Mümin Sekman

Tazminat vermek mi mobbing yapmak mı?

Mobbing yani psikolojik yıldırmanın Türkiye'de son yıllarda inanılmaz boyutlara ulaştığı görülüyor. Dr. Mehmet Uzkut, bazı büyük şirketlerin üst düzey çalışanlarına tazminat vermemek için mobbing yaptığını belirtti. Peki mobbing sorununun çözülmesi için neler yapılabilir?
 

'Tazminat vermemek için mobbing yapılıyor'

MOBDER Antalya Şube Başkanı Dr. Mehmet Ozan Uzkut, bugüne kadar ’Bana mobbing yapılıyor’ diye 3 binin üzerinde başvuru yapıldığını, 600’ünün mobbing vakası olarak değerlendirildiğini aktardı. Bunlar arasından yaklaşık 100’ünün dava konusu edildiğini ve 16- 17’sinin olumlu sonuçlandığını belirten Dr. Uzkut, kalan davaların ise karşılıklı uzlaşmayla çözüme kavuşturulduğunu dile getirdi. 

Yanlış mobbing davalarına da değinen Dr. Uzkut, son dönemde mobbing olmayan birçok olayın mobbingmiş gibi yayılmaya başladığını, bu nedenle açılan birçok davanın kaybedildiğini, avukatların da konuyu çok iyi bilmediklerini kaydetti. Dr. Uzkut, "Ayrımı iyi yapabilmek lazım. Bu kez gerçek mobbing mağdurları dava açmaya korkuyor, ’Dava açacağız da ne olacak, sonuçta kaybedeceğiz’ mantığı yerleşiyor. Halbuki öyle değil, gerçek mobbing mağdurları davalarını kazanıyor ki, çok büyük davalar kazanıldı bu konuda" dedi.

Tazminat vermemek için mobbing uygulanıyor!

Bazı şirketlerin üst düzey çalışanlarına tazminat vermemek için mobbinge başvurduğunu anlatan Dr. Mehmet Ozan Uzkut, şu örneği aktardı: 

"Geçen yıl bir ilaç firması bölge müdürüne mobbing uyguladı, istifaya zorladı. Sürekli müdürlerini yok sayıyorlar ve mobbing kriterlerini yerine getirip onu istifaya zorluyorlar. Amaç da ’Kendisi istifa etsin de tazminat ödemeyeyim.’ Ama biz mobbing olayını ispat edip dava açtık. Kazanma aşamasındayken ilaç firması anlaşma yoluna gitti, iyi bir tazminat ödeyip kişiyi davadan vazgeçirdi."

Hemşireler ve üyelerine mobbing!

Son yıllarda sağlık sisteminde hemşirelerin yüzde 70’ine, üniversitelerdeki öğretim üyelerinin yüzde 65’ine mobbing yapıldığının bilimsel çalışmalarla tespit edildiğini aktaran Dr. Uzkut, bu veriler ışığında diğer sektörler de değerlendirildiğinde mobbingin inanılmaz boyutlarda olduğunu söyledi.

Sağlıkta çalışanlar korkudan gelemiyor!

Eğitim sektöründe yaşanan mobbing vakalarında ciddi düşüş olduğuna değinen Dr. Uzkut şöyle konuştu:

"Sağlık yine ön planda. Sağlıkta çalışanlar korkudan gelemiyorlar, ama biliyoruz ki sağlıkta mobbing çok fazla. Medyada mobbing çok fazla. Özel sektörde, bankacılıkta, turizmde, ilaç sektöründe davalık olan mobbingler çok fazla. Çünkü şirketler profesyonelce mobbing yapıyor. Bunlar kötü niyetle yapılan mobbingler. Bunların engellenmesi ve cezalandırılması şart. O yüzden mobbingi önlemenin yolu dava açmak, tazminat almak değil. Mobbingi sosyolojik boyutuyla çözmemiz gerekir. Halk bilinçlenerek ancak bu mobbingi çözebilir. Biraz okuyan, biraz bilinçlenen vatandaş mobbinge uğramaz. Mobbing var, bir gerçek." 

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr