Mümin Sekman

Nlp ezberleyip tekrarlamak insanları sınırlandırır mı?

ÇÖPE ATILACAK FİKİRLER-2

MELİH ARAT

Ülkeler açısından bakıldığında durum oldukça vahimdir. Bir ülke, bir şirketten maalesef daha uzun sürede iflas etmektedir. Üstelik bir ülkede ekonomi yönetiminden sorumlu birimler, tıpkı işletmelerin finans yöneticileri gibi düşünmekte ve hareket etmektedir. Bu ise bir ülkeyi reel sektörde müşteri odaklı, rekabet edebilir, verimli şekilde mal ve hizmet üretiminden koparmaktadır. Özel şirketlerde finans yöneticileri nasıl gözlerini rakamlara taktılarsa, bir ülkenin ekonomi yönetimi de gözlerini mali rakamlara takmışlardır.

Ancak sadece mali rakamlara bakarak dünya ile rekabet edebilecek bir üretimi gerçekleştirmek ve yenilik üretebilmek mümkün değildir.

Finans yönetimine verdiğimiz aşırı önemi, iş yönetimine kaydırmalıyız.
İnternette Perakende Pazarlamadan İnternette İşe AT&T şirketinin açıklamalarına göre dünya nüfusunun yarısı henüz fiziksel bir telefon ahizesine dokunmamışken, İnternet''''in dünyayı değiştirdiğini ilan etmek açıkçası biraz yüksekten atmaktı.

Alışverişin yüzlerce yıllık geleneklerini İnternet minör ölçüde sarstıysa da değiştiremezdi ve değiştiremedi de. Bunun birçok nedeni vardı. Nedenlerden bir tanesi, dünyada internet''''e erişebilen insanların azlığıydı. Bir diğeri, bilgisayar kullanma alışkanlığı, para transferine olan güvensizlikti. Ancak internet birçok olumsuzluğuna karşı olumlu birçok özelliği de sahipti ve bu özellikleri de onun siz bu yazıyı okurkenki durumuna ulaştırdı.

Ancak İnternet''''ten en çok yararlanabilecek olanlar kuruluşlardı. Kuruluşların İnternet''''e yatırım yapacak bütçesi, tahsis edecek insanları, açık bir şekilde elde edebilecekleri yararları vardı. Gerçekten de kuruluşlar sayısız ve çok çeşitli amaçlarla İnternet''''i bir perakende pazarlama aracı olarak kullanmak yerine, bayileriyle, tedarikçileriyle, müşterileriyle iletişim, bizzat operasyonları gerçekleştirmek amacıyla kullandılar. Çünkü herhangi bir kuruluşun çalıştığı birçok şirket vardı ve bu şirketlerin de hepsi İnternet''''i profesyonel bir şekilde kullanıyordu.

İnternet''''i mevcut işlerini yürütmek için kullanmak, perakende pazarlama için kullanmaya çalışarak düşük seviyede yarar elde etmekten çok daha akılcıydı. "B2B" İşletmeden işletmeye İnternet kullanımı ile birlikte E-işletme uygulamaları (şirketin kendi personeli, bayileri, üretimi, deposu, satış personeliyle iletişimi, satış hizmetleri ve yürüttüğü diğer operasyonlar) genel olarak, İnternet teknolojisinin kendine özgü üstünlükleriyle birleştiğinde, işletmeler için İnternet''''in olmadığı zamanlara göre çok daha fazla yarar sağlıyordu.

Bugün sıradan bir işletme için İnternet''''i perakende pazarlamanın temel aracı olarak görmek yerine, iş yapmanın temel destekleyici aracı olarak görmek daha doğru.

Tek Cevaptan Çok Cevaba

1990''''lar birçok konuda tek cevabın doğru cevap olarak öne sürüldüğü bir dönem oldu.

Organizasyon yapma konusunda 1993 yılında yeniden süreçlendirme (Business Process Reengineering) tek yol olarak öne sürüldü. Süreç bazlı organizasyonlar ortaya çıkmaya başladıysa da, hala hazırda milyonlarca şirket geleneksel bölüm yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Pazarlama konusunda Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM (Customer Relationship Management), tek ve vazgeçilmez olarak öne sürüldüyse de, hiçbir Müşteri İlişkileri Yönetim programı olmadığı halde kendi endüstrilerinde liderliklerini koruyan yüzlerce şirket var.

Yine tüm dünyada değilse de Türkiye''''de NLP, kişisel gelişimin tek yolu olarak öne sürüldü; ancak milyonlarca başarılı insan, hiç NLP eğitimi almaksızın başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Kalite Ödül Modelleri de, işletme yönetiminin tek ideal modeli, hatta kendilerini mükemmelliğin tek modeli olarak lanse edecek kadar kibirlenseler de, dünyada liderliği elinde tutan şirketlerin birçoğunda ne Malcolm Baldrigde, ne de Avrupa Kalite Ödül Modeli uygulanıyor.

Tek cevap olarak sunulan kavram ve teknikler çoğaltılabilir. Ancak bu paragrafta vurgulamak istediğim şu: Birçok konuda önerilen tek cevap BPR, CRM, NLP ya da Mükemmellik Modeli işe yarıyor; ancak amaçlarımıza ulaşmanın başka yolları da var ve gelecekte daha başkaları da ortaya çıkabilir.