Mümin Sekman

Geleceğin yaratıcıları aranıyor

Siemens Sağlık, “Innovation Think Tank” (İnovasyon Beyin Takımı) yarışmasıyla, yüksek lisans ve doktora da dahil olmak üzere her yaştan öğrenciyi geleceğin yaratıcıları arasında yer almaya davet ediyor.

Başvuruların 13 Şubat 2011 tarihine kadar kabul edildiği yarışmanın amacı; kronik hastalardaki (diyabet, kronik kalp hastalığı, felç vb) artışın sağlık bakım sistemleri üzerinde yarattığı olağanüstü yükü azaltmak ve insanlığa yardımcı olacak fikirleri hayata geçirmek. Geleceğin sağlık teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla ilk defa düzenlenen yarışma kapsamında yaşlanan nüfus için çözüm önerileri, yeni teşhis ve tedavi görüntüleme cihazları ve yöntemleri, görüntüleme cihazları bileşenleri, görüntüleme cihazlarını destekleyen altyapılar ve gelişmekte olan ülkeler için kırsal ortam bakım ürünleri ana başlıkları altında yeni fikirler değerlendirilecek. Yarışma ayrıca kronik hastalık yönetimi, ev bakım cihazlarına yönelik yeni iş fikirleri ve sağlık bakım iş modelleri olmak üzere sağlıkla ilgili her konuda yeni iş fikir ve çözüm önerilerine açık olacak. Yarışmanın 1’inci, 2’nci ve 3’üncüleri sırasıyla 5.000 avro, 3.000 avro ve 2.000 avro ödül kazanacak. İlk 10 aday, 3 ay boyunca Siemens mucitleriyle birlikte gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışabilecek. Yarışmaya katılım şartlarına ve detaylı bilgi için: http://www.siemens.com/innovationthinktank

Kaynak: http://www.yenibiris.com/HurriyetIK