Mümin Sekman

Geleceğin sermayesi!

GELECEĞİN SERMAYESİ

AVRUPA BİRLİĞİ aday ülkelerden aldığı paraları, aday ülkelerin gençlerinin ve girişimcilerinin projelerine kullandırıyor. Bizim ülkemize ayrılan fon, müracaat yetersizliğinden iade edildi!!!

Para var ama yurdum insanında proje yok! Biz bu durumu değiştirebiliriz...Parlak fikirleri olup parası olmayanlar için iyi bir fırsat haberi bir tık ötede!

DETAYLI BİLGİ İÇİN: http://www.ua.gov.tr/main.asp?PG=8324

Bir Geleceğin Sermayesi projesi nedir?

Geleceğin Sermayesi projeleri, eski gönüllülere Avrupa Gönüllü Hizmetleri sırasında kazandıkları deneyim ve becerileri yerel topluluğa ve diğer gençlere aktarma fırsatı verir. Ayrıca, eski gönüllülerin profesyonel ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi için fırsatlar sunar.

Projeler nerede gerçekleştirilebilir?

Geleceğin Sermayesi projeleri Program ülkelerinin herhangi birinde gerçekleştirilebilir ; ancak, üçüncü ülkelerde yapılamaz.

Ne tür projeler desteklenebilir?

Bir Geleceğin Sermayesi projesi, gönüllülerin Avrupa Gönüllü Hizmetleri süresince kazandıkları deneyimin etkisini artırmayı amaçlamalıdır ve kısaca AGH projesinin bir tekrarı olmamalıdır. Geleceğin Sermayesi projesi, bireysel olarak gönüllü tarafından yaratılmalı ve uygulanmalıdır.

Destek verilmesi mümkün olan üç farklı tip Geleceğin Sermayesi projesi vardır:

· Profesyonel bir faaliyet başlatmak

Kar amaçlı olan ya da kar amaçlı olmayan sektörlerde profesyonel olarak nitelenebilecek bir etkinlik başlatmak anlamına gelir.

· Bir kerelik projeler

Söz konusu projelerin amacı, belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir olay ya da etkinlik organize etmek, veya belirli bir ürün ya da çıktı yaratmaktır.

· Kişisel gelişim projeleri

Bu projeler, katılımcıların Avrupa Gönüllü Hizmetleri süresince edindikleri becerilerin resmen tanınması için örgün ya da yaygın eğitim aldıkları projelerdir.

Kimler başvurabilir?

Geleceğin Sermayesi, Program ülkelerinin birinde yasal olarak ikamet eden ve Avrupa Gönüllü Hizmetini tamamlamış olan tüm gençlere açıktır. Söz konusu gençler, Avrupa Gönüllü Hizmetinin tamamlanmasından sonra iki yıl içinde başvuruda bulunmalıdırlar.

Projenin hazırlanması ve uygulanması için verilebilecek yardım nedir?

Geleceğin Sermayesi projesine başlarken, gönüllüler, başkalarından yardım, tavsiye ya da girdi almaya ihtiyaç duyabilirler. Bu anlamda, ülkelerine dönüşlerinden sonra gönüllülere takip hizmeti vermekle yükümlü olan AGH gönderen kuruluşlarından , ve de, özellikle de proje ev sahibi ülkede gerçekleştirilecek ise, ev sahibi kuruluştan yardım alabilirler.

Ayrıca, gönüllüler, projenin yapılmasının planlandığı alanda etkinlik gösteren diğer kuruluşlarla irtibata geçme olanağına da sahiptir. Başvuruları alan Ulusal Ajanslar’ın gençlere yardımcı olabilecek ya da gençleri bu konuda bilgi sahibi diğer insanlara yönlendirebilecek danışmanları mevcuttur.

Ulusal Ajanslar, Geleceğin Sermayesi projesi gerçekleştirmek isteyen gençlere projelerini etkin bir şekilde yönetmeleri için eğitim verebilir ve Topluluk hibesine ek olarak kullanacakları kaynakları nasıl bulacakları konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Daha detaylı bilgi için lütfen Ulusal Ajansınız ile irtibata geçiniz .

Genel proje ölçütleri nedir?

Bir Geleceğin Sermayesi projesi planlarken, aşağıdaki ölçütler göz önüne alınmalıdır:

· Süre

Bir proje bir yıldan fazla finansal olarak desteklenemez ve başvuru AGH projesinin bitiminden sonra iki yıl içinde sunulmalıdır.

· AGH ile bağlantılar

İçeriğin, Geleceğin Sermayesi projesi ve Avrupa Gönüllü Hizmeti süresince yapılan etkinler ile açık bir bağlantıya sahip olması gerekmektedir.

· Öncelikler

Geleceğin Sermayesi’nin hedefi bir yerel topluluğa ve diğer gençlere yarar sağlayacak projeleri desteklemek olduğu için, bu tip projeler birincil önceliğe sahip olacaktır.

· Yeni etkinlik

Proje, salt Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi etkinliklerinin bir devamı olmamalıdır.

· Finansman kaynağı

Geleceğin Sermayesi hibesi Avrupa düzeyinde, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeylerdeki diğer finansman kaynaklarının yerini alamaz. Bu, özellikle kişisel gelişim projeleri için önemlidir.

· Seçilmeye uygun olmayan etkinlikler

Üniversite dersleri ve dil kursları kişisel gelişim projesi olarak kabul edilmez.

Projenin finansmanı nasıl sağlanır?

Bir ‘Geleceğin Sermayesi’ projesine GENÇLİK programından verilecek bütçe sabit miktar temelinde olacaktır.

Verilecek miktar, projenin, aşağıda belirtilen ölçütler uyarınca belirlenecek olan öncelik durumuna dayanacaktır. Öncelik 1 olarak sınıflandırılmış projelere azami 5000 € verilecektir. Öncelik 2 olarak sınıflandırılmış projeler için azami miktar 3750 €’dur. Verilecek azami hibe, etkinliğin yer alacağı ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ancak, asla başvurulan miktarın üzerinde olamaz.

Öncelik statüsü aşağıdaki ölçütlere göre belirlenecektir:

· Öncelik 1

Diğer genç insanlara veya bir yerel topluluğun yararına olan projeler.

· Öncelik 2

Bir kerelik ya da kişisel gelişim projeleri.

Nasıl başvurulur?

Başvuru, mutlaka ‘Geleceğin Sermayesi’ projesinin gerçekleştirileceği ülkede yapılmalıdır. Başvuru formları, Ulusal Ajanslardan temin edilebilir ya da Komisyonun web sayfasından ya da diğer web sayfalarından indirilebilir . Başvurular, Gençlik Programına Katılım-Son başvuru tarihleri ne zamandır?  bölümünde belirtilen son tarihler itibariyle yapılmış olmalıdır. Formları doldururken yardım alabilmek için lütfen ülkenizdeki Ulusal Ajansla irtibata geçiniz.

İki gönüllü ortak bir Geleceğin Sermayesi projesi yapabilirler. Bu durumda, başvuruların bağlantılı olduğu belirtilerek, her gönüllü bireysel olarak başvuruda bulunmalıdır.

Sözleşmeden doğan yükümlülükler nelerdir?

Sözleşmenin imzalanmasıyla, gönüllü projenin sunulduğu şekilde yürütülmesi ve de herhangi bir değişiklik halinde ya da karşılaşılacak herhangi bir güçlükte Ulusal Ajans ile iletişim kurmak konusunda sorumluluk üstlenir.

Proje onaylandığı haliyle uygulanmaz, ya da hiç gerçekleştirilmez ise, Ulusal Ajans anlaşmayı feshedecektir. Ayrıca, ödenen miktarın tamamı ya da bir kısmının tazminini talep edebilir.

Avrupa Komisyonu ya da Ulusal Ajans saha gezileri yaparak sözleşmeden doğan yükümlülüklerin usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilir.