Mümin Sekman

Poetika | Aristoteles

Poetika | Aristoteles

Poetika, Antik Yunan felsefesinin en önemli düşünürlerinden Aristotelesin sanat üstüne kaleme almış olduğu bir başyapıt. Platonun Akademiasında yirmi yıl boyunca ünlü filozofun öğrencisi olan Aristoteles, bu benzersiz metninde, şiiri tüm edebiyat türlerini kapsayacak biçimde ele alır; bunun temelinde olayları ve eylemleri "taklit etme"nin bulunduğunu söyler.

Derinlemesine incelediği tek sanat türü olan tragedya büyük bir eylemi taklit eder ve seyircilerin duyguları üzerinde bir "arındırma" etkisinde bulunur.

Poetika, sanat ve edebiyatla ilgili kuramlar, düşünceler ve kavramlar konusunda kafa yoranların onsuz edemeyecekleri bir metindir. Çevirmeni Samih Rifatın deyişiyle, "şiir, özellikle de tiyatro, ama buradan yola çıkarak tüm estetik evren için bir kutsal kitap"tır.

Gerçekten de, Poetika, tarih boyunca sayısız yazar, düşünür ve sanatçıyı etkilemiş olmasından da anlaşılacağı gibi, her okunuşunda yeniden keşfedilecek sahici bir klasiktir.

Felsefe Kitapları
Bilgelik Hikayeleri | Cevdet Kılıç Bilgelik Hikayeleri | Cevdet Kılıç
Böyle Söyledi Zerdüşt | Nietzsche Böyle Söyledi Zerdüşt | Nietzsche
Devlet | Platon Devlet | Platon
Felsefe Kitabı | Kolektif Felsefe Kitabı | Kolektif
Felsefeye Giriş | Ahmet Arslan Felsefeye Giriş | Ahmet Arslan

KONUYA GÖRE YAZARA GÖRE