Mümin Sekman

Refahımız arttı, ömrümüz uzadı

Ekonomide son yıllarda yaşanan gelişme Türk halkının ömrünü uzattı. Kişi başına düşen milli gelirin iki katına çıktığı, refahın arttığı 2003-2009 yılları arasında ortalama yaşam süresi 70.9 yıldan 73.9 yıla yükseldi

Türkiye’de ekonomiye paralel olarak hayat standartları da yükseliyor. Son yıllarda ekonomideki gelişmeye paralel olarak insan ömrü de arttı. Türkiye’de ortalama ömür, 2003-2009 yılları arasında 70.9’dan 73.7 yıla yükseldi. Altı yıllık dönem incelendiğinde kadınların ömrünün 73.4’den 76.1 yıla, erkeklerin ömrünün ise 68.6’dan 71.5 yıla çıktığı görüldü. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2008 ve 2009 yılına ait sosyal gösterge verilerine göre, 2003 yılında kadınlar erkeklerden ortalama 4.8 yıl daha fazla yaşıyordu. Kadınlar lehine olan, bu fark 2009 yılında 4.6 yıla indi. Gelişmişlik düzeyinini bir göstergesi sayılan bebek ölüm oranı ise 2003-2009 döneminde binde 25.6’dan binde 20.5’e geriledi.

OTOMOBİL SAYISI ARTTI
2003 yılında 61 bin 491 kilometre olan karayolu uzunluğu (devlet ve il yolları toplamı, köy yolları hariç), 2005’de 61 bin 939 kilometre, 2007 yılında 61 bin 912 kilometre olurken, 2003’de 1882 kilometre olan otoyol uzunluğu, 2008’de 2010 kilometreye yükseldi. Ayrıca, 2003 yılında Türkiye’de 1000 kişiye 66.5 otomobil düşerken, bu rakam 2005 yılında 78.1’e, 2007 yılında da 91.7’ye yükseldi. Bu rakamın 2010 sonu itibarıyla 103’e yaklaşması bekleniyor. 2003’de 8 bin 697 kilometre olan demiryolu uzunluğu da 2008’de 8 bin 699 kilometreye çıktı.

KÜLTÜREL FAALİYETLER ARTTI
TÜRKİYE genelinde 2003 yılında 826 olan sinema salonu sayısı 2009 yılında iyi katlanarak bin 647’ye yükseldi. Seyirci sayısı da 14 milyon 503 bin’den 31 milyona 334 bine yükseldi. Aynı dönem içinde tiyatro sayısı da 115’den 201’e yükseldi, tiyatrolardaki koltuk sayısı da 36 binden 80 bine çıktı. Oynanan eser sayısı da 977’den 2bin 217’yte yükseldi. 2009 yılında gerçekleştirilen toplam kültürel ve bilimsel faaliyetler de 2008 yılına göre yüzde 2,3 artarak 36 bin 055’e yükseldi. 2009 yılında kültürel ve bilimsel faaliyetler en fazla üniversiteler tarafından düzenlendi.

Kaynak: http://www.sabah.com.tr