Mümin Sekman

Profesyonellik nedir, ne değildir?

Günümüzde profesyonel davranış modeli sahtelik üzerine kurulmuş, herkesin birbirini kandırmak adına rol yaptığı bir tiyatro sahnesinden başka bir şey değildir. Astlar üstler birbirlerinin sırtından kendi lehlerine nasıl kazanç sağlayacaklarını düşünüp planlamalar yaparlar.

Türk Dil Kurumu’na göre “profesyonel” kelimesinin iki anlamı var. Birincisi, işi kazanç sağlamak amacıyla yapan kişi (amatör karşıtı) olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre profesyonel, temelleri kazanç üzerine kurulu bir anlam ifade ediyor. Diğer anlamı ise, ustalaşmış-uzmanlaşmış olarak belirtiliyor Türk Dil Kurumu. Türkiye’de profesyonel deyince kimi zaman yaptığı işten kazanç sağlayan kimse, kimi zaman da uzmanlaşmış kişi anlamı herkesin kafasında yer etmiştir. Dünya’ da ve Türkiye’ de herkes profesyonel firmalarda çalışmak istiyor, işverenler profesyonel çalışanlarla yollarına devam etmek istiyorlar.

Sizce yöneticiler, çalışanlar, organizasyonlar, örgütler profesyonel mi? İyi bir şey mi profesyonel olmak?

Günümüzde yaşanan “Profesyonellik”, üst yönetimin çıkarının, organizasyonun bütününün çıkarının üstünde tutulması ve alınan kararların çoğunlukla üst yönetimin lehine sonuçlanması olarak tanımlanabilir. Hal böyle olunca organizasyonun bütünü hem finansal karlılık anlamında, hem de çalışanların ortaya çıkardıkları iş kalitesi anlamında hüsrandan öteye gidemez.

Günümüzdeki “Profesyonellik” anlayışına bir örnek vereyim, çok uluslu bir firma düşünün. Sistemleri, bilgisayarları, danışmanları, üst düzey yöneticileri, finansal gücü, sahip olduğu marka gücü, ürün kalitesinin üst düzey olduğu bir firma hayal edin.

CEO ve üst yönetim organizasyonun bütününü etkileyecek bir karar açıklayacaklar. Süreç aynen şu şekilde işler. Önce astlara bu konu hakkında ki görüşlerini sorarlar. Çünkü herkes düşüncelerini ifade etmede özgürdür. Çünkü profesyonel ve kurumsal kültür, çalışanların kendisini özgürce ifade etmesini sağlayacak ortamı çok güzel hazırlamıştır. Astlar ve çalışanlar kendi düşüncelerini paylaşırlar. Bu arada alınacak karar üst yönetim tarafından önceden belirlenmiştir zaten. Üst yönetimin görüşlerine yakın görüşlerden yola çıkarak organizasyondaki diğer kişilerin de üst yönetimin görüşlerine katılmalarını sağlayıcı konuşmalar yaparlar. Tabii ki bu arada çalışanlar üst yönetimin lehine yansıyacak kararların alınmasını desteklemeyi kendilerine vazife edinmişlerdir. Çünkü çalışanlarda profesyoneller ya. Zaten profesyonelliğin tanımında da kazanç sağlayan kimse olma durumu mevcut ya.

Nihayetinde alınan karar herkesin oluşturduğu ortak bir hikaye ile açıklanır. Açıklama esnasında güzel bir ifade biçimiyle hikaye kusursuz anlatılır, kararın üst yönetimden ziyade çalışanlara olan faydası hakkındaysa sığ açıklamalar yapılır. Bu arada karara karşı bir görüş bildirirseniz sizi aldıkları kararları benimsemeyen, takım çalışmasına uygun olmayan ve takım düzenini bozan kişi olarak lanse ederler ve organizasyonda yalnız kalmanızı sağlarlar. Bunların hepsine de profesyonellik denilen bir güzel isim verirler.

Günümüzde profesyonel davranış modeli sahtelik üzerine kurulmuş, herkesin birbirini kandırmak adına rol yaptığı bir tiyatro sahnesinden başka bir şey değildir. Astlar üstler birbirlerinin sırtından kendi lehlerine nasıl kazanç sağlayacaklarını düşünüp planlamalar yaparlar.

Kendi başarısının anahtarını bu sözleriyle ifade eden Sani Konukuğlu’nun “İşin hilesi dürüstlüktür “ sözü günümüzdeki profesyonellere verilecek en iyi cevaptır bence. Zira günümüzdeki profesyonellere sorarsanız “işin hilesi hiçbir zaman dürüstlük olamaz” derler. Çünkü onların her zaman yaptıkları ve temel değerleri arasında olan en önemli kavramdır “dürüstlük”.

O yüzden Sani Konukoğlu böyle ulvi bir değer olan dürüstlüğü hile gibi göstermek zorunda kalmıştır. Günümüzde yapılan hileleri dürüstlük gibi gösteren bu kadar profesyonelin olduğu bir yerde, yapılacak işin hilesi de ancak dürüstlük olur tabii ki.

Kaynak: http://www.makalemarketi.com

x

Gelişimciler Facebook'ta

Mümin Sekman'dan Günlük Başarı Tavsiyeleri almak için.