Mümin Sekman

Böyle Söyledi Zerdüşt | Nietzsche

Böyle Söyledi Zerdüşt | Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900):

Geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir dille eleştiren en etkili çağdaş felsefecilerdendir. Bonn Üniversitesinde teoloji okumaya başlayan Nietzsche daha sonra filolojiye yöneldi.

Leipzig Üniversitesinde öğrenimini sürdürdü, henüz öğrenci iken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday gösterildi.

1869da sınav ve tez koşulu aranmadan, yalnızca yazılarına dayanarak doktor unvanı verilen Nietzsche profesörlüğü sırasında klasik filoloji çalışmalarından uzaklaştı ve felsefeyle uğraşmaya başladı.

Tragedyanın Doğuşu, Zamana Aykırı Bakışlar, İnsanca Pek İnsanca, Tan Kızıllığı, Şen Bilim, Böyle Söyledi Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü, Ecce Homo, Wagner Olayı, Dionysos Dithyrambosları, Putların Alacakaranlığı, Antichrist, Nietzsche Wagnere Karşı başlıca büyük eserleri arasında yer almaktadır.

Felsefe Kitapları
Bilgelik Hikayeleri | Cevdet Kılıç Bilgelik Hikayeleri | Cevdet Kılıç
Devlet | Platon Devlet | Platon
Felsefe Kitabı | Kolektif Felsefe Kitabı | Kolektif
Felsefeye Giriş | Ahmet Arslan Felsefeye Giriş | Ahmet Arslan
Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi  | Daniel Klein Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi | Daniel Klein

KONUYA GÖRE YAZARA GÖRE