Mümin Sekman

Şimdi öğrenci olmak varmış!

ŞİMDİ ÖĞRENCİ OLMAK VARMIŞ!

Pervin KAPLAN
SABAH

Devamsızlıktan kalmak ve sınav yok, iyi karne notu tek ölçü değil; örnek ve iyi sporcu olan da sınıfını geçecek. İlköğretim Yönetmeliği de ABye uyduruldu. Öğrencilere hakları öğretilecek, yabancı uyruklular ant içmeyecek. 1, 2 ve 3üncü sınıfta sınav yapılmayacak. Karne, davranış ve başarıya göre doldurulacak.

Okul müdürleri, öğrencilerin okul dışındaki davranışlarından da sorumlu tutulacak. Yaramaz öğrenci önce uyarılacak. Israr ederse, uslu duracağına ilişkin sözleşme imzalatılacak. Devamsızlıktan sınıfta kalmak yok. Devamsızlığı önleyemeyen veliye para cezası var. Öğrenci okulun ya da arkadaşlarının mallarına zarar verirse, parası veliden alınacak...

Milli Eğitimin İlköğretim Yönetmeliği köklü değişikliklere uğradı. 19 gün sonra başlayacak yeni eğitim yılında, ilköğretim öğrencileri yeni haklara da kavuşuyor.

Yeni yönetmelikle öğrencilerin, planlı çalışma alışkanlığına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılığını geliştiren, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor

İlköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim esaslarını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklik, şimdi öğrenci olmak varmış dedirtecek nitelikte. Yönetmelik değişliği ile devamsızlık nedeniyle sınıfta kalmak tarihe karışırken, öğrenciler için radikal değişiklikler öngören yenilikler getirildi. Buna göre, okullarda öğretmeler haylaz öğrencilerle sözleşme yapacak. Bununla birlikte, 20 günden fazla devamsızlık halinde okuldan atılma kalkarken, bunun cezası veliye kesilecek. Ayrıca yabancı öğrenciler Türküm, Doğruyum, Çalışkanım diye başlayan Andımızı okumayacak.

Ayrıca okula yeni kayıt yaptıracak çocukların sağlık kurumundan aşılarının yapıldığına dair belge getirmesi istenecek. Yeni yönetmeliğe göre, okul içinde veya dışında okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer personele saldırıda bulunan öğrenciler, başkasının yerine sınava girenler, herhangi bir kurum ve dernek adına yardım toplayanlar da başka okula gönderilecek. Yürürlükten kalkan yönetmelikte var olan, müdür ve yardımcılarının maaş karşılığı olarak haftada en az 6 saat derse girmeleri öngörüsü de yeni yönetmelikle zorunluluktan çıktı.

ÇOCUKLAR HAKLARINI BİLSİN
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınav yapılmasını yasaklayan yönetmeliğe göre tinerci öğrenciler başka okullara nakledilecek.

Resmi Gazetede dün yayınlanan yönetmelikle, öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına göre yetiştirilmelerinde değişiklik de yapıldı. Daha önceki yönetmelikte ilköğretimin amaçları arasında, Öğrenciye, Atatürk ilke ve inkılaplarına, T.C. Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak hükmü yer alıyordu. Yeni yönetmelikte ilgili düzenleme şu şekilde yer aldı

Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; T.C. Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başka haklara saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenen birey olma bilincini kazandırmak.

Şimdiki okullar harika...
İlköğretim okullarında 8 yıllık kesintisiz eğitimin her Türk vatandaşının hakkı ve zorunlu olduğunun altı çizilen, özellikle öğrencinin davranışlarının ödüllendirilmesi ve cezalandırılması konularında detay hükümler içeren yönetmeliğin getirdiği bazı yenilikler şöyle

DEVAMSIZLIĞIN CEZASI VELİYE;
Daha önceki yönetmelikte, raporsuz olarak en fazla 20 gün okula devam etmeyenlerin devamsızlıktan sınıfta kalmaları yer alıyordu. Yeni yönetmelikte ise bu hüküm kalktı. Öğrencinin okula devam etmesinden velisi sorumlu olacak. Öğrenci okula devam etmediği taktirde bir süre sonra velisi uyarılacak. Buna rağmen de öğrenci devam etmemekte ısrar ederse veliye, kaymakamlıklar tarafından idari para cezası verilecek. Öğrencinin devamsızlığının velinin göndermeme tavrı nedeniyle gerçekleştiği tespit edilirse bu kez veli hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

MİNİKLERE SINAV YOK ;
Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda sınav yapılmayacak. Bu öğrencilerin karneleri, okul içindeki ve derslerdeki tutum ve davranışları ile başarılarına göre doldurulacak.

Haylaz öğrenciye Sözleşmeli engel;
Sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışı devam eden öğrenciler velisi ile görüşülmeden önce son kez uyarılacak. Bu sırada öğrenciye bir daha aynı davranışı yapmayacağına ilişkin şu sözleşme imzalatılacak

Ben .... ..... (adı soyadı) tarihinde, öğretmenim ... (öğretmenin adı soyadı) tarafından ..... (hatanın ne olduğu) hatalı olduğumu anladım. Olumsuz davranışımın yinelenmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar konusunda bilgilendirildim. Aynı tür davranışı bir kez daha yapmayacağıma söz veriyorum. (Tarih ve öğrencinin tek taraflı imzası).

Tinerciye sürgün;
Öğrencilere uygulanacak yaptırımlardan biri de okul değiştirme olacak. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırı davranışta bulunanlar, sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit, taciz gibi davranış gösterenler, okula yaralayıcı, öldürücü alet getirenler, yangın çıkaranlar, dernek ve siyasi parti propagandası yapanlar, alkol veya bağımlılık yaratan maddeleri kullanan veya bulunduranlarla başkalarını teşvik edenler başka okula nakledilecekler. Buna ilçedeki Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Üst Kurulu karar verecek.

* Müdürler sokakta da öğrencinin ensesinde

Okul yöneticileri, öğrencilerin okul içinde olduğu gibi, okul dışında yasal soruşturmayı gerektiren bir suç işlediklerini duyarlarsa, öğrencileri, polis ve savcılıklar gibi ilgili makamları bildirecekler.

Üstün başarı belgesi;
Üç öğrenim yılı kesintisiz takdirname alan öğrencilere, üstün başarı belgesi verilecek. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ilk beşe girenler; sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde başarı gösterenler; davranışlarıyla örnek olanlar da onur belgesi ile ödüllendirilecek.

Özel yetenekler köreltİlmeyecek;
Özel yeteneği saptanan öğrenciler, gerekli olanak sunulabilmesi için bilim ve sanat merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kurumları, devlet tiyatroları, il kültür müdürlükleri ve güzel sanatlar liseleri gibi kurumlarla ilişki içine girilecek.

* Okulda kırılan camın zararı veliden

Öğrenci, okulun veya diğer arkadaşlarının mallarına zarar verirse bu maddi zarar velisinden alınacak.

ÖĞRENCİYİ ÖĞRENCİ DENETLEYECEK;
Her okulda, üstün başarı belgesi alan öğrencilerden biri Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna alınacak.

CEZAYA İTİRAZ HAKKI;
Öğrenciye ceza vermek zorlaştırılıyor. Buna göre bir öğrenci disiplinsiz davranışı sınıfta yapmışsa, suçsuz olduğunu ispatlayabilmek için diğer arkadaşlarını tanık olarak gösterebilecek. Verilecek ceza mutlaka yazılı ve gerekçeli olacak. Öğrenciye savunmasını almadan ceza verilemeyecek.

Okula ilk adım 200 milyondan başlıyor
Okulların açılma heyecanına velilerin alışveriş telaşı da eklendi. Aileler, birinci sınıfa başlayan çocuklarının çanta, önlük, eşofman gibi ihtiyaçlarını karşılamak için en az 236 milyon lira ödeyecek

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kayıtların başlaması ile birlikte velileri aynı zamanda bir de okul kıyafetleri sıkıntısı sardı. En düşük bütçeye sahip veliler bile çocuklarını en az 200 milyon lira ile 350 milyon arasında değişen fiyatlara giydirebilecekler.

Bu yıl okul kitaplarının ücretsiz olması bile, dar gelirli ailelerin 15 Eylül 2003 tarihinde başlayacak öğretim yılında yüklenecekleri masrafları azaltmıyor. Giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle öğrencinin okul masrafı her yıl katlanarak artıyor.

Bu yıl da ilköğretimin ilk sınıfına adım atmanın bedeli 200 milyon lira ile 350 milyon lira arasında değişiyor. Buna kayıt için gereken eğitime katkı payları ve bağışlar da eklenince her öğretim yılı aile bütçesinde kara delikler açılmasına neden oluyor.

Kayıt parası mecburi
Mili Eğitim Bakanı Hüseyin Çelikin de ifade ettiği gibi her yıl Milli Eğitim Bakanları okullarda bağış adı altında kayıt parası alınmaması yönünde genelge yayınlamalarına rağmen bunun önüne geçilemiyor. Okula ilk kayıt yapılırken velilerden Eğitime Katkı Payı adı altında en az 15 milyon lira ek ücret ve ardından da gönüllerinden kopan oranında bağış yapmaları isteniyor.

GÖNÜLLÜ BAĞIŞ OLUR
Milli Eğitim Bakanı Çelik ise bu konuyla ilgili, yaptığı açıklamada okul müdürlerinin bağış istemek zorunda kaldığına işaret ederek, bunun gerekçesini şu sözlerle açıklıyor

Genelgelere rağmen bağışın önüne geçilememiyor. Çünkü okul müdürüne okulu en iyi şekilde idare et, ama sana öğretmen parası ve yakıt parası dışında başka tahsilat ayıramayız. Başının çaresine bak diyoruz. Ama ekmeğine muhtaç olanların gırtlağına yapışıp, zorunlu bağış adı altında para istemek hiçbir vicdana sığmaz. Gönüllü olarak vatandaş okula katkıda bulunmak istiyorsa, bu para alınsın.

x

Gelişimciler Facebook'ta

Mümin Sekman'dan Günlük Başarı Tavsiyeleri almak için.