Mümin Sekman

Öğrenmeyi bilmek ve başarıyı öğrenmek

ÖĞRENMEYİ BİLMEK VE BAŞARIYI ÖĞRENMEK

LÜTFÜ TINÇ
HÜRRİYET
(İNSAN KAYNAKLARI)

Sınav öncesi, öğrenciler birbirlerine hep şunu sorarlar: ‘‘Çalıştın mı?’’ Sınav sonrası da birçok öğrenci, boynunu bükerek, ‘‘Çok çalışmıştım; ama olmadı...’’ der.
Oysa ‘çalışmak’, tek başına hiçbir işe yaramaz. Öğrenmeyi bilmek, bilgiyi öğrenmek ve bunu başarıya dönüştürmek gerekir.

Ben de geçenlerde bu durumu, kendi oğlumda yaşadım. Üniversitedeki bir sınavına ilişkin olarak bana, ‘‘Sorulan konuyu biliyordum; okumuş ve kafama yerleştirmiştim,’’ diyordu. Ancak sınav sorusu, konunun belirli bir teknik içinde kağıda dökülmesini; örneğin, bir tezin çürütülmesine yönelik karşı fikirlerin savunulmasını gerektiriyordu. Oğlum, konu hakkındaki bilgilere sahip olduğu halde, bu tekniği uygulayamamıştı...

Yani oğlum, bilgiyi öğrenmiş ama bu bilgiyi kullanamamıştı. Çünkü o dersin konularyna ilişkin bilginin, hangi teknikle kağıda döküleceği üzerinde yeteri kadar çalışmamıştı. O dersin sınav tarzına ilişkin tekniklerini bilmiyordu. Eski sınav soruları üzerinde egzersiz yapmamıştı.

Üniversitedeki her fakültede, her dersin kendi sınav tekniği, büyük önem taşır. Ama sınavlar dışında, ‘‘öğrenme’’ olgusunu genel olarak ele aldığımızda, öğrenmede başarının da özel teknikleri olduğunu görürüz.
İşte Mümin Sekman, ikinci kitabı ‘‘Kesintisiz Öğrenme’’yi (ALFA Yayınevi, Ağustos 1998, İstanbul) kaleme alorken, sözünü ettiğimiz bu noktaya, ‘‘öğrenmenin teknikleri’’ne de geniş yer vermiş. Sekmanyn ‘‘öğrenme’’ eylemi konusundaki tezi çok net: ‘‘Başarılı bir öğrenme, yüzde 50 moral güce, yüzde 50 ise teknik bilgiye bağlıdır. Başka bir ifadeyle başarılı öğrenme yüzde 50 uygun duygusal duruma, yüzde 50 ise nasıl başarılı bir şekilde öğrenileceğini bilmeye bağlıdır.’’

Sekmanın kitabının tüm sistematiği de bu teze dayanıyor.
Birinci bölümde, öğrenmenin nasıl öğrenileceği sorusuna yanıt getiren Sekman, ikinci bölümde ise insanyn ne tür bir mekanizma ile öğrendiğini yani beynimizin işleyiş tarzını ele alıyor.

Üçüncü bölümde Sekman, öğrenmenin moral temeline iniyor. Yani, ‘öğrenmeye uygun psikolojik durumun nasıl sağlanacağı’ sorusunun yanıtını arıyor. Ancak bunu yaparken, beyni öğrenmeye hazırlamanın ön safhaları olan fizyolojik hazırlık dönemini de son derece ayrıntılı bir biçimde işliyor: Bedenin duruşundan, nefes alma tarzyna ve hatta beslenme ilkelerine kadar... Ayny bölümde, öğrenmenin zihinsel hazırlık dönemini ve bu yolda bir içdisiplinin nasıl oluşturulabileceğini anlatıyor.

Kitabın ağırlık noktasını oluşturan dördüncü bölümde ise, ö?renme tekniklerini ele alıp inceliyor ve öğrenme kalitesini artyracak pratik metotlar öneriyor. Beşinci bölümde Sekman, başarısı denenmiş pratik öğrenme stratejilerini, altıncı bölümde ise yaşam boyu öğrenme kavramını işliyor.

Kendi deyimiyle, ‘‘bilgi, öğrenme, başarı üçgeninde’’ gezinen Sekmanın kitabı, konulara yaklaşımında, hem bugüne kadar dünya literatüründe öne çıkmış kavram ve metotları özümsüyor hem de özgün bir biçimde, yeni kavram ve metotlar yaratma çabasını sergiliyor. Örneğin, ‘‘bilgi girişimcisi’’ kavramı ve ‘‘hafyza klipleri’’ sistemi, Sekmanın geliştirmeye çalıştığı yeni fikirler içeriyor.

Özgün kaynakların pek az olduğu bir alanda, hem öğrenmeyi yeni yeni öğrenen gençlere hem de yaşam boyu öğrenme kavramını içine sindirmek isteyen her kesimden insana derli toplu bir çalışma sunan genç seminer yönetmeni Mümin Sekmanı, bu ikinci kitabından dolayı da kutlamak gerekiyor.

KESİNTİSİZ BESTSELLER!

24 Ekim 1998, Cumartesi/HÜRRİYET GAZETESi

1 Masonluk ve Rotaryenlik Hulki CevizoĞlu
2 Evet, Ben de Selanikliyim Ilgaz Zorlu Belge
3 Şehir Romantiğinin Günlüğü Buket Uzuner Remzi
4 Kesintisiz Öğrenme Mümin Sekman Alfa
5 Makbelin Güncesi Makbel Oytay Sarmal
6 Yaşanmış Esrarengiz Olaylar Yasemin-Ergun Candan S.Ötesi
7 Kilolarım Diyetlerim ve Ben Nil Gün Kural Dışı
8 Kör Dalış Clive Cussler Altyn
9 Gatienin Tutkusu Jeanne Cardelier Sel
10 Zamanı Yaşatan Roman Füsun Akatlı Boyut

10 Ekim 1998, Cumartesi/MİLLİYET GAZETESİ

1 Ramses 2 Christian Jacq Remzi
2 Ben de Selanikliyim Ilgaz Zorlu Belge
3 Benim Gizli Hayatym Anonim Dodo
4 Tavuk Suyuna Çorba J. Canfield - M. V. Hansen HYB
5 Askerler de Güler M. Hikmet Bayar Kastas
6 Kösem Sultan Jean Bell Aksoy
7 Kesintisiz Öğrenme Mümin Sekman Alfa
8 Doruk Performans Turgay Biger Beyaz
9 Medya ile Mücadele Rehberi Gülser Öngören Çınar
10 Divan Irwin Yalom Ayrıntı

x

Gelişimciler Facebook'ta

Mümin Sekman'dan Günlük Başarı Tavsiyeleri almak için.