Mümin Sekman

Siyasette, sporda ve sekste "itibar yönetimi" olmaz

İtibar yönetimi benim profesyonel alanım. Uzun yıllardır dünyada ve Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaları izliyorum. Deneyimlerim ve birikimlerim ile yapılan çalışmalara katkı vermeye çalışıyorum. Danışmanlık hizmetlerimin dışında, konferans, kongre ve panellerde düşüncelerimi aktarıyorum. Yayınlarım, üniversitelerdeki derslerim ile birikimimi paylaşma çabası içindeyim.  20 yılı aşkın deneyimlerimin ışığında söyleyebilirim ki “siyasette, sporda ve sekste” itibar yönetimi olmaz! Olamaz!

Bu üç alanın doğası, mayası ve dinamikleri itibar yönetimi adını verdiğimiz saygınlığın inşa edilmesine engeldir.

Toplumun tüm kesimleri tarafından takdir edilmek için bu üç alan kendi iç çelişkilerini aşamaz.
Belki istisnaları vardır. Ancak bu temel döngü tarih boyunca da böyle olmuştur!
Çünkü itibar yönetiminin özünde “etik” olmak vardır.
Adil olmak bir yaşam felsefesidir. Yasaların, yönetmeliklerin bittiği yerde başlayan toplum yararına vicdani bir “duruş” sergilemek vardır.
Açıklık, dürüstlük ve şeffaflık vardır.
Sorumluluklarını “halk, toplum yararına” dengelemek, “ikircikli” konularda toplum çıkarlarından yana tavır almak vardır.
Belki de en önemlisi, “hesap verebilirlik” gibi çağdaş ve herkesin beklentilerini tatmin edecek bir anlayış vardır.
Siyasetin hamurunda bu saydıklarımızın hiç birini göremeyiz.
Sporda ve özellikle futbolda kıyısında, köşesinde bile yoktur.
Seksi tanımlayabileceğiniz tüm alanlar ise birilerinin itibarını yerle bir etmek amaçlı kurgulanmış işporta tezgâhlarıdır!

Siyasetin aktörleri dokunulmazlık zırhının içinden çıkmaya yanaşmazlar.
Bu yüzden hesap verebilirlikleri yoktur!
Kendi fikirlerine aykırı da olsa partilerinin grup kararlarına uygun el kaldırmak zorundadırlar. 1 Mart tezkeresi oylamasında “hayır” oyu kullanan iktidar partisine mensup milletvekillerinin  siyaset kariyerleri bu yüzden bitti!
Oy kaygısı veya çıkarları nedeniyle “kayırmacılık veya partizancılık” siyasetin hammaddesidir. Bunu çekip çıkarttığınızda siyaset yapılamaz. Bu yüzen siyasette “adil” olunamaz!
Hiçbir siyasi partinin gelirinin tam olarak ne olduğu, kimlerin maddi destek sağladığı, gelirlerini nereye harcadığı bilinmez. Şeffaflık,  yoktur.
Kusuru ortaya çıkan makam sahibi siyasetçiler makamlarını terk etmeye yanaşmazlar.
Kamuoyunun duyarlılığı onlar için kısa bir süre sonra dinecek olan meltem rüzgarından farksızdır.
Siyaset, toplumsal yaşam kalitesini artırma iddiasına bir uğraş olması gerekirken “köşe dönme” kültürünün egemen olduğu bir uğraş alanına dönüştüğünden “sorumluluk” tanımı  anlam değiştirmiştir!
Siyasette itibar yönetimi adı altında yapılmaya çalışılan olsa olsa “vitrin süsleme” sanatıdır!
Renkleri, yaratıcılığı, cazibesi ile al benisi öne çıkarılan…
Ancak dükkândan içeri girdiğinizde her şeyi tel tel dökülen…
Coşkunun yerini hayal kırıklığına bıraktığı…
Bir “cilalı imaj” vitrininden başka bir şey değildir siyasette itibar yönetimi!
Ne Olof Palme ne de Willy Brandt’ın dünyadaki tüm siyasetçilere örnek olan itibarı, diğer siyasetçilerin itibarını yönetemez!

Sporda, ya da özellikle futbolda durum farklı mı?
İtibarlı olabilmenin kilidini açacak saydığımız hangi itibar anahtarı sporun hangi alanında yönetiliyor ki!
Şike kültürünün mahkeme kararlarına geçtiği…
Fanatizmin  ayakta durabilmenin tek geçerli akçe olduğu…
“ölmeye geldik” kültürünün sporun tüm kılcal damarlarına yaygınlaştığı bir ortamda hangi itibardan söz edebiliriz ki?

Kurumların vergi rekortmeni olması ve bunu göğüslerini gere gere kamuoyuna yansıtmaları bir “itibar” göstergelerinden biri sayılabilir.
Yıllar önce genelev patroniçesi Matild Makunyan da vergi kraliçesi olmuştu!
Bıyık altı gülümsemeler ile karşılamıştı kamuoyu bu rekortmenliği.
İtibar yönetimi danışmanlığı alan bir genelev işletmecisi var mıdır dünyada …
Varsa , “şeffaflık” adına müşterilerinin ismini web sayfasında yayımlıyor mudur?
Sözün kısası; siyasette, sporda ve sekste itibar yönetimi olmaz! Olsa olsa patlak bir topla orta saha top dolaştırma olur!

Yazar: Salim Kadibeşegil,aut
Kaynak: http://www.bilgicagi.com,aut

x

Gelişimciler Facebook'ta

Mümin Sekman'dan Günlük Başarı Tavsiyeleri almak için.