kapak olan röportaja iki tam sayfa ayrıldı. Konuşma tüm ayrıntılarıyla bir tık ötede!

BÜYÜKLÜĞÜN KADAR DEĞİL, ÇEVİKLİĞİN KADAR KONUŞ!

MİLLİYET
29 EKİM 2004
BUSINESS KAPAK
ŞULE YÜCEBIYIK

“Büyük balık küçük balığı yutar” anlayışı tarihe karıştı. iş dünyasındaki son gelişmeler yeni bir kavram yarattı. “Çevik balık, her balığı yutar.” Büyüklük – küçüklük, hatta sermaye bile çok önemli değil. Çeviklik, hız, esneklik en değerli beceriler.

Management Center Türkiye ve Barem Research””””ün yaptığı çalışmada önde gelen 90 şirketin yöneticileri Türkiye””””nin en çevik şirketlerini seçtiler: Turkcell, Arçelik ve Ülker!…

Üç şirket de tüketici ile çok geniş tabanlı bir ilişkiye sahip ve bu nedenle piyasanın nabzını da çok iyi biliyorlar. Karar alırken bürokrasiye boğulmuyorlar. Sık sık yeni ürün veya yeni kampanyalarla ortaya çıkıyorlar.

Bu şirketlerde başarının ortak paydası da işte bu. Değerlendirmelere göre küçük ama çevik şirketler, gelecekte, büyük ama hantal şirketlerden daha değerli olacak

ŞULE YÜCEBIYIK

“Başarılı olmak bizi bozuyor.” Türkiye sınırları içinde yaşayıp da bu görüşe katılmamak mümkün mü? Zaten itirazı olanlara da somut örnekler hazır. Şöyle ki: “En tehlikeli atalet türü başarının getirdiği atalettir. Bu yüzden başarılı oluyoruz ama başarılı kalamıyoruz. Galatasaray UEFA Kupası””””nı aldı ve dağıldı. Çocuklar Duymasın, Kurtlar Vadisi dizileri efsane oldukları anda krize girdiler.”

Bu durumda soru şu: “Biz neden böyleyiz”. Kişisel gelişim uzmanı Mümin Sekman ve Management Center Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alper Utku soruyu şöyle yanıtlıyorlar:

“Takım çalışması gibi şeyler Türk insanının ruhuna ters. Bir grup Türk başarılı olduysa, kısa bir süre sonra birbirleriyle kavga edip dağılacaklarından emin olabilirsiniz. Bunun nedenleri başarıyı paylaşamamamız, profesyonel iş kültürümüzün zayıflığı ve başarıyla gelen ego şişmesidir. Kültürümüzün arabesk yapısı nedeniyle insanımız başarısızlığa nasıl dayanacağını biliyor ama başarılı olunca ne yapacağını şaşırıyor.”

ÇEVİKLİK ÖZÜMÜZDE VAR!

Hiç mi şansımız yok? Tabii ki hayır! Başkaları takım çalışmasına yatkınlarsa biz de ””””çeviğiz””””. Bu da günümüz iş dünyasında başarının en değerli anahtarlarından biri.

Sekman ve Utku diyor ki: “Çeviklik bizim özümüzde var. Yıllardır bedelini ödediğimiz göçebeliğin, en büyük faydası çevikliğe yatkın bireyler yaratmasıdır. ””””Göç yolda düzelir”””” anlayışı çeviklik için uygun bir anlayıştır.”

Management Center Türkiye ve Barem Research, ””””Türkiye””””nin en çevik şirketlerini”””” belirlemek için bir araya gelerek bir anket çalışması yaptılar. Bu kapsamda Türkiye””””nin önde gelen sektörlerine dağılan 90 büyük şirketin patron, CEO veya diğer üst düzeydeki yöneticileri arasında bir anket düzenlediler.

””””Çevik”””” tanımına uygun şirketleri belirlemeleri için yöneticilere beş temel kriter verildi.

Bu kriterler; ””””Pazara uyum sağlama ve tepki verme; Değişken ve esnek maliyet yapısı; Modüler yapı, dış kaynak kullanımı ve ekosistemden faydalanma; Her kademeye yayılmış kurumsal akıl ve karar verme”””” olarak belirlendi.
İşadamlarının, bu kriterlere göre yaptıkları sıralama şöyle oldu: “Turkcell, Arçelik, Ülker, Vestel, Coca – Cola/Unilever”

İşte bu araştırmanın sonuçları Mümin Sekman ve Alper Utku tarafından kaleme alınan ””””Çevik Şirketler: Kurumsal Ataleti Yenmek”””” başlıklı, gelecek hafta yayınlanacak olan bir kitaba konu oldu.

Yazarlar, çevik şirketleri, “piyasa şartlarında veya müşteri beklentilerindeki değişikliklere hızlı tepki veren, çevresel belirsizlik durumunda hızlı ve esnek hareket edebilen şirketler” olarak tanımlıyorlar.

TÜRK İŞ HAYATININ EZBERİ KARIŞTI

Yazarlar, dünyadaki ””””yapısal ve yaygın”””” değişimin dışında kalamayan Türkiye””””de iş hayatında bunun somut yansımaları yaşandığını belirterek, şunları söylüyorlar: “Globalleşme, AB””””ye uyum işlemleri, Çin ile rekabet, internet, küresel terör, faaliyet dışı kâr imkânlarının ortadan kalkması, kalifiye çalışanların ve müşteri beklentilerinin hızlı değişimi Türk iş hayatının da ””””ezberini”””” karıştırdı.

İşte, çevik şirketler ezber karıştıran değişimlere ve belirsizliğe rağmen yıldırım hızıyla operasyonlar yapıp, göz kamaştıran işler yapmayı başaranlar arasından sıyrıldılar.”

Mümin Sekman bu karmaşada öne çıkan çevik şirketleri şöyle yorumluyor:
“Bu şirketlerden bazıları hem büyük hem de hızlı şirketler. Piyasadaki değişimi doğru okuyan, doğru kurumsal stratejiler kuran, ileri teknoloji kullanan, beklenmedik gelişmelere hızlı tepki veren, hızlı kararlar alıp çabuk eyleme geçen, işleri sürüncemede bırakmayan, bürokrasiye aman vermeyip sonuç odaklı çalışan bu şirketler başarılarıyla göz kamaştırıyor.

Vestel iki saniyede bir TV üretiyor. Bir yandan maç izlerken, diğer yandan diziyi DVD””””ye kaydedebilen çevik ürünler geliştiriyor. Turkcell 12 yılda 20 milyon aboneye ulaştı. Ülker Colaturka markasını çevik bir operasyonla piyasaya sürüp bir yılda yüzde 20””””ye yakın pazar payı elde ederek Pepsi ve Coca – Cola””””yı şoke edebildi. Çevik dağıtım ağı ve hızlı ürün çeşitlemesiyle bisküvi – şekerleme piyasasında yüzde 21 oranında pazar payına sahip ve açık ara birinciliğini yıllardır koruyor. Yeni çağın ruhu hız ve esneklik istiyor. Bu şirketler de buna uygun hareket ediyor.”

“KİM KİMİ YER?

Yazarlara göre, şirketler büyüklük ve hızlılık kriterine göre sınıflandırdığında dört kategori oluşturuyorlar: “Büyük ve hızlı şirketler, Büyük ama yavaş şirketler, Küçük ve hızlı şirketler, Küçük ve yavaş şirketler. ”

İş dünyası genellikle denizlerdeki yaşama benzetilir. Yani büyük balık, küçük balık hikayesi gibi. Ancak, anlaşılan günümüzde sadece büyük değil aynı zamanda da hızlı olmak gerekiyor. Ama büyükler için hızlı olmak o kadar da kolay değil. Eğer, iş dünyasını büyük bir ””””deniz”””” olarak kabul edersek, ortaya şöyle bir soru çıkıyor: “Bu dört şirket türünden kim kimi yer? Hangisi hayatta kalmak ve büyümek için daha şanslıdır?

Köpekbalığı mısınız, sazan mı?

Yazarlar denizleri iş dünyasına şöyle uyarlıyor:

“Büyük ve hızlı şirketler sektörlerinin köpekbalıklarıdır. İş hayatındaki ””””en güçlü”””” şirket türüdür. Bu tür şirketler diğer üç kategorideki şirketleri çok rahatlıkla yutabilir. En rahat, küçük ve yavaş firmaları yutabilirler. Yutmakta en fazla zorlanacakları şirket türü ise küçük ve hızlı olanlardır. Büyük ve hantal şirketin ise önce müşterilerini kapar, sonra da onu halsiz bırakıp teslim alırlar.

Küçük ama hızlı şirketler, barakuda gibi avcı balıktır. Çok küçük ve çok çevik olanları piranhaya da benzetilebilir! Büyük ve hantal firmaların müşterilerini teker teker kaparak onları zayıflatırlar. Hem küçük hem yavaş olan firmayı ise çok kolaylıkla yutarlar.

Balina da yem olabilir!

Büyük ve hantal olan şirketler ise balinadır. Sadece küçük ve yavaş olan firmayı kolaylıkla yiyebilir. En büyük düşmanı, aynı sektördeki küçük ama hızlı şirketlerdir.

Genellikle sektörlerindeki büyük ve hızlı şirketler tarafından yutulurlar. Ya da zamanla “küçülerek”, küçük ve hızlı şirketlerin, boğazından geçecek hale gelirler.

Hem küçük hem de yavaş olan şirketleri ise kefal ya da “sazan” balığına benzetebiliriz. İlk üç kategorideki şirketlerin başarısı, bu tür şirketlerin başarısızlığı demektir.

Küçük ve hızlı olan mı kazanır, yoksa büyük ama yavaş olan mı? Değişim bu sorunun cevabını değiştirdi. Çünkü uyum, hızlılık ve çeviklik belirleyici beceri değildi. Yeni yapıda küçük ve hızlı olan, büyük ama yavaş olanın önce yemini sonra kendisini yutabiliyor.”

BÜYÜKLÜK VE HIZLILIK KRİTERİNE GÖRE 4 ŞİRKET TÜRÜ

Büyük ve hızlı şirketler

Sektörünün hem en büyüğü hem de en hızlısı olan şirketlerdir. Sayıları çok azdır. Çünkü hızlılık ile büyüklük genellikle birbirlerine ters orantılıdır. Büyüklük bürokrasiyi ve prosedürleri getirip, genellikle sürati düşürmektedir. Mümin Sekman bu şirketlere, Arçelik, Vestel, Efes Pilsen, Turkcell, Ülker””””i örnek veriyor. Dünyadan ise Wal – Mart, GE ve Microsoft büyük ve hızlı şirket türüne en iyi örnekler.

Büyük ama yavaş şirketler

Sektörlerinin en büyükleri arasında olduğu halde çok hantal çalışan şirketlerdir. Bu gruba iş dünyasında ””””fil firma””””da denir. Genellikle bazı yasal korumalarla büyüyebilmiş kurumlardır. Rekabetin az olduğu alanlarda, girilmesi çok fazla sermaye ve uzmanlaşmış teknik bilgi gerektiren sektörlerdeki en büyük firmalar genellikle bu kategoriye girerler. Bu tür şirketlere tipik örnek tekel hakkına sahip olan kamu kuruluşlarıdır. İçki ve sigara üreten Tekel firması büyük ama hantal şirketlere bir örnektir. Kamu bankaları da bu tür şirketlere örnek olabilir.

Küçük ve hızlı şirketler

“Bu tür şirketler KOBİ ölçeğinde olan, ama çok çevik çalışan, talepteki değişimleri çok iyi takip eden, yeni iş koşullarına hemen adapte olan, girişimci ve atak hareket eden, kendini işin gereğine göre çok hızlı bir şekilde yeniden yapılandırabilen şirketlerdir. Bu tür şirketlere ””””çevik KOBİ”””” diyebiliriz. Genellikle fazla kurumsallaşmamış patron şirketleridir ve patronun kişiliği çevikliğin kaynağıdır. Sekman””””a göre Dünya Göz Hastanesi, Laila, Dizayn Grup ve Koton bu grubun iyi örnekleri.”

Hem küçük hem yavaş şirketler

“İş hayatının yoğun rekabet ortamında ayakta ve hayatta kalmaya çalışan rekabet gücü çok düşük şirketlerdir. Yavaş, yorgun, yılgın ve küçüktürler. İş hayatının ””””tutunamayanlar””””ıdırlar. Müşterilerini diğer kategorideki şirketlere kaptırmamak için sürekli fiyat kırmak zorunda kalırlar. Dikkate değer başarı öyküleri olmadığı için, örnek verildiğinde de insanlar tarafından bilinmemektedirler!”

ÇEVİK LİDERLERİN PROFİLİ:
SORUN DİNLİYORLAR AMA GÜZİN ABLA OLMUYORLAR

Çevik şirketleri çevik yapan asıl faktör, yönetici liderler. Onlar, klasik yöneticiden çok farklı bir profil çiziyorlar. Şirketin veya ekip üyelerinin sorunlarını dinliyorlar ama hiçbir zaman Güzin Abla olmuyorlar. Bürokrat ve formaliter işlemlerden hoşlanmıyorlar

Para ve psikoloji bir arada:

Nakit para akışı ve çalışanların anlık psikolojisine çok dikkat ediyorlar. Yaptıkları işin para kazanma kısmıyla da ilgileniyorlar.

Adam adama markaj :

Çalışanlara hitaben toplu konuşmalar yapsalar da, buldukları her fırsatta ekip üyeleriyle teke tek ilgileniyorlar. Süleyman Demirel””””in, karşılaştığı köy muhtarlarına “Oğlun askerden geldi mi?” diye sormasının sağladığı sadakat, yedi kez başbakan seçilmesini sağlamıştır.

Sokağı izliyorlar:

Bürolarına kapanıp oturmuyorlar. Yol üstünde, yürüyerek yönetiyorlar. Açık kapı politikası izliyorlar. Ekipleriyle elektronik posta almışlarsa hemen cevaplandırarak, onlara duydukları saygı ve özeni gösteriyorlar.

Beyin yıkıyorlar:

Çalışanın aklından geçen düşüncelerin, kendilerinin başarı yada başarısızlığını belirleyeceğini bildiklerinden, çalışanların aklını başıboş bırakmıyorlar. Periyodik konuşmalar ya da eğitimlerle beyin yıkıyorlar.

Güzin Abla değiller:

Çalışanlarını bir sorun getiriyorlarsa, beraberinde bir çözüm de getirmeye zorluyorlar. “Bir sorun getiriyor ama beraberinde çözüm sunmuyorsan, sen de o sorunun bir parçasısın demektir” gibi özdeyişleri duvarlara astırıyorlar. Böylece Güzin Abla””””lık yapmadan, ağlama duvarı olmadan şirketin gerçek sorunlarını görme imkânı buluyorlar.

İlişkilerinde samimiler:

Samimi ve doğrudan bir şekilde ilişki ve iletişim kuruyorlar. Saygınlık mesafesini koruyorlar ama bir yandan da çalışanlarına, bir Kayserili işadamının deyişiyle “Başarılı ol, canımı ye” mesajı veriyorlar.

Kendilerini “azınlık” hissediyorlar:

Kaybedenlerin ülkesinde kazananlardan, negatif düşünenlerin ülkesinde pozitif düşünenlerden, suçlayanların ülkesinde sorumluluk alanlardan oldukları için azınlık durumundalar. Tembel, sorumsuz ve negatif insanlara bir şeyler yaptırmaya çalışmak için tüm enerjilerini harcamak zorunda kalmaları en şikâyetçi oldukları konu.

Kendilerini şarj ve deşarj ediyorlar:

Kişisel enerjilerini yüksek tutmaya önem veriyorlar. Genellikle de bunu spor yaparak beceriyorlar. Pozitif enerjiye inanıyorlar ve olumlu enerjinin bulaşıcı olduğunu düşünüyorlar. Üzerlerindeki negatif eneriden kurtulmak için kullandıkları “deşarj” şekillerine sahipler. Hobi sahibiler.

Az para çok iş:

Kaynak yetersizlikleri yaşadıkları noktalarda yaratıcı çözümler bulduklarında çok mutlu oluyorlar. Sınırlı bir bütçeyle, hatta bütçesiz bir şekilde büyük bir iş başarmak kendilerini zeki ve başarılı hissetmelerini sağlıyor. Kendilerine meydan okudukları nokta bu.

Yavaşlıktan nefret ediyorlar:

Yavaşlık karşısında agresifleşiyorlar. Hataya tolerans gösteriyorlar ama sorumsuzluğu cezalandırıyorlar. Kendileriyle beraber, çalışanlarının da sınırlarını zorladıkları için, tembel ruhlular tarafından baskıcı olmakla suçlanabiliyorlar. Ayrıca sonuç odaklı olmaları nedeniyle de mazeretçi tipler tarafından “acımasız” olmakla eleştirilirler.

Atalete izin vermiyorlar:

Atalet konusunda algılama sahibiler. Atalet kavramını bilmeden, ataletle başa çıkılamayacağını biliyorlar. Ataletli personeli veya departmanı hemen tespit edip, karantinaya alıp rehabilite ediyorlar.

İşleriyle evliler:

İşlerine olan tutkulu bağları, bazen mesai saatlerini aşmalarına neden oluyor. Eşleri bir yandan onların başarılarıyla gurur duyuyor, diğer yandan da kendisine yeterince zaman ayıramamasından dolayı burukluk hissediyor.

Trendleri izliyorlar:

Sektörel trendleri ve rakiplerinin ne yaptığını mutlaka izliyorlar. Rekabetçi bir algılamaya sahipler. Her ne kadar sık sık “kendileriyle yarıştıklarını” söyleseler de gözlerini rakiplerinden ayırmıyorlar.

Başarıya sahip çıkıyorlar:

Kariyerlerini gözleri gibi koruyor, hayatlarını başarı merkezli yaşıyorlar. Bazıları aksini iddia etse de “başarmak mı yaşamak mı?” sorusunda “başarmak” şıkkını seçen insanlar.

Mükemmelliyetçi ve gerçekçiler:

Birtakım kritik sorularla başlayan periyodik değerlendirme süreçleri var. Sık sık “Tam olandan eksik olan ne?”, “Mevcut şartlarda yapılabilecek en iyi şey ne?” diye düşünüyorlar. Mükemmeliyetçilik ile gerçekçiliğin sentezinden oluşan bir tarzları var.

Formaliteden nefret ediyorlar:

Bürokrasi ve formaliter işleri sevmedikleri için genellikle bürokratlar, müfettişler ve hukukçularla sorun yaşıyorlar. Çevik liderler “etkinlik”, bürokratik beyinliler “uygunluk” peşindedir. Bu durum sol sağ çatışması kadar güçlü bir çatışma noktasıdır. Uygunluk liderleri statükoya çektiği için çatışma kaçınılmaz oluyor.

Popüler kavramlara düşkünler:

Çevik liderler genellikle ””””marka olmak””””, ””””ekip çalışması””””, ””””sinerji””””, ””””çeviklik”””” gibi popüler kavramları sık kullanıyorlar.
Bunları sadece konuşmalarında kullanmakla yetinmiyorlar aynı zamanda işlerine uygulayıp sonuç gösteriyorlar. Kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğinin farkındalar. Kitap okuyorlar, kurslara gidiyorlar.

İlk üç çevik şirket nasıl yorumlanıyor

Şişman şirket olmamak için “Diyet” yapıyor

Mümin Sekman””””a göre Turkcell””””in başarısı çevik olmasından ve insanların hayatını kolaylaştıran çevik ürünler sunmasından kaynaklanıyor. Shubuo hizmeti bunun en iyi örneği. Ama Turkcell””””i bekleyen bir tehlike de var: “Bu başarıyı doğru yönetmek.” Sekman””””a göre Turkcell bundan sonra büyük şirket yapısı içinde küçük şirket ruhu oluşturmak zorunda. Turkcell””””in hantallaşmayı önleyen Diyet adında bir programı var. Düzeltici ve İyileştirici faaliyet, Yaratıcılık, Etkinlik ve Takım Çalışması””””nın baş harflerinden oluşuyor.

Elinde çantayla bayileri dolaşan genel müdür

Arçelik, özellikle son iki yılda yaptığı atakla, piyasadaki onlarca yerli ve ithal rakibi arasından sıyrılıp, Türkiye””””nin en ””””çevik”””” ve başarılı şirketlerinden biri oldu.

Bir dönem kapıldığı, büyük ve köklü bir şirket olmanın rehavetini üzerinden attı, kabuk değiştirdi.

Yurtdışında şirket satın alarak, riski dağıtma trendini ilk gören Arçelik oldu. Almanya””””nın köklü markalarından Bloomberg””””i, Avusturya””””da Elektra Bregenz””””i, Romanya””””da Arctic””””i satın aldı. 2006””””da Rusya””””da çamaşır makinesi fabrikası kuracak. Yeni logosu ve ””””Robot Çelik”””” kampanyası ile tüketiciyle yakınlaştı.

Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir””””in “çevik” kişiliğini şirkete yansıttığı da biliniyor. Özdemir, bugünkü konumuna satış temsilciliğinden yükselerek gelen bir Arçelikli. Çalışanlar, bir zamanlar elinde çantayla
bayi bayi gezip ürün tanıtan Özdemir””””in, bugün de aynı ruhu taşıdığını vurguluyor. Özdemir, hiyerarşiyi minimuma indirmesi, yaratıcı düşünceyi desteklemesi, halktan kopmaması, hızlı karar vermesi gibi özellikleriyle biliniyor. Bunun en son örneklerinden biri de son çıkan ””””Türk kahvesi”””” makinesi. Özdemir, Ar – Ge bölümünden gelen Türk kahvesi makinesi üretme projesine, Arçelik””””in küçük ev aleti tasarlayıp üretmeme politikasına rağmen, fikri parlak bulduğu için hemen onay vermiş.

Bisküvileri önce patron Ülker tadıyor

Ülker Grubu hakkında anlatılan bir anekdot vardır. Çıkan her yeni ürün piyasaya sunulmadan önce, bir tabağa konur ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker””””in masasına getirilir. Ülker, ürünü tadar. Damağında şöyle bir çevirir, şekeri, unu, yağı analiz eder, onaylarsa iş tamamdır. Ürün birkaç gün içinde 70 bini aşkın satış noktasına ulaştırılmak üzere yola çıkmaya hazırdır.

Ama beğenmezse hiç şansı yoktur. Ülker””””in eleştirileri doğrultusunda üründeki eksiklikler giderilir, yeniden üretilip, piyasaya öyle çıkar.
Mümin Sekman””””a göre, bu anekdot Ülker””””in çevik şirket olduğunun en önemli göstergesi.

Şirketin diğer bir stratejisi de ””””gizemli”””” olması.

Sekman, “Kendilerini göstermeye yönelik bir çaba içinde olmamaları onları daha da ilginç kılıyor. Ülker bir fenomen. Efsane ve esrarengiz işler başaran bir fenomen. Operasyonel çeviklikte çok güçlü.

Bir ürünü alıp 7 günde 70 bin noktaya dağıtmak, satılanın tahsilatını anında yapabilmek gibi…” diyor.

Sekman, Ülker””””in Anadolu””””da kurduğu çevik dağıtım ağı sayesinde, uluslararası rakiplerine geçit vermediğini belirterek, şirketi şu sözlerle yorumluyor: “Ülker, Anadolu””””nun hakimi. Muhafazakâr değerlere sahip olması da büyük bir avantaj. Anadolu””””ya sosyetik kodlarla girerseniz başarılı olamazsınız.”

Kigem.com Kişisel Gelişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. Türkçedeki ilk kişisel gelişim ve sosyal başarı portalıdır. Yazar Mümin Sekman tarafından yayın hayatına sunulmuştur. 2000 yılında yayına başlayan site, 19 yıldır kesintisiz bir şekilde geliştirici yayınlarına devam etmektedir. Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı 5.000.000 kişiyi aşmaktadır. İçeriği uzman bir ekip tarafından özenle hazırlanmaktadır.

MÜMİN SEKMAN

Mümin Sekman’ın 23. kitabı: Şampiyon Sözleri çıktı!

Bazı insanlar yükselmek için doğar. daha ileriye, daha yükseğe, daha hızlı ilerlemek için yaşar. Farklı spor dünyasından efsanevi isimlerin mücadele, azim, disiplin ve çalışkanlık felsefelerini anlattıkları fikirler kitap oldu. 1250’yi aşkın başarı tavsiyesi Sekman’ın yeni kitabında. 

Kitabın arka kapak yazısını aşağıda bulabilirsiniz.  

Spor Dünyasında Başarılı Olmak

• Pes etmeyi bir kez öğrendin mi alışkanlığa dönüşür.

–Vince Lombardi

• Kan, ter ve saygı. İlk ikisini verir, sonuncuyu kazanırsın.

–Dwayne Johnson

• Yapmadığın atışları asla sayıya çeviremezsin.

–Larry Bird

• Zayıf olana herkes acır, “kıskanılmak” ise çabayla kazanılır.

–Arnold Schwarzenegger

• Olduğun yerden başla. Elindekini kullan. Yapabildiğini yap.

–Arthur Ashe

Bir olimpiyat şampiyonu, size birebir başarı koçluğu yapsa ne kazanırdınız?

Lazer gibi odak, çelikten bir irade ve ateşli motivasyon!

Dünya şampiyonlarının hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiyesi bu kitapta. Şampiyonlar şöhret, servet, kudret, marifet, zafer ve hezimet üzerine hayat dersleri veriyor. Hayatın zorlu “unvan maçları”na çıkarken, mücadele gücünüzü artıracaklar.  Bu kitap şampiyon sporcular kadar, işinin şampiyonu olanlar için. Hayatın olimpik mücadelesinde yarışan CEO’lar, TUS adayı doktorlar, genç girişimciler veya üniversite adayları “zorlu zamanlarda güçlendiren fikirler” bulacak.

“Yetenek yoksulun servetidir,” der John Wooden. Yeteneği şöhrete, şöhreti servete, serveti kudrete, kudreti de daha büyük başarıya çevirmenin sistemini keşfedeceksiniz. Şampiyonluk bir zihin durumudur. Kazanmak için oynamak bir dünya görüşüdür. İnsan kendi hayatının şampiyonu olabilir. İçinde ve işinde “şampiyon zihniyeti inşa etmek” isteyenlere en kapsamlı kaynak…

Kitapta Muhammed Ali’den Pele’ye, Tiger Woods’tan Michael Jordan’a, Katarina Witt’ten Bruce Lee’ye, Roger Federer’den Ronaldo’ya alanın en iyileri kişisel sırlarını ve profesyonel sistemlerini anlatıyor. Çoğu kazanma taktiği Türkçeye ilk kez çevrildi. Türkiye’nin “başarı yazarı” Mümin Sekman da efsanelerin başarı sistemini analiz etti. 

Hayatı bir şampiyon gibi yaşamak isteyenler ve şampiyonluktan başka bir hayat düşünemeyenler için… Daha ileriye, daha yükseğe, daha güçlü ve daha hızlı!

Kitap  4 Eylül 2020 itibariyle dağıtılmaya başlanıyor. Kitapyurdu.com hariç tüm kitapçılarda bulabilirsiniz. 

Okumaya devam et

MÜMİN SEKMAN

KİGEM VE MÜMİN SEKMAN BAŞARI EĞİTMENİ YETİŞTİRİYOR!

Kendini geliştirmeyle profesyonelce ilgilenenler için
Mümin Sekman yönetiminde eğitmenlik eğitimi başlıyor. Kimler, nasıl lisanslı başarı eğitmeni olabilir? Ayrıntılar için tıklayın…

Okumaya devam et

MÜMİN SEKMAN

BÜYÜK BAŞARI ARAŞTIRMASI: BAŞ+ARI PETEĞİ!

BÜYÜK BAŞARI ARAŞTIRMASI: BAŞ+ARI PETEĞİ!

İnternette başarıya dair kaliteli içerik arıyorsunuz ama bir türlü bulamıyorsunuz değil mi? Çıkan içeriklerin çoğunun “çöp” olması sizi de yoruyor mu? Cevabınız “evet”se, sizin yeriniz bizim yanımız. Size güzel bir haberimiz var.

Başarı üzerine Türkiyenin en kapsamlı araştırma projesini başlatıyoruz. Büyük bir idealimiz var: Başarıyla ilgili tüm kaliteli kaynakları tek bir yere toplamak!

Biliyorsunuz, başarı kelimesi “baş” ve “arı” hecelerinden oluşur. “Başarı” üzerine “arı” gibi çalışacağımız bir projenin adı: Baş+Arı Peteği!

Hedefimiz net: Başarıyla ilgili en yararlı kaynakları tek bir yerde toplayıp herkesin kullanımına açmak. Kendi tüketeceğimiz içeriği üreteceğiz. Kullanışlı, güvenilir ve kaliteli içerik ihtiyacımızı kendimiz gidereceğiz.

Peki bunu nasıl yapacağız? Sistemimiz nasıl çalışacak? Başarıyla ilgili en kritik soruların cevabını, farklı kaynaklarda ve kanallardan gönüllülerimiz aracılığıyla bulacağız. Bu ham cevapları uzman editörlerimiz analiz edecek, sınıflandıracak ve  işleyecek. Metnin en son hali, bizzat ben düzelteceğim. Çıkan metinleri hep beraber kendimizi geliştirmek için kullanacağız.

Üzerinde birlikte çalışmak için kocaman bir “Başarı Peteği” hazırladım. Bu petek bizim çalışma çerçevemizi oluşturacak. Sizden beklentimiz ne? Arı gibi peteğin içine polen toplamanız! Nasıl mı? İnternette “arı” gibi dolaşıp, işe yarar, güzel ve vitaminli bilgileri (yani “baş+arı polenlerini”) toplamanızı rica edeceğiz. Bunlar başarıyla ilgili makale, video, belgesel, oyun, twit, karikatür, kitap, GIF veya TED konuşması olabilir. Bu “polenler”  uzman ekimizce işleyerek tüketebilir hale gelecek.

Sizden tam olarak ne bekliyoruz? Aşağıda başarıya dair sorularımızı bulacaksınız. Bunlar bizim peteğimiz. Bunların cevaplarını internet üzerinde, okuduğunuz kitaplarda, kütüphanenizde araştırıp,  bulduğunuz bilgileri “sizden istenen şekilde” girmenizi rica edeceğiz.

Çalışkan, istikrarlı, akılcı polen toplayıcılarımızla ileride yüz yüze bir araya geleceğiz. Bu araştırma projesi, yeni yazar adaylarını keşfetmek için de bir araç olacak.  “Amatör bir ruhla ama profesyonel bir tarzda” çalışmanızı öneriyoruz. Başarınızı izliyor olacağız.

Türkiye’nin en büyük başarı araştırmasının parçası olmaya hazırsanız, başlayabiliriz. Tüm cevapları tek seferde girmeniz mümkün olmadığı için her gün bir cevap girebilirsiniz. Önemli olan her gün en az bir miktar bilgi girmek. İstikrarlı çaba tek günlük kahramanlıktan daha önemli.

Sorular aşağıdaki adreste, cevaplar her yerde. Tıpkı bir şarkıda söylendiği gibi,

“Seher yeli çık dağlara, başarı poleni topla bizim için:)”

Baş+Arı peteğine ulaşmak için tıklayın:

www.kigem.net

MÜMİN SEKMAN

BAŞARI ARAŞTIRMA EKİBİ

Okumaya devam et
Advertisement

EĞİTMENLER

MEHTAP TOZCU MEHTAP TOZCU
EĞİTMENLER1 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Mehtap Tozcu

Mehtap Tozcu Adana’da doğdu.  Çukurova Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Ahi Evran Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Özel...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar Eğitmeni: Başak Koç

Milli voleybolcu Başak Koç, 1993 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde spor kariyerine başladı. Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Işıkspor’da forma giydi.  Aktif...

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Her Şey Seninle Başlar eğitmeni:
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Batuhan Kürkçü

1987 yılı Ankara doğumlu olan Batuhan Kürkçü, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Askerlik sonrasında Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Ümit Sedat Bayram

ÜMİT SEDAT BAYRAM KİMDİR? Ümit Sedat Bayram 1977 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Ulusal bir ilaç firmasında...

EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Harun Kilci

Harun Kilci Kariyer ve Yönetim Danışmanı Eğitmen 1999 yılında Kara Harp Okulundan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu, 2005 yılında işletme...

Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri, Manşet, Kübra Yalçın
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Kübra Yalçın

Kübra Yalçın İK Yöneticisi, Eğitmen Adana’da dünyaya gelen Kübra Yalçın birincilikle girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ‘Şeref Öğrencisi’...

Meltem Can Karabay Meltem Can Karabay
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Meltem Can Karabay

Meltem Can Karabay Yaşam Koçu ve Eğitmen İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Kişisel gelişim alanına duyduğu...

Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri Lisanslı Her Şey Seninle Başlar eğitmenleri
EĞİTMENLER2 sene önce

Her Şey Seninle Başlar eğitmeni: Özlem Baydar

Geçen yıl Her Şey Seninle Başlar eğitmen eğitimi açılmıştı. Seçilen eğitmen adaylarına Mümin Sekman tarafından eğitimler verildi ve artık göreve...

TREND