Mümin Sekman

Kişisel ataleti yenmek semineri

İRADE GÜCÜNÜ GELİŞTİRMEK VE KENDİNİ HAREKETE GEÇİREBİLMEK İSTEYENLER İÇİN: KİŞİSEL ATALETİ YENMEK SEMİNERİ

Atalet, eylemsizlik, durağanlık, isteksizlik, tembellik, üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket etmek, miskinlik, sitemkarlık, ertelemecilik, kötümserlik, şevksizlik, yavaşlık gibi hallerin toplamına verilen addır.

Ataleti yenmek; kendini içten zorlayarak ya da kendinde coşku uyandırarak “kendini eyleme geçirebilmek” demektir. Kendine “yapması gerekeni yaptırabilmek” demektir. İşi ve kendisi ile ilgili görev ve sorumlulukları karşısında “üşenmemek”, “ertelememek”, “vazgeçmemek” demektir.

 “Atalet hali” nedir, nasıl oluşur?
 “Örenilmiş çaresizlik” duygusu ve “cam tavan sendromu” nasıl oluşuyor?
 “Deneme cesaretini yitirme”nin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
 Oluşum şekillerine göre “tembellik türleri”
 Kendini eyleme geçirmede “irade gücünü kullanmak”.
 Açıklama, özür, bahane, mazeret değil “sonuç sunan” bir insan olmak
 İş yapış şekillerine göre insan türleri: Profesyoneller, amatörler, ataletliler ve “istatistik insanlar”
 Atalet ve tembellik ile kesintisiz mücadele için neler yapmalı?
 Aktif insan, çevik organizasyon ve atak ülke

Kendini veya başkalarını yöneten herkesin alması gereken bir eğitimdir. Katılımcının çabasına da bağlı olmakla beraber kişilerin tembelliği yenme, irade gücünü geliştirme, sorumluluk bilinci, içten motivasyon üretme ve oto kontrol becerilerinde ölçülebilir artışlar gerçekleştirilmektedir.

Seminerler Mümin Sekman tarafından verilmektedir.

Seminer sloganı: “Üşenme, erteleme, vazgeçme”

Seminerler kurum içinde yapılabildiği gibi genel katılıma açık seminerler de mevcuttur.

Katılım için: seminer@kigem.com